Commentaar op deze site of een bepaald artikel? Uw persoonlijke mening over dit onderwerp uiten? Deel die met ons!

Commentary on this site or one of its articles?
Your personal opinion on the subject?
Share it with us!

Bericht:

13:20 05-08-2018
Edward
“Wie zoekt zal vinden”…
Één van de vele dooddoeners waar het geloof in grossiert. Het hangt er alleen maar vanaf wát je zoekt en wáár je dat doet. Een roze knuffelbeer (die kan voor het kind heel erg waardevol zijn hoor) zoek je in een babywinkel of kinderkamer ofzo, kennis op school, rationeel denken in de wetenschap (al is die daar soms ook moeilijk te vinden) en de bevestiging van je geloof in de bijbel.

Maar als je de Waarheid zoekt (een heel alledaags artikel overigens, zo alledaags dat de meeste mensen er erg slodig mee omspringen), moet je niet in de bijbel zijn, maar in het dagelijkse leven, de wereld om je heen. En dan noemen we het de Werkelijkheid.

Nu vraag ik me af: Hoe groot is die zekerheid van jouw gelovige vrienden als ze voortdurend bevestiging ervan zoeken in de bijbel? Ik bedoel: Ik weet zeker dat 2 x 2 i = 4 en de aarde is rond. Dat hoeft niet keer op keer bevestigd te worden. Waarom hun geloof dan wel?
En zo zitten we weer met vragen. Alsmaar vragen en geen antwoorden.
Onvoorstelbaar dat gelovigen blijven geloven.

Edward
10:08 04-08-2018
Harry
William,
mensen die zo overtuigd zijn van hun geloof leven vaak in een gemeenschap van gelijkgestemden. Het geloof vaarwel zeggen gaat dan vaak ten koste van opgebouwde relaties en vrienden. Want hoe moreel hoogwaardig ze zich ook voordoen, als je het geloof vaarwel zegt hoor je er niet meer bij. Naastenliefde geldt alleen voor diegenen die hetzelfde geloof aanhangen. Ook het moeten toegeven jarenlang in onzin te hebben geloofd is voor veel gelovigen een te moeilijke stap om te nemen. In plaats van je eerlijk en rationeel te verdiepen (zoekt en gij zult vinden) in de waarschijnlijkheid en waarheid van hun religie sluiten ze zich af voor alles wat hun geloof tegenspreekt. Daar is een term voor. Cognitieve dissonantie.
01:19 04-08-2018
William
Net heb ik met een paar vrienden gepraat waarvan sommige 100% overtuigd zijn van het bestaan van de bijbelse god en de rest zeker in de 80%. Ik zit ergens bij de 2/3% inmiddels. Ik blijf me verbazen hoe ze zo zeker kunnen zijn. Ik hoor allerlei ervaringen en verhalen, maar ik kan er niks mee. Een klein detail uit het gesprek wil ik graag even delen.

Een van hen zei goedbedoeld toen het gesprek erover ging: Wie zoekt zal vinden, waarom geloof je dat niet? Ik antwoordde met een voorbeeld: Stel dat er nu een zwerver komt en die zegt dat ergens op het marktplein (daar zaten we wat te drinken) een roze knuffelbeertje te vinden is en hij zegt erbij dat als je ernaar zoekt, je het echt zult vinden. Ik vroeg aan hen: zeg eens eerlijk, hoe lang zou je gaan zoeken? Hoe lang zou je blijven zoeken, volhouden? Hoe zou je je voelen als je hier een halve dag aan het zoeken bent? Ik denk dat het antwoord voor zichzelf spreekt. Misschien had het voorbeeld beter gekund met iets waardevols of aantrekkelijks, maar het gaat even om het punt.

Maar mijn verbazing blijft: hoe komen ze zo zeker? Ik zal er wel nooit achter komen.

