Commentaar op deze site of een bepaald artikel? Uw persoonlijke mening over dit onderwerp uiten? Deel die met ons!

Commentary on this site or one of its articles?
Your personal opinion on the subject?
Share it with us!

Bericht:

10:42 08-05-2018
Ben
Lianne,
Je bent (meen ik!) op dit moment ongelofelijk geïndoctrineerd en gehersenspoeld. Je hebt dat zelf niet in de gaten, dat hoort erbij.
Als je wilt (maar dat denk ik nu niet, of nu nog niet) kun je je gedachten recetten tot weer vrijdenken - dat is wel een lange weg. "William, ben je er nog en kun jij helpen? Als Lianne dat ooit wil ... en dat zou kunnen, wat zoekt ze op een site 'Positief atheïsme?' dat deed jij ook, toch?"

Bij mij begon de weg naar vrijdenken als kind in de kerk (wat was ik daar, achteraf gezien, ongelofelijk sterk van binnen!). Ten diepste bestand tegen indoctrinatie en hersenspoeling.
En die weg eindigde bij het lezen van 'God is niet groot' van Christopher Hitchens met name bl. 58.

Je kunt (snelle behandeling) Hitchens lezen en op deze site 'The best of Hitchens' bekijken. Dawkings is wat vriendelijker, Harris ook, maar beide heren zijn ook weer pittig! Maar alle drie eerlijk tot op het bot!!

Maar je moet doen wat je zelf wilt!
"Wees in ieder geval heel eerlijk tegenover je diepste zelf!"

Ben.
09:51 08-05-2018
Ben
“Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis!”
Daar gaat ie dan –

Stel je voor dat je geen weet hebt van het hele geloof,
en je komt voor het eerst van je leven in een grote kathedraal.
Dan stuit je vrij snel op een groot beeld van een man, die geslagen, gegeseld, bijna doodgemarteld, met grote spijkers door zijn handen en voeten aan een stuk hout hangt.
Het bloed druipt er van af, op zijn hoofd heeft iemand een krans van doorntakken vastgedrukt.
Je ziet een grote wond aan zijn zij, en zijn hoofd hangt scheef … Ja, hij is op het moment dat je hem ziet dood!

Iemand geeft jou uitleg over het geloof en zegt: Dit is onze God, en het is ook de Zoon van God (dat is hetzelfde – het is eigenlijk een drie-enig God, want er bestaat ook nog de Heilige Geest van God. Dat is dus allemaal hetzelfde!)

Die Zoon van God hangt daar, en dat komt door jou … het is jouw schuld. Jij bent schuldig hieraan (net als alle andere mensen), jij bent zondaar, al toen je net geboren was en in de wieg lag was je zondig: geneigd tot alle kwaad en niet tot enig goeds!

Doordat deze Zoon van God (oftewel Godzelf) doorgemarteld is, ben jij gered van de eeuwige straf na jouw dood: de hel. Door Hem kun jij in de hemel komen en niet in de hel … na je dood dus (en dat is verrekte belangrijk, want dat duurt eeuwig! Dat houdt dus nooit meer op!)
Daarom zing je: “Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis, en Hij hangt er mijnentwege, mij ten zege!”

Stel je voor, Lianne: ik ben niet kotsend die kerk uitgelopen na dit walgelijke verhaal, maar nog steeds aanspreekbaar. Dan zegt die uitlegger: En voor dit hele gebeuren kun je alleen maar dankbaar zijn.
“Duizend, duizendmaal o Heer, zij U daarvoor dank en eer!”

Terug naar mijn jeugd:
De dominee riep (schreeuwde voor mijn gevoel): “’t En zijn de Joden niet die Hem kruisigden, maar gij!” En hij wees naar mij! Ik dacht diep van binnen in mijn kinderzieltje: Dat heb ik niet gedaan! Ik heb wel veel kattekwaad uitgehaald, maar dat heb ik niet gedaan!!! Ik vind dat juist heel erg! Ik moet huilen als de kinderen van mijn klas met haantje-pik-kruisen en lekkere snoepjes daaraan zingend door de straten lopen. Ik wordt daar zo verdrietig van, en zo kwaad! Ik ging ook niet mee, mijn moeder kon aandringen was ze wou!
Ook op die dominee was ik kwaad, en op Godzelf dat Hij zoiets doet bij zijn eigen Zoon. En voor mij? Ik wilde dat helemaal niet!

