Commentaar op deze site of een bepaald artikel? Uw persoonlijke mening over dit onderwerp uiten? Deel die met ons!

Commentary on this site or one of its articles?
Your personal opinion on the subject?
Share it with us!

Bericht:

00:30 05-07-2018
Edward
William,

Je staat niet alleen.
Overtuigde atheïsten, zoals ik en zoveel anderen op deze webstek moeten niets hebben van al die spirituele rimram die jij opnoemt. Niks geen geesten, goden, karma of aura. De mensen die zich daar mee bezighouden hebben zichzelf nog niet echt bevrijd van die allereerste intuïtieve verklaring dat de hele natuur ‘begeesterd’ is. Allemaal onzin natuurlijk.

En toeval is overal. Of liever gezegd, alles wat op toeval lijkt is het gevolg van een eerdere oorzaak. Let wel: geen reden, maar oorzaak.
Alleen mensen hebben redenen om iets te doen. Alleen mensen denken vooruit en nemen beslissingen of handelen om een doel te bereiken. Alleen mensen maken plannen.
Verder is het hele heelal, vanaf de oerknal 14 miljard jaar geleden tot op de dag van vandaag één grote onontwarbare in zichzelf verknoopte Gordiaanse knoop van oorzaken en gevolgen die weer nieuwe oorzaken van weer andere gevolgen zijn. Enzovoort tot in het oneindige.
De wisselwerking van energie en materie, de elementaire krachten, de invloed die de elementen op elkaar uitoefenen, de tijd. Dát zijn de krachten die het heelal draaiende houden. Daar is niets goddelijks of spiritueels aan.

Edward
.
14:36 04-07-2018
Ben
Ja Johanna,

Ook ik heb mijzelf ooit de vraag gesteld: Of ik ooit in mijn leven ook maar één aanwijzing, of één flartje van bewijs gekregen heb aangaande het bestaan van god, en de duivel, de hemel en de hel inclusief de historische Jezus?
Ik heb 100% eerlijk geantwoord: Nee!
En er is geen enkel bewijs!

Net zoals James Randi nooit één enkel bewijs voor het bestaan van bovennatuurlijk krachten heeft gekregen ... en de eerste de beste die één enkel bewijs kàn leveren krijgt van hem één miljoen dollar (dat ligt al 20 jaar op de plank).
Niemand komt er ook om, want iedereen die zogenaamd beschikt over bovennatuurlijke krachten weet donders goed dat ie bij James Randi door de mand valt.

Een medium hoort ook altijd een M of een R als letter van de naam van een overledene. Waarom niet gewoon de hele naam: "Ik ben de overledene, ik spreek nu tot je, mijn naam is Jan van Haaften, geboren in Heerhugowaard" ... of zo.
Dat zou helder zijn, toch?
Altijd een P of een S, een W of een L.

En als een Amerikaanse dominee heel heldere dingen blijkt te weten van iemand die hij nog nooit gezien heeft, moet je hem per definitie wantrouwen ... want hij heeft toevallig een oortelefoontje in, waardoor hij tijdens zijn gebedsgenezings-sessies door zijn vrouw wordt ingelicht. Zijn vrouw heeft gewoon informatie van de bezoekers in de zaal voor haar op het bureau liggen!
Toen James Randi hem in een tv-uitzending door de mand liet vallen, was deze dominee failliet! Gemeen hé?!
Ja, die dominee ... gemeen! Wat een schurk, zeg!

Nogmaals: één seintje van boven in al die 5000 jaar van de Bijbelse geschiedenis zou toch fijn zijn! Never, nooit!
Ja verhalen ... maar God?
God is altijd onzichtbaar, onhoorbaar en onwaarneembaar!
Je kunt hem niet kennen door te weten, je hebt het van horen zeggen en moet het maar geloven.
Neem eens afstand van dit hele fenomeen en zie hoe flauw en onzinnig dit eigenlijk is.