William
15:01 03-08-2018
Ben
Weet je wat een prestatie is?
Als je na het volledig met je volle verstand doorlezen van de stukken van aangehaalde auteurs op deze site nog blijft geloven.
Trouwens, als je de bijbel met je volle verstand van kaft tot kaft leest ... ook!
Ben.
12:06 03-08-2018
Gerard
William,
Net zoals in Nederland krijgen wij hier regelmatig Jehova’s getuigen over de vloer.
Dan voel ik me gewoonlijk mijn schik.
Ze voelen zich sterk, twee tegen één, en dan nog tegenover een bejaarde van 87 jaar. Een makkie dus.
Van zodra er een aanleiding toe is, neem ik het initiatief.
Ik heb redelijke kennis van natuurwetenschappen, astronomie, evolutieleer en de inhoud van de Bijbel.
Ik snij punten aan, waarvan ik op voorhand weet dat ze daarop moeilijk een antwoord kunnen klaar hebben.
Ik wijs op de talloze tegenstrijdigheden in het bijbels sprookje.
Hun argumenten noem ik versleten drogredenen en voeg er zelf nog enkele aan toe.
Ik ga niet in op hun dooddoeners, want hierop is geen zinnig antwoord te bedenken.
Als ze blijven doorgaan en een beroep doen op de Bijbel, noem ik dit een boek met fantasierijk verhalen.
Als afscheid zeg ik dan dat ik met hen te doen heb, en dat ze serieus erin zijn getuind.
Gerard
19:48 01-08-2018
Ben
En we blijven natuurlijk altijd netjes, op deze site zeker weten! Maar ik ben ook af en toe zooooo kwaad, dat ik als kind zo ongelofelijk ben voorgelogen! ... met de meest goeie bedoelingen, het zal wel, maar! Zo en zooo kwaad!!
Vandaar ook mijn zin in die Jehova's-getuigen. Stuur ze naar mij...!
Groetjes Ben (op vakantie).
08:15 30-07-2018
Ben
William.
Die Jehova's-getuigen bestuderen de bijbel wetenschappelijk en zeggen: wat er staat klopt. Dat is een bewering. Maar de argumentatie, het staven van die bewering, de uitleg, de verdediging van die bewering ontbreekt totaal.
Dus is het een loze bewering.
Dat er niets in de bijbel staat wat niet klopt.
Wederom alleen maar een bewering.
Dat jij niet oprecht bent, opnieuw een geponeerde stelling zonder argumenatie.
En zo gaat het voortdurend.
Dat is dus allesbehalve wetenschappelijk!
1 en 1 = 3.
Bij iedere stelling vragen naar bewijs, wetenschappelijk bewijs is een methode!
En mocht er argumentatie volgen. Bij iedere zin vragen stellen, want de argumentatie klopt zin voor zin niet. Komen er 6 zinnen achter elkaar, de 1e onthouden en daarop bevragen! Wedervragen blokkeren!!!!
Succes William, het is een leuke training in debating!
Ben.
23:21 29-07-2018
William
Bedankt Ben, Harry en Edward voor de reacties. Harry, goed verwoord, het punt over het terugredeneren na een wetenschappelijke ontdekking. Verder grotendeels helemaal eens. Tja, ik ga denk ik nog wel een keer praten met ze, maar dan wil ik het even omdraaien. Ik maak een uitdraai van de tekst op de voorpagina van de deze webstek en die bespreek ik met ze. Dan weten ze meteen goed hoe ik erin sta en dan kunnen we kijken hoe zij daarop reageren. Lekker to-the-point.

William
16:10 29-07-2018
Ben
Als je nog vragen zoekt, William, www.debijbelzegt.nl kan nog veel bijdragen.
Groetjes Ben.
13:27 29-07-2018
Harry
William,

Wat me ook nog enorm tegenstaat is dat die Jehova's tegen je zeggen dat je geen oprecht hart hebt als je niet gelooft.
Dat is ronduit onbeschoft om zoiets te zeggen. Helemaal als ze juist zelf in een leugen geloven en deze leugen proberen te verspreiden. Hoe oprecht zijn Jehova's als er sprake is van veelvuldig kindermisbruik wat ze in de doofpot proberen stoppen om de schijn hoog te houden. Hoe oprecht zijn Jehova's als ze hun eigen familieleden verstoten als die hun geloof vaarwel zeggen. Het is gewoon een sekte, waar je beter vandaan kunt blijven. Ze willen je enkel bekeren en zijn niet voor rede en argumenten vatbaar.
22:24 26-07-2018
Edward
Een beetje naïef, William.
Een gelovige die de bijbel bestudeert is per definitie niet ‘open minded’ En al helemaal niet wetenschappelijk bezig. Hij/zij leest zijn ‘heilige schrift’ vanuit zijn/haar geloof en zoekt alleen maar bevestiging van zijn/haar eigen denkbeelden. Dit is wat alle exegeten en apologeten alle eeuwen door gedaan hebben. Ze noemen het ‘theologie’ en het wordt door henzelf en sommige onnadenkende ongelovigen ten onrechte als wetenschap gepresenteerd.

