Commentaar op deze site of een bepaald artikel? Uw persoonlijke mening over dit onderwerp uiten? Deel die met ons!

Commentary on this site or one of its articles?
Your personal opinion on the subject?
Share it with us!

Bericht:

08:14 02-04-2018
Ben
Het zou me zelfs niet verbazen als deze paus plotseling iets overkomt. Ik lees nl. dat hij ook de hemel geen physieke plaats toedicht, dus niet ziet als werkelijke realiteit.
22:43 01-04-2018
Edward
Geweldig nieuws Ben!
Zeer waarschijnlijk veel beter dan die brave maar oliedomme man beseft. Niet alleen voor katholieken, die nu niet meer bang hoeven te zijn voor de straf van god, maar voor de hele mensheid. Voor de beschaving.
In feite heeft hij met deze 'ontdekking' het fundament van het geloof onherstelbaar beschadigd en het failliet van de religieuze moraal afgekondigd.
Religie (en dit geldt voor alle geloofsrichtingen) is namelijk gebaseerd op vier met elkaar vervlochten geloofselementen: 1 De mens heeft een eeuwige ziel. 2 Er is een 'eeuwige, alziende, alwetende, almachtige externe autoriteit' die deze ziel na het wereldse sterven oordeelt en al naar gelang zijn bevindingen naar 3 de hemel of 4 de hel stuurt om eeuwig gelukkig te zijn of eeuwig te branden.
Als een van deze vier elementen vervalt stort het hele bouwwerk in, want wat voor zin heeft de hemel nog als er geen hel is waar je vijanden naartoe gaan? En wat moet een autoriteit als hij geen mogelijkheden heeft om te belonen of te straffen? Heeft die dan nog bestaansrecht? En de eeuwige ziel? Kan die dan wel bestaan? Wat blijft er over van de ‘Waarheid’ die iedere religie zegt in pacht te hebben? Is religie niet eigenlijk onzin?
Allemaal vragen waar serieuze gelovigen tegenaan lopen als ze het lef hebben erover door te denken.

En dan de religieuze moraal.
Die is gebaseerd op een systeem van beloning en straf (hel en hemel) Eigenlijk zegt de paus dus: “Mensen, die 'alziende, alwetende, almachtige externe autoriteit' is bij nader inzien toch niet zo machtig dat hij in staat is je voor je zonden te straffen of je te belonen voor je goede daden”.
Waarom zou je dus nog gehoorzamen als er toch geen straf volgt en wat voor zin heeft het om goed te doen als er toch geen beloning volgt? Wat stelt de religieuze moraal zo nog voor?

Inderdaad: geweldig nieuws. Te geweldig om waar te zijn.
Ik vrees dat de paus hiermee alleen maar boosheid en vijandigheid bij de machtsbeluste ‘inner circle’ van eigen zijn sekte genereert, veel geloofwaardigheid verliest bij de rest van zijn gelovigen en het respect van andere geloofsrichtingen kwijtraakt.
En verder zullen ze er wel voor zorgen dat deze ‘ontdekking’ heel snel en heel grondig uit het bewustzijn van hun gelovigen gewist zal worden.
Jammer genoeg.