Ik blijf dit zeggen, terwijl ik weet dat deze informatie bij gelovigen aan de poort van het 'boerenverstand' wordt tegengehouden.
Maar wie weet...?
Kritisch nadenken, durf je dat?
Eén van de evangelisten roept het je toe: 'Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede!'
Ik heb het gevonden: het goede is de waarheid.
"Wat is waarheid?" roept Pilatus.
Antwoord: de werkelijkheid en niets anders dan de werkelijkheid is de waarheid!

Ben.
01:18 04-07-2018
Edward
Johanna,

Jouw bericht telt drie zinnen. Ik wil op elk van die drie reageren.

1 Jij durft zelf te denken, schrijf je. Prima, maar durf je ook kritisch te denken? Buiten de kaders van je geloof? Weet je precies wat je gelooft? Met de nadruk op precies, en dan in al zijn onderdelen. Durf je je af te vragen hoe geloofwaardig dat is wat je gelooft? Durf je te twijfelen aan je geloof? Heb je weleens getwijfeld? Heb je je weleens afgevraagd waarom je gelooft?
Ik heb nog meer vragen, maar dit is voorlopig genoeg. Probeer eerlijke antwoorden te vinden. Vooral voor jezelf.

2. Ik weet het niet zeker, maar misschien is de opmerking over dat afsluiten aan mij gericht. Misschien richt je je tot alle schrijvers op deze webstek. hoe dan ook, je hebt het mis.
De meesten hier zijn christen geweest maar hebben het geloof de rug toegekeerd. William zelfs pas heel kort geleden. Zij allemaal hebben nog dterke banden met gelovigen. Familie, vrioenden en andere relaties.
Wat mijzelf betreft. Ik heb al vaker duidelijk gemaakt dat ik uit een veelkleurig en waarschijnlijk daarom heel tolerant milieu kom. Voor jou: Mijn vader komt uit een Armeens orthodox priestergeslacht. In die traditie ben ik gedoopt. Mijn vaders moeder was moslima. Mijn andere grootouders komen uit de Lutherse en de Hugenootse traditie. Mijn ouders noemden zichzelf Nederlands Hervormd, maar’deden’ er niets aan, al stuurden zij mij wel naar gereformeerde scholen: lagere school, lyceum en daarna een hervormde kweekschool, waar driftig aan indoctrinatie gedaan werd., terwijl wij intussen in een katholiek kerkdorp woonden (d.w.z. in mijn lagereschooltijd). Mijn ‘thuisvriendjes’ gingen elke zondag naar de mis, waren misdienaaartjes en beredden zich voor op de heilige communie. Intussen gingen mijn schoolvriendjes elke zondag soms twee keer naar de gereformeerde kerk en gingen belijdenis doen. En ik moest mij die dag maar in mijn eentje zien te amuseren. Ondanks deze achtergrond, of misschien juist door deze achtergrond, heeft het geloof nooit vat op mij kunnen krijgen.
Als jongvolwassene heb ik openlijk gebroken met het geloof en in de loop van de jaren ben ik steeds kritischer geworden.
Mijn kritiek geldt niet de gewone gelovige. Die is volgens mij in de eerste plaats slachtoffer. En soms ook een beetje dader. Zoals een drugsverslaafde soms ook dealt om zijn verslaving te kunnen onderhouden.
Mij gaat het om het fenomeen geloof. Dat is een machtsmiddel dat door geloofsleiders (en ook wereldse) misbruikt wordt om de massa te manipuleren.
Om heel eerlijk te zijn, als het erop aankomt weet ik eigenlijk van de meeste mensen met wie ik omga niet of ze gelovig zijn of niet. En het is bijna nooit een issue. Alleen als de ander erover begint ga ik eropin en vertel ze mijn mening. Dus: Ook ik sluit me niet voor hen af. Integendeel, ik probeer ze van het verkeerde van hun geloof te overtuigen.