Wetenschap, échte wetenschap vergt wel wat meer.
Om te beginnen een grondige twijfel: Klopt het wat hier geschreven staat? Zijn er andere bronnen die hetzelfde vertellen? Zijn er archeologische vindplaatsen die het verhaal bevestigen? Enzovoort.
Wetenschappelijk onderzoek van de bijbel vergt het bestuderen van historische bronnen: Romeinse teksten uit de periode dat Jezus van Nazareth geleefd moet hebben (als het al een historische figuur was. Daar wordt in wetenschappelijke kringen ten zeerste aan getwijfeld). Het bestuderen van antieke Griekse teksten, het ontcijferen en analyseren van van ouderdom uit elkaar vallende papyrusrollen enzovoort.
Het vergt archeologische opgravingen en uitgebreide analyse van de locaties en de gevonden artefacten. Het vergt uitgebreide historische antropologische en culturele onderzoekingen naar de bevolkingsgroepen ter plekke.
En nog veel meer.
Denk jij dat jouw jehova’s getuigen zich daarmee bezig gehouden hebben? Ik eerlijk gezegd niet.
Wetenschappers schrijven artikelen over hun bevindingen in wetenschappelijke tijdschriften. Ze gaan er niet over in discussie met een toevallige voorbijganger in wie ze een prooi voor hun bekeringsdrift zien.
Deze wetenschap heeft in feite weinig met het geloof zelf te maken. Het gaat hier veel meer om het vermeerderen van kennis omtrent het geloof. Waar komt het vandaan? Hoe heeft het zich zo kunnen ontwikkelen en dergelijke vragen. Het gaat er niet om of dat wat er in de heilige schrift staat ‘waar’ is of niet. De wetenschapper hoeft zelf niet gelovig te zijn. Is dat meestal ook niet. Hij is geïnteresseerd in kennis. Hij is historicus of archeoloog of linguïst of zo

Mijn advies:
Wees voorzichtig. Probeer niet hun ‘argumenten’ –‘drogredenen’ of’’sofismen’ zijn beter woorden– met tegenargumenten te bestrijden. Harry schrijft het al, gelovigen zijn daar niet gevoelig voor.
Als je echt wat wilt bereiken, probeer dan twijfel te zaaien over hun eigen geloof. Hun beweegredenen om te geloven. Wat geloven ze precies? Waarom geloven ze dat? Dat soort dingen. En dan doorvragen. Doorvragen en niet ingaan op ontwijkende antwoorden. (Die komen gegarandeerd).
En hou de regie over het gesprek. Laat je niet meeslepen in hun argumentaties. Dat verlies je.
Groet

Edward
18:59 26-07-2018
Harry
William,
Die Jehovas's hebben weerstand tegen alles wat hun sprookje tegenspreekt. Ze geloven in een leugen. Hoe oprecht is dat? Ze proberen je alleen maar hun geloof in te sleuren met vals voorstellingen van zaken. Dat gezwets over die wetenschappelijke ontdekkingen in de Bijbel is grote onzin. Ze hebben vast het boek van Ben Hobrink, Moderne wetenschap in de Bijbel, gelezen. Die kletskoek is makkelijk te weerleggen. Het is slechts achteraf inkleuren van plaatjes. Het vals interpreteren van teksten wat de schrijver destijds helemaal niet bedoelt heeft. Vreemd dat de wetenschap eerst de ontdekkingen zelf moeten doen, om er dan achter te komen dat het ook in de Bijbel stond. Wat stom van die wetenschappers. Jarenlang onderzoek voor niets. Wat een verspilde tijd. Ze hadden simpel de Bijbel goed moeten lezen. Wellicht kunnen die Jehova's iets oplepelen wat we nog niet hebben ontdekt. Scheelt een boel research. Jammer dat je geen voorbeelden geeft voor ons om te ontkrachten.
12:01 26-07-2018
William
Goedemiddag,

Zoals beloofd het vervolg van het gesprek. Ze beweerde dus dat als je goed onderzoek doet alle wetenschappelijke ontdekkingen blijken te kloppen met de bijbel. Zelfs, zei ze, als sommige personen een wetenschappelijke uitspraak deden die ze nog niet eens konden weten in die tijd. Het leek me nogal sterk maar ze hield vol dat zij het eerst ook niet geloofde maar erachter is gekomen.