Edward
08:36 01-04-2018
Ben
Mijn God,
De Paus heeft ontdekt dat de hel niet bestaat!
Misschien gaat hij zich nu ook verdiepen in de hemel???
dat lijkt me ook een ramp als dat eeuwig duurt ... na bv. 196.000 jaar gelukkig zijn, moet de verveling toch toeslaan?!
Ben.
23:16 21-03-2018
Edward
Zoals Maarten! al schreef: Een groot man ging heen. Een groot wetenschapper en een rolmodel voor al die naamlozen die lijden aan zulke vernietigende ziekten als ALS.
Hij was de eerste die de oerknaltheorie serieus nam. Hij deed baanbrekend onderzoek naar zwarte gaten en vlak voor zijn dood wist hij nog een onderzoek met nobelprijs-potentie te voltooien naar het bestaan van meerdere universums.
Dat zijn as nu wordt bijgezet naast die van grootheden als Isaac Newton en Charles Darwin is dan ook niet meer dan terecht.
Alleen jammer dat dat in een kerk gebeurt. Ik zou me daar als nabestaande van de atheïst die hij was heel ongemakkelijk bij voelen.
En natuurlijk maakt de capo di tutti capi van die tent van de gelegenheid gebruik om zijn organisatie naar de positieve kant te framen: “ Wij vinden het heel belangrijk dat wetenschap en godsdienst samenwerken om op zoek te gaan naar het antwoord op de grote vragen van het mysterie van het leven en van het heelal.” durfde hij te beweren
Wat een gotspe. Door alle eeuwen heen was de standaardreactie van de kerk als een wetenschapper met een nieuw inzicht kwam: “Blasfemie! Heiligschennis!! Ketterij!!! Op de brandstapel met die man!!!!”
Tot op de dag van vandaag is religie per definitie anti-wetenschap. Het geloof heeft de Waarheid (met een hoofdletter) in pacht. Het geloof Weet (met een hoofdletter) dat god (ik vertik het om dat woord met een hoofdletter te schrijven) de wereld zoals die nu is geschapen heeft. Daar kan en mag niet aan getwijfeld worden. Dat is blasfemie, heiligschennis, ketterij.
En wat is wetenschap? Wetenschap begint met twijfel gaat verder met veronderstellingen en zoekt dan naar bewijzen. Niet van de Waarheid (met een hoofdletter), maar van de werkeljkheid (die geen hoofdletter nodig heeft). En als die werkelijkheid dan gevonden is wordt altijd de mogelijkheid van voortschrijdend inzicht en dus een andere werkelijkheid open gehouden. een fundamenteel andere instelling dan religie.
En dan nu zoete broodjes bakken. Ik krijg m’n tenen niet meer recht.

Edward
12:10 14-03-2018
Maartenl
Soms begint de dag behoorlijk somber...

Een van mijn helden is niet meer. Prof. Stephen Hawking is op 76 jarige leeftijd overleden. Eén van de weinige mensen die de bijzondere gave had ongelooflijk complexe onderwerpen kinderlijk eenvoudig uit te leggen. Zijn boeken bezetten een prominente plaats in mijn boekenkast.

Wat kun je nog meer zeggen...een groot man is niet meer.
09:44 07-03-2018
Ben
Aanvulling

... Ik bedoel, als er dan een wonder in Lourdes gebeurt, is het wat mij betreft 'Het wonder der natuur'!

Ben.
15:11 06-03-2018
Ben
Lourdes, wat een onzin ... we weten het toch:

Bijna alle ziektes gaan vanzelf weer over!
Griepjes, ontstekingen ... noem maar op: het menselijk lichaam is tot veel in staat.
Een arts zei me eens: "De wetenschap staat met open mond van verbazing te kijken naar het spektakel dat zich in een menselijk lichaam afspeelt als er een binnentredend griepvirusje wordt weggewerkt. Het is niet te vatten!"

Diezelfde huisarts zei: "De helft van mijn patienten kan ik zo weer naar huis sturen. Ze komen op het hoogtepunt van de ziekte, de oorontsteking, wat dan ook. Ik kan wel wat geven, maar ik kan beter niks geven, want de ziekte is nl. vanzelf aan het overgaan. Koorts? Mooi zo, het wonder der natuur voltrekt zich weer eens: de mens geneest zichzelf!"

Tenminste ... meestal!
Als het lichaam het niet redt, dan kan de geneeskunde een handje helpen! En hoe fijn is het, dat we (wat dat betreft) in 2018 leven en niet in 1018?!

Wat dat zelfgenezen door het menselijk lichaam betreft: het is vaak zeer spectaculair! Hersenfuncties komen terug, bypasses worden aangelegd ... en er komt geen mes aan te pas!
Dat zijn geen bovennatuurlijke wonderen.
Dat is wonder der natuur zelf! Het leven dat zich ongelofelijk ontwikkeld heeft na 13,7 miljard jaar. Als je het evolutieproces maar de tijd geeft ... Dan wordt het prachtig!

P.S. Maar ook heel lelijk, hoor (die natuur!):
Een zonsondergang aan zee fotograferen is mooi!
Maar doe je camera even onder water, dan zie je dat iedereen elkaar daar opvreet (levend!!!!).
Zo zit de natuur ook weer in elkaar!