3. Ik heb het boek niet gelezen. Wel gegoogled. Het blijkt een door en door christelijk propagandaboek te zijn, geschreven door een tot het christendom bekeerde Jood, genaamd Richard Wurmbrand en in Nederland uitgegeven en gepromoot door De ondergrondse Kerk. Ik denk niet dat het op de leeslijst van deze webstek thuishoort.
Bovendien gaat het uit van een verkeerde premisse.
Het uitgangspunt is dat het sovjetregime het christendom bestreed vanuit een atheïstische doctrine, maar dat is niet zo. In wezen staat het communisme niet principieel tegenover het geloof. In feite hebben Lenin, Stalin en andere sovjetleiders als het zo uitkwam met de Russisch orthodoxe kerk samengewerkt.
In principe was het een ordinaire machtsstrijd. Wereldse machthebbers tegen religieuze machthebbers.
Uiteindelijk heeft religie gewonnen. Het communisme is ter ziele, de kerk bloeit.

Ik denk niet dat dit een gunstige ontwikkeling is.
Vriendelijke groet

Edward
16:23 03-07-2018
Ben
Ja William en Edward,

Ik denk dat het vooral angst is! Angst voor een leven zonder bedoeling, voor een leven zonder zin. Je moet dan helemaal zèlf, en vanuit jezelf, samen met anderen het leven zin geven! Er is geen god die dat regelt en voortdurend voor je zorgt.
Je moet, je mag op eigen benen staan ... zelf lopen, zelf gaan!
En dat vind ik nu juist zo bevrijdend. Het is zo enerverend, net als een kind dat voor het eerst gaat lopen!!

In het leven kun je goed voor jezelf en anderen zorgen, maar algehele controle is er niet! Je hebt niets in de hand en je kunt bv. ieder moment een hartstilstand krijgen.
Angstig ... nee, juist niet. Leef nou maar, want er is geen Big Brother die plannetjes met jou heeft!
'Ieder huisje heeft zijn kruisje!' Ja ... toevallig wel, maar er is niemand die daar sturing aan geeft. Allemaal onzin! Allemaal bedacht!

Alles gebeurt wel met een reden. Maar die reden ligt altijd in de werkelijkheid. Een verkeersongeval gebeurt omdat twee mensen niet goed opletten, een hartstilstand gebeurt omdat een propje in een verstopte ader blijft zitten, etc.
Een mens is ontzettend kwetsbaar, maar ook heel taai en miljoenen jaren lang doorontwikkeld in een zelfgenezend wezen. Maar niemand buiten jou is met jou in de weer! Niemand zit ergens achter. Wat een bevrijding!!
We gaan niet dood, de dood bestaat niet. De dood komt niet, er komt niets. Er houdt iets op, het leven - voor iedereen een keer!
En zolang het niet zover is, kunnen we leven, samen leven, voor elkaar zorgen, met elkaar genieten. Niet gehinderd door enig waanidee of waanzinnige onzin!

Je kunt te doen hebben met mensen, die daar wel onder gebukt gaan. En je moet je hoeden voor mensen die vanuit waanideeën de gekste dingen uithalen.

Een goede vakantie allemaal en voorzichtig rijden onderweg ...
er zit geen engeltje op je schouder, je moet zelf goed opletten!
'Grote jongen! Grote meid!'

Ben.
10:51 03-07-2018
William
Goedemorgen,

Hoe meer gesprekken ik voer met mensen in mijn omgeving, hoe meer ik merk dat zelfs de meeste niet-gelovigen allerlei dingen voor waar aannemen buiten de waarneembare werkelijkheid om. Allerlei geesten, goden, karma, een mogelijke hogere macht, etc. Toeval bestaat niet, alles heeft een reden, niets gebeurt zomaar. Er zijn maar zo weinig mensen die net als ik proberen zo dicht mogelijk bij de waarneembare werkelijkheid te blijven en proberen zo weinig mogelijk te geloven in dingen waarvan je niet zeker kunt zijn dat ze bestaan. Vaak gebeuren er dingen met een lage kans toch, steeds probeer ik te herhalen: zie je wel, toeval bestaat wel degelijk. Maar het is bijna niet te doen, bijna overal wordt van alles bij gehaald. Geforceerde verklaringen in plaats van dat dingen toevallig bij elkaar komen. Waarom voel ik me nog steeds vaak een uitzondering in een behoorlijk seculier geworden land als ik probeer zo realistisch mogelijk te zijn en zoveel mogelijk die (wetenschappelijke) werkelijkheid te benaderen? Jullie betogen verhelderen in ieder geval het een en ander.