Op een gegeven moment ging het weer over het eerste. Ze zeiden dat als je een oprecht hart hebt je ook altijd gaat geloven. Ik zei dat ik dan ook ga geloven volgens hen. Maar zo gemakkelijk gaat het niet, nee, je moest je hart ook openstellen voor de bijbel. Of ik dat wilde. Ik wist even niet goed wat ik moest zeggen. Na een tijdje zei ik dat het op twee manieren zou kunnen gaan. De eerste mogelijkheid is dat ik net als zij tijdens bijbelstudies enzovoort steeds meer overtuigd zou worden van hun 'waarheid'. De tweede mogelijkheid, en die leek me meer waarschijnlijk, is dat ik net als nu geen enkele stap dichter bij geloof in bovennatuurlijke zaken ga komen. De meneer denkt nog steeds dat ik weerstand heb, de handrem aantrek, enzovoort. Hij had er allerlei beelden voor. Hij dacht ook dat ik zo teleurgesteld was in mijn vroegere religie dat ik daardoor weerstand heb tegen hun versie. Het kostte me nogal wat moeite om hem uit te leggen dat het niet om teleurstelling gaat maar om wat werkelijkheid is en wat niet. De beste manier leek me om aan te geven dat als mijn ouders echt de juiste religie aanhangen ik het er gewoon mee zou doen, leuk of niet. Als het de werkelijkheid is, zou ik gaan bidden, bijbellezen, naar de kerk gaan, whatever it takes. Maar helaas, de kans is hooguit een paar procent dat hun religie de juiste is, zelfs dat er überhaupt één de juiste is.

Het was een pittig gesprek, ik hoop dat ik het een beetje goed heb kunnen weergeven, zoiets valt niet mee.

William
13:03 24-07-2018
William
Goedemiddag,

Vanochtend weer een lang gesprek gehad met drie Jehova's getuigen. Ik ben bij hen langs geweest deze keer. Ik heb het over hun reactie gehad en ik ben daar eerst maar op in gegaan. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik een eerlijk en oprecht hart heb door te zeggen dat ik niet zo stellig ben als zij. Zij willen anderen overtuigen van hun 'waarheid' en ik kan niet met zekerheid zeggen dat er niets bovennatuurlijks bestaat. Ik ben dus minder stellig dan zij. Ik beschouw de waarschijnlijkheid alleen veel lager dan zij dat er zoiets bestaat. Dus, zei ik, ik wou dat ik zo stellig was als jullie dat er niets bovennatuurlijks bestaat. Dat ben ik echter helaas niet. Ik acht alleen de kans verwaarloosbaar. Meer oprecht en eerlijk kan ik niet zijn (dat is overigens dubbelop: oprecht is eerlijk en andersom). Ze begrepen dat wel volgens mij.

Ik heb hen ook een aantal vragen gesteld over waarom ze zo stellig kunnen zijn van bovennatuurlijke zaken. Het meest interessante antwoord m.i. kwam van een mevrouw die er eerst niet bij was. Zij heeft met een openminded instelling de bijbel wetenschappelijk onderzocht. Ze zei dat als je goed onderzoek doet je erachter komt dat dingen uit de bijbel worden bevestigd. Ik vroeg of er ook dingen niet blijken te kloppen en ze zei van niet.

Helaas moet ik dit bericht afkappen omdat ik even geen tijd heb. Wordt vervolgd.

William
23:58 13-07-2018
Edward
Ik heb underdaad vragen bij het geloof. Heel veel vragen zelfs. Maar ik denk dat jullie die zelf ook wel weten te bedenken.
Veel belangrijker is het, lijkt mij, steeds in het achterhoofd te houden dat ‘zendelingen’ zoals deze jehova’s getuigen geoefende debaters zijn. Gelovigen discussiëren al vijftien eeuwen over het geloof.Ongelovigen missen dat.
Ik ben het met Ben eens:
Blijf vragen stellen. Hoe indringender hoe beter. Vragen over hun eigen geloof: Wat geloof je precies? Waarom denk je dat dat de ‘Waarheid’ is (Met een hoofdletter,) Wie heeft jou dat verteld? En waar haalt hij die wisheid vandaan? Enzovoort.
En het belangrijkste:
Hou de regie over het geprek in eigen hand. Geef ze niet de kans die vragen te ontwijken door bijvoorbeeld wedervragen te stellen of de vraag te negeren, of op andere slinkse wijze van ondwerwerp te veranderen. Of met drogredenen aan te komen. Gelovigen zijn ware meesters in dit soort trucs
Zemoeten zo ver komen dat ze serieus over hun eigen geloof gaan denken. Misschien dat het dan lukt die onwrikbare zekerheid waar gelovigen aan lijden en die door hun constante indoctrinatie in stand gehouden wordt enigszins aan het wankelen te krijgen.
Groet

Edward

PS
Valt het jullie ook op dat de dialoog stopt zodra je op deze webstek vragen gaat stellen aan deelnemers die getuigenis van hun geloof afleggen, zoals Johanna laatst?

Edward
Berichten: 61 t/m 75 van de 2402.
Aantal pagina's: 161
Nieuwer2 3 4 [5] 6 7 8Ouder