Tegelijkertijd stopte ik ogenblikkelijk met die gedachten, want God las alle gedachten woord voor woord mee (ook gedachten die je niet kon weerstaan)– en zo kon ik na mijn dood alleen door verkeerde gedachten onverbiddelijk in de hel belanden!

Dat niet naar de hemel gaan maar naar de hel na je dood, zat er ook wel dik in … want wij mensen zijn rijk! En het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke de hemel binnenkomt!

Is die Jezus werkelijk jouw Verlosser? Nou, dat zing je wel, maar dat is maar helemaal de vraag.
Je moet je eerst bekeren. Dat houdt in dat je ongelofelijk schuldig voelt over je zonden, daar verschrikkelijk berouw over hebt, zodat God zich over jou ontfermt en jij in Zijn genade valt.
`Hoe schuldig moet ik me voelen om het hemelrijk te beerven?` vraagt iemand aan de dominee (op youtube). De dominee antwoordt: `Dit is de verkeerde vraag!`

Klopt! Want je hele bekering heeft eigenlijk op zich geen zin, want de hemel of de hel na je dood ligt al van tevoren vast. God weet dat al, Hij weet alles, Hij heeft dat allang beslist … want Hij is alwetend en almachtig!
Predestinatie heet dat.
Maar omdat jij dat niet weet en een eeuwige straf ontlopen erg veel zin heeft kun je je oefenen in schuldig voelen. Zondag aan zondag (tweemaal daags) heb ik dat gedaan: Schuldbelijdenis – Woord van vergeving – Regel der dankbaarheid! Alsmaar weer, herhaling is bij hersenspoeling en indoctrinatie van groot belang!

Oh ja, die meneer in die kerk, die mij het geloof uitlegde begint ook nog over de Eucharistie en het Heilig Avondmaal. En hij zegt: Om dit allemaal goed tot ons te laten doordringen drinken wij regelmatig het bloed van Christus (van God dus) en eten zijn lichaam. Niet echt natuurlijk, alhoewel ´als je het belletje hoort´ verandert er wel iets: wijn wordt bloed, en brood wordt vlees (op een of andere wonderlijke manier). Transsubstantiatie heet dat bij de katholieken!

De woorden klinken nog steeds in mijn hoofd: Dit is de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken. Dit is het bloed van Christus, drinkt allen hieruit, en gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Here Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Soms zat ik als kind te klieren in die kerk (kinderen weten overal weer te overleven), meestal was ik er verdrietig, op een Oudejaarsavond (mijn vriendjes schoten met carbid, maar ik zat in de kerk en ik moest die kerk uitlopen en van verdriet kotsen in de wc … tijdens de dienst, na het lied ´Blijf bij mij Heer want d´avond is nabij!` ´Wat was er`, vroeg mijn moeder – ik heb het nooit verteld!

Lianne, ik hoor je al zeggen … maar dit is mijn geloof niet! Dit is heel streng orthodox en zo zwaar moet je het allemaal niet zien!
Jullie zijn meesters is het selecteren en overslaan. Je leest van de opstandig van Christus in de Bijbel, maar het verhaal van de grote optocht van al die zombies die ook opstaan en in grote getale naar Jeruzalem trekken om zich daar te vertonen aan de mensen! … dat sla je waarschijnlijk over. (Bach niet trouwens in zijn Mattheus-passion).

Lees de Bijbel eens van kaft tot kaft, met je volle verstand. Churchill lukte het niet, die liep voortdurend briesend naar zijn vrouw ´Wat lees ik hier nu weer!´

En het verhaal van Abraham kun je zo mooi maken als je wilt – mij belazer je niet meer!
Als je toevallig moeder bent, pak dan een groot vleesmes, ga boven het bed van je slapend kind staan. Hef het mes op en bedenk: Dit vroeg God aan Abraham – zou jij het doen?
Ik niet – bij mij gaat de middelvinger naar boven!