Even een beeld om mijn verschil in werkelijkheidsbenadering samen te vatten: het lijkt alsof ik de enige ben die het hele leven kan benaderen als een spel 'mens erger je niet': er zit niks achter als je toevallig precies op een andere pion terecht komt. Het geldt m.i. ook voor het leven: mens, erger je niet! Mens, trek niet allerlei voorbarige, vaak religieuze conclusies!

Het blijkt moeilijker dan het lijkt.
William
01:57 02-07-2018
Edward
Ik ga helemaal met je mee Ben.
En de manier waarop je het vecht-of-vluchtinstinct verwoordt klopt helemaal.

Mijn verklaring waarom godsdienst altijd en overaleen rol gespeeld heeft is de volgende (maar ik geef die graag voor een betere): In zijn zoektocht naar de veiligheid van zekerheid was de eerste, meest intuïtieve en meest voor de hand liggende verklaring voor al die angstwekkende verschijnselen in de nog vreemde wereld die de primitieve, nog onwetende mens wist te vinden: “Ik kan denken. Ik kan plannen maken, ik doe de dingen met een bedoeling. De dieren, de planten en de dingen in de wereld kunnen dat natuurlijk ook. Dat is logisch. Ze zijn gevaarlijk, maar als ik ze offers breng kan ik ze misschien gunstig stemmen en doen ze mij geen kwaad.”
Het lijkt mij dat deze gedachte op heel veel plaatsen in de wereld bij heel veel primitieve stammen onafhankelijk van elkaar is opgekomen.

Wat betreft de ‘hardware’ en de ‘software’ van het mens-zijn, ik zie het zo: (Ik ga nog even door op die vergelijking met een computer, hoewel die misschien wat mank loopt)
Elk mens wordt geboren met een basispakket van evolutionair ontwikkelde eigenschappen die maken dat hij tot de menselijke soort behoort. Ik laat even alle lichamelijke kenmerken. zoals lichaamsbouw, metabolisme enz., die je de ‘behuizing’ van de computer zou kunnen noemen, buiten beschouwing en beperk me tot de ‘hardware’, het brein met het besturingssysteem en het geheugen en de genen waarrin die evolutionair ontwikkelde eigenschappen opgeslagen liggen die een mens tot mens maken. Deze zijn in principe universeel, maar per persoon verschillend in kwaliteit en kwantiteit, waardoor iedereen ondanks die universele menselijkheid toch uniek is.
Bij de geboorte zijn al deze eigenschappen nog maar in aanleg aanwezig. Dat is wat ze in de psychologie ‘nature’ noemen, de hardware in mijn vergelijking. Het is de taak van ouders en andere opvoeders om deze eigenschappen tot ontwikkeling te brengen. Dit is de software die in het kind ingeprogrammeerd wordt. ‘Nurture’ noemen we dat.
Dit is cultuurgebonden. Zoals het kind de moedertaal en al die andere vaardigheden leert, leert het ook de oudste, meest voor de hand liggende, meest intuïtieve weg naar zekerheid: “Er is een ‘alziende, alwetende en almachtige god’ die mij beschermt, als ik maar naar ‘Zijn’ wil leef”. Dit is meteen ook de gemakkelijkste manier om met verantwoordelijkheid om te gaan: deze externe ‘alziende…’ enz. externe autoriteit heeft lang geleden al vastgelegd wat ‘goed’ en wat ‘slecht’ is. Zijn vertegenwoordigers op aarde leggen die oude teksten aan de gelovigen uit, en als je je daar maar aan houdt zit je goed. Alle andere, door ons atheïsten aanvaarde verklaringen vergen enige kennis en komen dus pas later aan de orde.
Gelovigen verwarren zo gehoorzaamheid met de eigen autonome morele standaard die een volwassen persoon zou moeten hebben om als betrouwbaar en verantwoordelijk lid van de groep te kunnen functioneren.