Maar daar had de godsdienst een oplossing voor. In het paradijs lag de leeuw naast het bokje. De leeuw at dus gras net als een koe.
- 'Wie dat gelooft die ìs een koe!!' (kinderliedje) -

Ben.
23:08 05-03-2018
Gerard
Lourdes

De basiliek, de grot, het licht (’n heel bijzonder licht, doet soms pijn aan de ogen, wist de ellende uit, de ellende is pas merkbaar in de schaduw), de ruige bergflanken in de verte, het geklater van de bergrivier, de lichtprocessies, de kruisweg, het bidden, het eindeloos bidden, de vormeloze gestalten bijeengehouden door prothesen, bijeengehouden door geloof, bijeengehouden door afschuwelijk lijden (een laatste poging tot ontsnapping eraan), de kwalen van de mensheid in het normale leven angstvallig weggemoffeld maar hier brutaal tentoongespreid, het leven langs z’n zurige, onwelriekende kant opdringerig aanwezig, uit de koperen kranen komt het wondere water gestroomd, Notre Dame des Douleurs, het leven opgedragen aan het lijden: dit alles vormt een heilig toevluchtsoord. Wie het leven te kort vindt maakt een grote bocht, vermijdt deze plaats, knijpt z’n neus dicht, sluit de ogen, zucht verontwaardigd, vloekt binnensmonds om zoveel bijgeloof en vertoon, begrijpt niets van de wonderen, geen wonderen zijn het maar collectieve autosuggestie. Lourdes is de illusie van zuiders licht, Lourdes is een verzameling wansmakelijkheden.

uit het boek Rosalie Niemand van Elisabeth Marain.
12:12 05-03-2018
PdG
Harry, daar zit wat in. Het kwaaltje waarmee de zieke naar Lourdes gaat zal inderdaad niet zelden een besmettelijk karakter hebben en kan je dus met meer kwalen terugkomen dan dat je gekomen bent.

De wondergenezingen zijn uiteraard kletskoek. Je kan wel van onverklaarbare genezingen spreken. Dat blijkt ook wel: naarmate de tijd verstrijkt neemt de frequentie van wonderbaarlijke genezingen steeds meer af.

De medische kennis neemt steeds verder toe, en de medische wetenschap wordt steeds geavanceerder. De wonderbaarlijke (onverklaarbare) genezingen nemen dus af, omdat de genezingen steeds beter te verklaren zijn.

Overigens ben ik er van overtuigd dat er best wel aardig wat mensen die financieel beter worden van het exploiteren van Lourdes zelf ook wel weten dat het één grote poppenkast is.
15:21 26-02-2018
Harry
Pdg, ooit eens gelezen. Kan de bron niet terug vinden. Maar met simpele logica kun je wel nagaan dat van de vele tientallen miljoenen zieken in de 160 jaar er veel meer dan 70 (de zogenaamde wonderbaarlijke genezingen) hun bezoek niet overleefd hebben. Een linke plek met al die zieken die daar bij elkaar komen. Het risico dat je daar als zieke nog wat van een ander oploopt, wat de genadeslag is voor je toch al broze gezondheid, is vele malen groter dan dat je thuis gebleven was. Vooral ook omdat die zogenaamde wonder genezingen je reinste kletskoek is. Lourdes vaart er financieel wel bij. Big business
10:47 23-02-2018
PdG
Harry, heeft u ook een bron voor deze aanname?
22:33 18-02-2018
Harry
Het is zelfs zo dat er meer Lourdes gangers overlijden als gevolg van daar opgelopen infecties dan dat er genezen.
22:24 11-02-2018
Edward
De god van de katholieken blijkt, behalve alziend, alwetend, almachtig, wraakzuchtig, genadig en goedertieren ook nog een benepen gierigaard te zijn als het erom gaat het leed van zijn aanbidders te verzachten.
Elk jaar komen er tussen maart en oktober honderdduizenden pelgrims naar Lourdes om genezing van hun kwalen te vragen.
Vandaag heeft een Franse bisschop juichend bekend gemaakt dat de zeventigste wonderbaarlijke genezing heeft plaats gevonden.
Zeventig! van de tientallen miljoenen zieken en verlamden die om genezing kwamen vragen in die 160 jaar dat Lourdes dé plek van de wonderbaarlijke genezingen is.
Hoe goedgelovig kun je zijn als gelovige?!