Was getekend, Ben.
09:26 08-05-2018
Lianne
Ik zal je opmerkingen over het gedicht lezen, maar vul het maar wel gewoon aan. Ik zal niet reageren s je dat liever hebt
09:24 08-05-2018
Lianne
Ben,
3000 keer is best veel.. naar welke soort kerk ging je als ik vragen mag? Ik begrijp wel dat je het onzin vindt om op mij te reageren, want ik denk ook dat dat niet veel zal bijdragen. Je krijgt mij namelijk niet zomaar overtuigd.. ;)

Op je vraag wil ik wel even ingaan, al heb ik dat in mijn eerdere bijdrage ook al genoemd. Ik geloof (en zo is het me ook geleerd) dat God Abraham op de proef stelde om Abraham zo te leren hoe sterk zijn geloof was. Want Gods kinderen, en dus ook Abraham, twijfelen zo vaak of het wel echt is. Dat weet God, en daarom wil Hij hen soms leren dat hun geloof wel oprecht is. In dit geval van Abraham op een wat bizarre manier, ik geloof ook niet dat dat tegenwoordig nog gebeurt, omdat God op een andere manier werkt tegenwoordig, maar Hij wil Zijn kinderen nog steeds, door beproeving, laten zien dat hun geloof oprecht is en waar ze door het geloof toe in staat zijn..
18:22 07-05-2018
Ben
Dag Lianne,
09-07-2016 heb ik al iets over het 'prachtige lied' gezegd.
Ik moet nog even ernstig nadenken of ik dat, na jouw preek, momenteel nog aanvul...!
Ben.
17:27 07-05-2018
Ben
Lianne,
Hier was ik al bang voor.
ik ben in mijn leven ruim 3000 keer ter kerke gegaan ... orthodox gereformeerd! Jouw hele relaas ken ik en komt bij mij niet meer binnen, en ik snap dat mijn verhaal niet bij jou binnenkomt. Wij kunnen niet communiceren.
Als ik op jouw verhaal punt voor punt inga, krijg ik allemaal weer reacties terug. Drieduizend preken, bevriende predikanten - ik ken alle mogelijke manier van uitleg!
En wat je niet wil weerleggen noem je onzin!
Wat jij onzin vindt vind ik weer zinnig en andersom!
Reageren op jouw verhaal?
Nee, onbegonnen werk!!

Nou goed, één vraagje dan: Waarom stelt God Abraham op de proef als hij de uitslag al weet?

heb het goed verder,
groetjes Ben.
11:18 07-05-2018
Lianne
NB Ik ben benieuwd naar je bijdrage over het lied wat je noemt, ik vind het namelijk een prachtig lied.
11:15 07-05-2018
Lianne
Ben,
Je hebt gelijk dat mijn zin misschien wat kort door de bocht was, maar ik probeerde er duidelijk mee te maken dat de fouten van de christenen toen, niet symbool staan voor de christenen van nu. Want dat is immers ook zo bij de jodenvervolgingen. Dat die zes miljoen joden omgekomen zijn door toedoen van Hitler en zijn aanhangers, zegt niet dat alle Duitsers tegenwoordig ook zo zijn.