Ik vind dit immoreel en ik vind dat het publieke debat hierover zou moeten gaan.
De vraag of god bestaat, de claim de ‘Waarheid’ te verkondigen, de prietpraat over ‘intelligent design’ en alle andere argumenten en bewijzen voor en tegen: allemaal geneuzel in de marge.
Waar het over zou moeten gaanis de macht van de geloofsorganisaties, de invloed die zij, ook in ons land, op de samenleving uitoefenen en het kwaad dat zij aanrichten om die te behouden en te vergroten.

Edward
00:48 02-07-2018
Johanna
Ik ben een christen en durf zelf te denken.
Jammer dat u zich zo afsluit voor hen.
Mag ik u aanraden het boek "Antwoord op de Bijbel van Moskou" te lezen?
09:47 28-06-2018
Ben
Edward,

Je maakt onderscheid tussen dat wat in de genen zit en dat wat in je brein verankerd ligt (het eerste noem je hardware, het tweede software).
Het vecht-of-vluchtinstinct en het leer-en-denkvermogen hoort dan bij de hardware. Kennis, inzicht, begrip en ervaring bij de software. Als dit wetenschappelijk onderbouwd is, is het zo.

Mij gaat het vooral om het feit dat bij de hele mensheid, in alle tijden en culturen, vanaf de prehistorie, religieuze ideeën een rol hebben gespeeld: animisme, poly- en monotheïsme!
Vroeger werd mij daarbij uitgelegd: "Als alle mensen in alle tijden en in alle culturen een soort godsbesef hadden, dan zal er vast wel iets zijn tussen hemel en aarde!!"
En die conclusie is onzinnig, en die stelling is uit mijn brein gewist (for ever!) ... vooral omdat ik nu begrijp hoe logisch dat ontstaan van religie en religieuze ideeën is in de ontwikkeling c.q. evolutielijn van de mens.

Want als ik het vecht-of vluchtinstinct verwoord, is het een gevoel van:
- Ik zie de ander niet, maar hij mij wel!
- Hij houdt mij in de gaten en heeft het op mij persoonlijk gemunt!
- Ik moet hem bevechten,vluchten, afleiden of gunstig stemmen!
Allemaal 'kaasje' voor religie en het brengen van offers.
En dat dat zo lang stand hield komt omdat het meestal hielp (heb ik eerder uitgelegd: ... kinderoffers en de aardbeving bleef jarenlang weg / bidden voor de terugkeer van de zon: warempel, ieder jaar hielp het).
Het leer-en-denkvermogen (ook in de hardware) daarbij opgeteld en je kunt zeggen, dat religie bij de mens echt 'ingebakken' zit.

Dan de software: kennis, inzicht, begrip en ervaring ... die volgens jou tot religie geleid heeft. Ik weet niet hoe 'soft' dat is - en hier sla je even over dat de hardware ook behoorlijk tot religie geleid heeft.

Ik wil niet zozeer strijden over begrippen (wat wetenschappelijk vastgelegd is, is op dit moment waar!) ... ik wil voor mijzelf verklaren waarom religie altijd en overal een rol gespeeld heeft!
Nu is religie voor mij verleden tijd, maar in mijn omgeving niet.
Het praten erover met gelovigen is lastig, omdat - en daar ga ik weer - religieuze ideeën zo ingebakken zitten, dat het vechten is tegen de bierkaai!

Nu denk ik vaak: Laat maar (als je jezelf voor de gek wilt houden, moet je dat zelf weten), maar Laat het!! (als je je ideeén aan een ander wilt opdringen).