Edward
23:05 08-02-2018
Edward
Om te beginnen bestaan er geen menselijke ‘rassen’.
Er is één menselijke soort: Homo Sapiens, een tweevoetige, tweehandige, rechtop lopende, vrijwel haarloze primaat uit de familie der Hominidae. Deze soort leeft verspreid over de hele wereld, waarbij in de loop van de millenia onder invloed van de plaatselijke omstandigheden enkele geringe lichamelijke aanpassingen zijn opgetreden, zoals haar- en huidskleur en lichaamsbouw. De herseninhoud en de breinstructuur zijn overal ter wereld gelijk.
Het begrip ‘ras’ is voorbehouden aan de door menselijk ingrijpen ontstane verschillen in uiterlijk en eigenschappen van (huis)dieren en voedsel- en siergewassen.
Bij de door natuurlijke selectie ontstane verschillen spreekt men van soorten en ondersoorten.

De belangrijkste verschillen tussen mensen uit de verschillende delen van de wereld ('etnische groepen') zijn cultureel van aard (tradities, ontwikkeling, ideologie, religie). Dit is aangeleerd gedrag.
Intelligentie, IQ (als je weet waar die letters voor staan), is het aangeboren vermogen om te leren. Dit verschilt per individu, maar is, gemeten naar het gemiddelde per bevolkingsgroep, over de hele wereld behoorlijk constant en heeft niets te maken met de culturele verschillen.
Die verschillen zitten hem in de ontwikkeling en denkbeelden, tradities en gewoonten die vaak al heel oud zijn en soms hun uiterste houdbaarheidsdatum allang overschreden hebben. (Ik denk hierbij in de eerste plaats aan religie, in de breedste zin van het woord). Op dit punt verschillen onze eigen reactionaire gelovigen en ‘bezorgde burgers’ in niets van de traditionalistische nieuwkomers, of die nu gelovig zijn of niet.
Zij zijn in wezen erger, want zij hoeven alleen maar een beetje empathisch en tolerant te zijn en de nieuwkomers over de drempel van die volslagen nieuwe wereld te helpen waarin die verzeild geraakt zijn.
De nieuwkomers daarentegen moeten om te beginnen een nieuwe taal leren, maar daarnaast (veel belangrijker) heel nieuwe denkpatronen ontwikkelen en ook alles waarvan zij, vaak al vele generaties lang, in hun eigen cultuur geleerd hebben dat het waardevol en belangrijk is, heroverwegen en aanpassen aan de nieuwe samenleving waarin zij terechtgekomen zijn.

De racistische opmerkingen over rasgerelateerde IQ’s en ‘homeopatische culturele verdunning’ van Thierry Baudet en zijn FvD zijn populistische prietpraat zonder werkelijke wetenschappelijke onderbouwing. Alleen bedoeld om kiezers te winnen. Heel schadelijk voor de integratieprocessen waar zo dringend behoefte aan is.

Wat Maarten op gezag van nu.nl zo mooi tongue-in-cheekt meldde is natuurlijk erg grappig, maar waarschijnlijk toch niet echt waar.
Er zijn genoeg mensen die bewezen hebben over een heel behoorlijke intelligentie te beschikken, maar die toch hun geloof niet los kunnen laten. Ik denk dat hier andere zaken een rol spelen: gewoonte, onwil, of misschien angst om echt over het geloof na te denken, gehoorzaamheid, behoudzucht e.d.
Feit is wel dat de meeste gelovigen, zodra het over hun geloof gaat, ophouden te denken. En als ze er dan toch toe komen erover na te denken vallen ze van hun geloof, wat vaak tot grote psychische problemen leidt.
vr. gr.
Edward
20:28 08-02-2018
Harry
De wetenschap zegt ook dat het ene ras intelligenter is dan de ander. Echter als je dat zegt ben je een racist en komen er rechtzaken van. Blijkbaar heeft onderstaande wetenschappelijke conclusie algehele instemming.
Berichten: 91 t/m 105 van de 2342.
Aantal pagina's: 157
Nieuwer4 5 6 [7] 8 9 10Ouder