Om je verhaal over Abraham moest ik oprecht even lachen. Volgens mij heb je dat verhaal niet helemaal duidelijk.. Ik weet dat evangeliseren hier niet mag, was ook niet m'n bedoeling, maar ik zou je toch graag even uitleggen hoe dat zit.
God belooft Abraham inderdaad een nageslacht, zo groot als de sterren aan de hemel. En in tegenstelling tot hoe God tegenwoordig tot mensen spreekt, geloof ik zeker dat Zijn spreken tegen Abraham wel degelijk ook door andere mensen gehoord zal zijn als die daar bij geweest waren. Maar de tekst waar psalm 105 op terugslaat, Gen 17:7 'Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u.' Deze tekst is een vernieuwing van het verbond dat God met Abraham sloot in Genesis 15. Abraham krijgt daar namelijk van God de opdracht bepaalde dieren te doden en die in twee stukken tegenover elkaar te leggen. (dit sluit aan bij de manier van een verbond sluiten die vroeger gewoon was, namelijk dat de twee partijen die het verbond sloten tussen die dode beesten heenliepen) Hierna valt Abraham in slaap en zodra hij wakker wordt ziet hij een fakkel die tussen de stukken van de dieren doorgaat. Hier sluit God dus een duidelijk verbond met Abraham, gewoon volgens de normale manier in de oudheid. Een tijd later krijgt Abraham inderdaad zijn beloofde zoon, Izak.
Jij zegt dat God niet zeker was van het geloof van Abraham. Waar haal je dat vandaan? God wil Abraham inderdaad op de proef stellen, niet omdat Hij Zelf niet weet dat Abrahams geloof sterk genoeg is, (dat geloof heeft Hij immers zelf aan hem gegeven), maar omdat Hij Abraham wil laten weten dat zijn geloof sterk is. God wist dat Abraham zijn opdracht uit zou gaan voeren, maar Hij wilde dat Abraham zelf zou weten waar hij door het geloof toe in staat was. En dat Abraham dit doet omdat hij van God houdt of omdat hij doodsbang voor Hem is, is grote onzin. Abraham doet dit door het geloof, hij vertrouwt erop dat God machtig genoeg is om hem zijn zoon weer terug te geven, als hij Izak daadwerkelijk zou moeten doden. Dat is immers ook wat blijkt uit zijn gezegde tegen de knechten die hij aan de voet van de berg achterlaat. Hij zegt tegen hen: 'Blijft gij hier met den ezel, en ik en de jongen zullen heengaan tot daar; als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren.' Abraham is er dus vast van overtuigd dat hij samen met Izak zal terugkeren. Dat God er hoe dan ook voor zal zorgen dat hij Izak niet hoeft te verliezen, omdat Izak immers de zoon van de belofte is. En wat jij beweert over een engel die uit de hemel komt snap ik niet helemaal. Er wordt door een engel, die in mijn Bijbel met hoofdletter staat en waar Jezus dus mee bedoeld wordt, uit de hemel geroepen. En dan is het logisch dat Hij niet naar de aarde komt, want daar is het de tijd nog niet voor. En dan is daar de ram tussen de struiken, die in de plaats van Izak geofferd wordt. Die ram staat tegelijk symbool voor de komst van Christus en Zijn offer aan het kruishout van Golgotha.
Verder wil ik je er nog even op wijzen dat de instelling van de besnijdenis al vóór deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden, namelijk na de naamsverandering van Abraham. En deze besnijdenis is een teken van het verbond, wat als het eenmaal gebeurd is, nooit meer weggehaald kan worden. Tegenwoordig is dat vervangen door de Heilige Doop, maar in feite is de betekenis nog hetzelfde.
Over je verhaal aan het einde zwijg ik maar, want dat is volstrekte onzin.

Lianne
12:15 06-05-2018
Ben
"Inderdaad hebben christenen de kruistochten op een verkeerde manier uitgevoerd."
Ik weet niet hoe je kruistochten op een goeie manier moet uitvoeren. En dit is wel een heel gemakkelijke zin, kort door de bocht.
'Inderdaad zijn er zes miljoen joden omgekomen in concentratiekampen', maar goed ...
´Inderdaad heeft Hitler dat verkeerd uitgevoerd!´

Laat ik eens protestantse liederen van deze tijd aanhalen.
- 't Verbond met Abraham, zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind - zong als kind. Niet beseffend dat het hier gaat om een God, die na 196.000 jaar (zolang lopen er nl. mensen op aarde rond) dacht: Ik ga mij eens openbaren aan de mensheid. Hij doet dat bij één man (Abraham) op een onzichtbare, onhoorbare, voor omstanders onwaarneembare manier ... door een gedachte in het hoofd van Abraham te plaatsen: "Jij krijgt een groot nageslacht, talrijk als de sterren aan de hemel, en je mag in het land wonen, dat ik je wijzen zal." God zwijgt hier over het feit, dat er in dat land veel mensen wonen - en dat die nog (genocide op genocide) uitgemoord moeten worden, maar dat terzijde!
Abraham gaat voor zijn God. God is daar niet zeker van en stelt hem op de proef. Abraham moet zijn eniggeboren zoon doden, slachten en op een offeraltaar in de fik steken! Daar is Abraham toe bereid want hij houdt blijkbaar heel veel van God (en/of is doodsbang voor Hem).
Op het allerlaatste moment stuurt God een engel (zelf blijft Hij achterwege) die Abraham tegenhoudt.
(Lees een in 1934 ontdekte Egyptische versie van dit verhaal in het Koptisch geschreven, daar grijpt God niet in en wordt Izaak gewoon vermoord!).
Omdat Abraham geslaagd is voor de proef sluit God een verbond met hem. Voortaan wordt met een scherpe steen of mes in piemeltjes van jonge jongetjes gesneden (Abraham moet dat om te beginnen bij zichzelf uitvoeren).
Dit alles, deze nonsens, kwam niet in die tijd niet in mijn kinderhoofdje op. Want ik was gehersenspoeld bij het leven! Ik zong ... wist ik veel wat ik zong!