groetjes Ben.
18:12 27-06-2018
Edward
Het maakt toch wel uit, Ben of iets in de genen zit of in het brein.
De genen, dat is de hardware van de organische computer die we zijn. Veranderingen daarin vinden heel langzaam, van generatie op generatie plaats. Dat gebeurt via mutaties bij de conceptie. Volgens wetenschappers vinden bij iedere vereniging van zaad- en eicel ongeveer 50 foutieve genverbindingen (mutaties genaamd) plaats. Veruit de meeste doen niks. Een enkele keer is er een negatief effect en komt er een onvolwaardig mens ter wereld. Een enkele keer ook kan het positief uitpakken waardoor de soort een klein stapje verder komt op de weg van de evolutie.
De instincten, zoals het vecht-of-vlucht-instinct zitten zo in onze genen, net zoals andere typisch menselijke vermogens, zoals ons taalvermogen of ons vermogen rechtop te lopen. En ons leer- en denkvermogen, dat, naast de vluchtreactie het beste middel was om de soort in stand te houden (survival of the fittest), verder ontwikkeld is dan bij andere diersoorten.
Kennis, inzicht, begrip, ervaring. Dat zijn de zaken die wij in de loop van ons leven opdoen en die ons zekerheid geven. En zekerheid is veiligheid. Dit is de software die tot religie geleid heeft

Het eerste associatieve antwoord op de eerste vraag naar het waarom van al die angstwekkende en onverklaarbare gebeurtenissen in de wereld om ons heen dat in het brein van onze voorouders opkwam was zoiets als: Die boom heeft zelf zijn blaadjes laten ritselen. Hij deed dat om ons weg te jagen. Zo vestigde zich gedachte in ons brein dat de natuur ‘begeesterd’ is. Het begin van al onze religies.
Lange tijd kon dit antwoord voldoen, maar intussen ontwikkelde religie zich tot een machtsinstrument. Op deze manier was religie ook nog nuttig in een nog ongeorganiseerde wereld waar het recht van de sterkste gold en ethiek en moraal nog nauwelijks ontwikkeld.
Nu echter hebben we de raadsels van de natuur voor een groot deel opgelost. Onze samenlevingen zijn (in elk geval in de Westerse wereld) goed georganiseerd. Onze wetgeving is ontwikkeld. De innerlijke autoriteit in de vorm van het autonome geweten heeft de plaats ingenomen van de ‘alziende, alwetende, almachtige externe autoriteit. Religie is overbodig geworden en een ernstige belemmering voor onze verdere ethische ontwikkeling.
Je hebt gelijk met je stelling dat, hoe intensiever het leerproces –de indoctrinatie– is, hoe moeilijker het is om het weer af te leren. Maar het blijft mogelijk. Zoals software in je computer te updaten is maar je voor andere hardware een volgende generatie computer nodig hebt.

Edward
01:25 27-06-2018
Edward
Ik heb het betoog van Herman Philipse bekeken, Ben. En meteen erachteraan ook maar dat van Emmanuel Rutten.

Ik zit helemaal op één lijn met Philipse. In feite heb ik sommige van zijn argumenten op deze webstek al eens in ietwat andere bewoordingen naar voren gebracht. Bijvoorbeeld: hij heeft het over de tijger in de boom en het onzichtbare ‘iets’ dat de bladeren moest hebben laten bewegen toen bleek dat er geen tijger was en het extreem ontwikkelde vluchtinstinct van de mens. Ik had het over het zoeken naar antwoorden, de veiligheid van de zekerheid en het animisme als begin van godsdienst dat door dit vluchtinstinct ontwikkeld werd.
Hij had het ook over de goden die hun volk hielpen in de strijd tegen andere goden en daardoor steeds machtiger werden. Ik heb ergens gelezen dat de mensen toen (en heden ten dage nog steeds) hun goden in de strijd te hulp riepen en dat de verliezers hun eigen god afzwoeren en zich, al dan niet gedwongen,bekeerden tot de godsdienst van de overwinnaars.
Best mogelijk dat dat inderdaad vaak zo gebeurd is. Het christendom is in elk geval tot in vrij recente tijden op deze manier over de wereld verspreid en bepaalde islam-fundamentalisten proberen het zelfs nu nog.

Het verhaal van Rutten daarentegen zat tjokvol drogredenen, valse aannames en ongenuanceerde en vaak onbeargumenteerde conclusies.
Één punt viel vooral op: Hij had een heel stel argumenten, versterkt door verwijzingen naar wetenschap en filosofie om vast te stellen dat alles een oorzaak moet hebben en dat die oorzaak een van zichzelf bewuste lichaamloze entiteit moest zijn. In een heel kort bijzinnetje, snel overstemd door de volgende argumentatie zei hij nog dat deze entiteit zelf oorzaakloos was. Wat dus lijnrecht tegen zijn eigen betoog ingaat.

Wat echter nooit in dit soort debatten naar voren komt, en wat m.i. eigenlijk het belangrijkste aspect is van de hele religiediscussie, is de kwalijke, om niet te zeggen rampzalige, invloed van religie op het menselijk denken, de menselijke moraal en de beschaving in het algemeen.
Ik denk dat dat een ernstig gemis is.

Edward
00:54 27-06-2018
Edward
‘Fulmineerde’, mooi woord Gerard.
Ik hou van dit soort zelden gebruikte, lichtelijk archaïsche woorden. Elke keer dat ik zo’n woord tegenkom moet ik even glimlachen en dan denk ik: “wat kan onze taal toch mooi zijn.” En fijn dat je het met me eens bent.
Mij gaat het overigens niet alleen om het christendom. Alle andere godsdiensten, inclusief het polytheïstische hindoeïsme en het godloze boeddhisme.
Religies belemmeren het zelfstandig denken, het ontwikkelen van het empatisch vermogen en een eigen autonoom geweten. Het is de externe autoriteit, een god, meerdere goden, voorouders, die bepaalt wat goed of fout en dus verantwoordelijk is.
Dit is een immoreel en verwerpelijk uitgangspunt om een samenleving op te baseren. En eigenlijk ook als privé-levensbeschouwing. Zie hoe steile fundamentalisten alle medemenselijkheid uit het oog verliezen als zij in aanraking komen met andere denkrichtingen. Zie hoe goedwillende, vrome maar vaak nogal naieve gelovigen in een emotioneel-morele spagaat terechtkomen als een geliefde uit het geloof stapt, bekent dat hij/zij homoseksueel is of te kennen geeft haar zwangerschap voortijdig te willen beëindigen.

Edward
17:30 26-06-2018
Ben
Edward,

... Hoe het ook zij, in de evolutionaire geschiedenis hebben we een gevoel ontwikkeld van overmatig reageren op onbestemde gebeurtenissen. Geritsel in de struiken = pas op: een tijger! En als het geen tijger blijkt te zijn, is het overmatig reageren toch wel zinvol! Diegenen die overmatig reageren overleven in de evolutielijn beter dan de suffers, die niks in de gaten hebben!

Bij dreiging gaan we ervan uit dat we gezien worden! De ander ziet je, hij volgt je en heeft het op je gemunt. 'Ga daar maar van uit' zit in ons brein ingebakken of in onze genen!
Maakt niet uit. Ons bloed, onze hartslag, versnelde ademhaling (hyperventileren), de andrenaline ... ons hele lichaam reageert ogenblikkelijk. Je doet het in je broek van angst!

Wie is die ander dan? De mens zoekt een verklaring. Als het dondert en bliksemt in de lucht bv.? Antwoord: Donar! Je moet het beestje toch een naam geven. We fantaseren er op los en zo kan het veel-godendom gemakkelijk ontstaan!

Ik vind het verhaal van Philipsen heel logisch.

groet Ben.
21:12 25-06-2018
Ben
Edward,

Interessant vind ik het punt waar we nu uitkomen:
Het zit in de genen, of ergens ingebakken in ons brein.
Wat maakt het verschil ...? Iets wat in de genen zit kan er ook weer uit!
Ik wilde zo graag begrijpen waarom alle mensen in alle tijden, vanaf de prehistorie, steeds weer met religieuze ideeën bezig zijn.