In mijn volgende bijdrage zal ik de liedtekst toelichten:
`Mijn Verlosser hangt aan ´t kruis, en Hij hangt er mijnentwege, mij ten zegen! Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer!`

prettige dag verder, Ben.

PS. Later zei men mij dat ik het verhaal van Abraham anders moest begrijpen lezen. God schafte hier juist het kinderoffer af!

Als dat zo is had ik een ander verhaal bedacht.
Abraham kwam zelf op het idee om zijn kind te offeren voor God. Maar op de berg begon het te onweren, en God sprak (duidelijk verstaanbaar voor alle mensen): Abraham, ben je helemaal gek geworden! Naar beneden met dat kind. Ik wil geen kinderoffers, en helemaal geen offers ... begrijp je dat?
Keer onmiddelijk terug, dan zal Ik jou zegenen met een groot nageslacht, maar ga nu alvast met je gezin naar Palestina, een prachtig land! Vraag aan de inwoners van dat land of jij een stukje land mag kopen voor je gezin. Leer hun taal spreken en volg direct een inburgeringscursus. Mijn zegen heb je, hun zegen moet je zien te krijgen. Het is aan jou....

Dat past meer bij onze moraal. De bijbelse moraal zit anders in elkaar en daar hebben (wat deze geschiedenis betreft) heden ten dage nog problemen mee in Israel.
23:25 05-05-2018
Edward
De kruistochten waren in de 12e en 13e eeuw. Gerards tekst is duidelijk van veel recenter datum. Ik schat begin 20e eeuw.
Het kan natuurlijk de gemoderniseerde versie van een middelnederlandse tekst zijn, maar dat weet ik niet. Ik heb –moet ik eerlijk bekennen– in mijn studietijd niet meer aandacht dan strikt noodzakelijk was aan het middelnederlands besteed en dit soort teksten stond niet hoog op mijn prioriteitenlijst.
Metverwijzingen naar hostie en het bloed van christus (de wijn op de lippen) is het ook een typisch katholieke tekst. Niets voor protestanten en zeker niet voor de meer orthodoxen onder hen.
Overigens maakt deze tekst het inherent immorele karaktervan het geloof, alle geloofsrichtingen, christendom net zo goed als jodendom en islam, goed zichtbaar: (oorlog is overigens n.m.m. àltijd immoreel, maar dit terzijde). Alleen al de kreet “God wil het!” is voldoende om de massa mee te krijgen. Gehoorzaamheid aan een ‘alziende, awetende, almachtige’ externe autoriteit is de doorslaggevende overweging. Niet het eigen geweten, de eigen verantwoordelijkheid of humanitaire overwegingen als “Wat betekenen mijn daden voor mijn medemensen, de samenleving, de wereld in het algemeen?
Uiteraard gingen en gaan die kruistochten, net als de jihad, de evident aanwezige invloed van de orthodoxe Joden op de Israelische politiek en de revival van het christendom van nu om macht en invloed. Nu bepaalde groepen binnen de islam op zo’n extreem bloeddorstige manier proberen hun machtsgebied uit te breiden grijpen christelijke leiders de kans om de (niet bestaande) verschillen tussen christendom en islam uit te vergroten en zo hun eigen invloed in de christelijke wereld te versterken.
En dat is ook de achterliggende gedachte bij deze tekst, niet van de eenvoudige, wat naieve zangers en zangeressen, die volgen alleen maar het fata morgana dat het geloof hen voorspiegelt, maar van degenen die dit lied geïnitieerd hebben. Christenen net zo goed als moslims of joden (met een kleine letter, want het gaat om geloofsrichingen en niet om etnische groepen)zijn vanwege hun goedgelovigheid gemakkelijk te manipuleren en te verleiden tot de meest verschrikkelijke daden. De menselijke geschiedenis is bloedrood gekleurd van de voorbeelden hiervan.