Wat vind je van prof.Philipse als hij de HAAD-verklaring hanteert:
https://www.youtube.com/watch?v=b9hZT13_-Ks
wanneer het gaat om het ontstaan van religie?
Dat komt voor mij heel voor de hand liggend over!

groet Ben
17:56 24-06-2018
Edward
Ben,

Tot mijn verbazing lees ik nu pas het antwoord op een bericht van mij, dat jij al op 1 juni geplaatst hebt. Helemaal gemist, maar ik wil toch reageren:

Het maakt toch wel een verschil of iets in de genen zit of ergens in ons brein. Als het in de genen zit is het een evolutionaire aanpassing aan de omstandigheden. Aangeboren, zoals ons taalvermogen, of het feit dat wij als enige diersoort rechtop lopen, om maar twee van de vele genetisch bepaalde eigenschappen te noemen. Àlle mensen hebben altijd met behulp van gesproken (en later ook met geschreven) woorden met elkaar gecommuniceerd. Àlle mensen hebben altijd al rechtop gelopen. Hierover is nooit discussie. Het is een vaststaand feit.
Ik weiger te geloven dat religie ook zoiets is.

Volgens mij is religie de eerste, nog onbeholpen poging om wetenschap te bedrijven. Want wat is wetenschap anders dan proberen verklaringen te vinden voor het (schijnbaar) onverklaarbare? Zoeken naar verbanden? Wat is oorzaak en wat is gevolg? Het vinden van antwoorden op de belangrijke ‘levensvragen’?
Religie deed en doet dat ook.
Het verschil is alleen dit: Al heel lang geleden heeft religie het antwoord gevonden in de vorm van bovenmenselijke geesten, die in de loop van de millenis geëvolueerd zijn tot één ‘almachtige’ god. Deze vondst noemt men de ‘Waarheid’. En daar mag niet aan getwijfeld worden.

De wetenschap is in de loop van de millenia ook verder ontwikkeld.
Wetenschappers zoeken niet meer naar de ‘Waarheid’. Zij zoeken naar de werkelijkheid. Zij stellen nog steeds vragen. Zij formuleren nog steeds mogelijke antwoorden. Hypotheses noemt men die. Tot zover lopen religie en wetenschap parallel, maar de wetenschap gaat nu verder. Men probeert bewijzen voor die hypotesen te vinden. Men onderzoekt, men experimenteert, men studeert, verifieert, malafieert en controleert en pas als er concensus bestaat over de conclusies, pas als onafhankelijk herhalen van het onderzoek door collega’s hetzelfde resultaat oplevert, is men bereid te accepteren dat men weer een snippertje werkelijkheid heeft ontrafeld. Met altijd in het achterhoofd dat nader onderzoek mogelijk uitwijst dat de werkelijkheid tòch net even anders in elkaar zit.

Religie en wetenschap komen beide voort uit hetzelfde oerinstinct: Het zoeken naar de veiligheid van zekerheid. In die zin kun je zeggen dat religie in de genen zit. Maar dan kun je ook stellen dat het spreken van Nederlands –of Frans, of Engels, of Japans, enz– in de genen zit. Dat is natuurlijk niet zo. Het vermogen en de behoefte zich in taal uit te drukken zit in de genen. Welke taal het wordt ligt aan de omgeving waar men opgroeit.
De mens heeft de behoefte en het vermogen antwoorden te zoeken en te vinden. Iedereen doet dat voortdurend. Door zelf te denken, te proberen, zich te informenren, wetenschap te beoefenen of de bijbel te lezen.
Religie zowel als wetenschap zijn hieruit voortgekomen.
Wetenschap heeft zich nu ontwikkeld tot de motor van de menselijke beschaving en van de maatschappelijke, de wetenschappelijke en technologische vooruitgang die zo nodig zijn voor het voortbestaan van de menselijke soort.
Religie is gedegenereerd tot een machtsinstrument en een zware en misschien uiteindelijk noodlottige sleeprem op deze vooruitgang.

Edward
12:09 24-06-2018
Ben
Tja...
Theologie studeren en je kunt alles recht praten wat krom is!
Want deze tekst begrijpen wij niet, wij lezen hem niet in de context, Jezus bedoelde hier iets heel anders! ... etc.etc.
Ik heb heel wat preken over Mattheus 10: 34-35 gehoord!

De lezer heeft het laatste woord en moet zichzelf de vraag stellen: hebben de theologen gelijk of vergissen ze zich?!

Ben.
Berichten: 91 t/m 105 van de 2402.
Aantal pagina's: 161
Nieuwer4 5 6 [7] 8 9 10Ouder