Edward
17:31 03-05-2018
Lianne
Dat lied stamt uit de tijd van de kruistochten, zoals wel duidelijk is (vandaar ook de naam) en de kruistochten zijn inderdaad op een verkeerde manier uitgevoerd door de christenen. Maar de kruistochten waren in de Middeleeuwen, en ik vraag me af hoeveel christenen dat lied tegenwoordig nog kennen. Ik ben zelf reformatorisch opgevoed en heb nog nooit van het lied gehoord. Dus probeer je met dat lied nu alle christenen in een verkeerd daglicht te stellen, of wat is je bedoeling ermee?
14:53 02-05-2018
Gerard
Het voorsmaakje van vorige week nodigt uit tot de integrale en Vlaamse versie van het lied, dat ‘Kruistochtenlied’ getiteld werd. In mijn vroege jeugd (de jaren 40) was het een doodnormaal gebeuren dat dit lied uit volle borst en met zekere trots meegezongen werd.
Als kinderen konden we zelf niet inschatten waar het allemaal over ging…

De reden “God wil het” in strofe 4 klinkt zeer dwingend.

1. In dichte drommen staat, o Heer,
Uw kruisleger bereid,
in d' harten de gloed van uw ogen gebrand
en hakend naar den strijd.

Refrein:
Heil Jezus, onze Koning,
U zweren wij den eed
te stormen na U met het kruis in de vuist,
tot daverend dreune onze zegekreet.

2. Met ijzeren wil geharnast staan
Uw trouwe strijders pal,
de lippen nog rood van Uw kostbaar bloed,
dat zwakken stalen zal.

3. Onz’ harten laaien van het vuur,
dat uit Uw Harte gloeit,
een vlammende zee die de wereld omspoelt
en stijgende immer groeit.

4. De klokken luiden feestelijk
den heiligen kruistocht in.
God wil het! Te wapen! Maria voert aan
ten kamp als koningin.

5. De kruisvlag wappert hoog, die ons
naar ‘t kleurende Oosten wijst,
wijl boven onz' hoofden de zegezon,
de stralende Hostie rijst.

6. Vooruit! Harop! Den vijand in!
De stormklok, nu geluid
door Hem, die ons sterkt met Zijn lichaam en bloed.
De zege is ons! Vooruit!
10:14 01-05-2018
Harry Meerlo
Onward Cristian Soldiers
Marching as to war....
22:37 21-04-2018
Gerard
Ons katholiek Jihad-lied, destijds menigmaal in de kerk en op school, uit volle borst gezongen:

In dichte drommen staat o heer
Uw kruisleger bereid
In d' ogen de gloed van uw ogen gebrand
En hakend naar de strijd

Refrein:
Heil Jezus onze koning
U zweren wij de eed
Te stormen naar u met het kruis in de vuist
Tot daverend dreun onze zegekreet

Met ijzeren wil geharnast staan
Uw trouwe strijders pal
De lippen nog rood van Uw kostbaar bloed
Dat zwakken stalen zal
22:50 02-04-2018
Edward
Ja, net als die andere paus: Johannes Paulus I die op de ochtend van de 34e dag van zijn pontificaat dood in zijn bed werd gevonden. De doodsoorzaak is nooit bekend geworden. Voer voor complotdenkers
Maar ik zou er ook niet van opkijken als deze paus hetzelfde overkwam. "Voordat hij nog meer brokken maakt"
Berichten: 76 t/m 90 van de 2342.
Aantal pagina's: 157
Nieuwer3 4 5 [6] 7 8 9Ouder