Commentaar op deze site of een bepaald artikel? Uw persoonlijke mening over dit onderwerp uiten? Deel die met ons!

Commentary on this site or one of its articles?
Your personal opinion on the subject?
Share it with us!

Bericht:

09:50 13-05-2018
Gerard
Lianne,

in uw bijdrage van 9/5/2018 hoopt u dat God de atheïst alsnog zal bekeren.
U bedoelt wellicht, dat een ongelovige terug een gelovige wordt.
Onder ‘bekeren’ zie ik persoonlijk enkel de mogelijkheid als in eenrichtingsverkeer. Hiermede bedoel ik, dat een gelovige een ongelovige wordt. Dat proces is mijns inziens irreversibel.
De overstap van gelovige naar ongelovige is eigenlijk een groeiproces, vertrekkende van kritiekloze aanvaarding van onzin naar een autonoom denken over de ‘Grote Samenhang der Dingen’.

Ik vergelijk dit proces met iets uit onze kindertijd, namelijk de jaarlijkse komst van Sint-Nikolaas. Een irrationeel gebeuren, maar toch een gelukzalige dag voor een kind. Een gebeurtenis, waarin wij toen graag geloofden, niettegenstaande het feit dat het inderdaad onmogelijk en onverklaarbaar was.
Wij groeiden en werden volwassen en geloofden niet meer in dat sprookje. Nu kunnen wij nog enkel terugdenken aan die tijd, dat wij ons zo gelukkig voelden.
Eens volwassen, kan men onmogelijk terugkeren naar dat geloof van in de kindertijd. Ook onze kinderschoenen zijn voor altijd veel maatjes te klein.

Een dergelijk groeiproces ziet men bij een gelovige, die door studie en denken tot het inzicht komt dat zijn godsgeloof steunde op een vorm van onvolwassenheid, onvoldoende kennis, zelfs het negeren van wetenschap of bovendien de eventuele onwil om een vernieuwend pad in te slaan.
Een terugval naar het geloof is zeer onwaarschijnlijk en normaal ook niet te verwachten.
Wel kan ik me voorstellen dat een weifelende agnosticus uit angst, grote vertwijfeling, vereenzaming, een groot onveiligheidsgevoel, verwarring of paniek bij tegenslag ertoe kan gebracht worden terug gelovig te worden.
Echter, een doorgewinterde atheïst laat zich mijns inziens niet meer strikken.

Gerard
00:06 13-05-2018
Edward
Inhakend op de opmerking van Jan over de beschuldiging van katholieke zijde (maar, zoals Jan terecht opmerkt: “Die zijn geen uitzondering”over losbandigheid en immoraliteit wil ik graag, ook voor Lianne, mijn grootste bezwaar tegen het geloof nader verklaren:
Dit bezwaar is tweeledig: één de claim dat het geloof het monopolie op de menselijke moraal heeft en twee de hypocrisie die daaruit voortvloeit.
Voor de duidelijkheid: Ik heb het niet over gelovigen. De meesten zijn brave mensen die het goed bedoelen, maar zij worden bedrogen. Dag na dag, uur na uur. Op elke regel van hun ‘heilige schrift’.
Het is het fenomeen ‘geloof’ dat immoreel maakt, dat immoreel ís.
Want wat is ‘moreel’?
Moreel gaat over de mens in relatie met zijn omgeving. Zijn medemensen, de levende natuur, het milieu, de wereld in het algemeen en zijn verantwoordelijkheid daarvoor. Het gaat over empathie, medemenselijkheid, betrokkenheid, hulpvaardigheid, betrouwbaarheid… In de kern gaat moraal om het welzijn van de mens, de levende natuur, de wereld in het algemeen. Op macroschaal als we denken aan zaken als het klimaat, biodiversiteit de plasticsoep, fijnstof, afval enzovoort enzovoort, maar ook veel kleiner bij de intermenselijke relaties, vee en huisdieren waar wij als mensen verantwoordelijk voor zijn en op microschaal bij de keus die we maken als het gaat om een biologisch geproduceerd eitje of toch maar vanwege de kosten een scharreleitje, kiloknallers of diervriendelijk geproduceerd vlees…
Bij al deze zaken maakt de mens zijn eigen autonome keuzes en draagt hij zijn eigen verantwoordelijkheid tegenover zijn medemensen en de wereld om hem heen. Moraal is puur menselijk en ten diepste gericht op instandhouding van de soort. Het agemeen belang, constructief, sociaal, altruïstisch.

Religie, geloof, godsdienst gaat over gehoorzaamheid. De centrale vraag is niet “Kan ik mijn keuze, mijn handelen. verantoorden tegenover medemens en wereld?” maar “Mag dit van mijn ‘alziende, alwetende, almachtige externe autoriteit? Verspeel ik zo niet mijn plekje in de hemel?” Geloof gaat over hemel en hel en straf of beloning voor de eigen eeuwige ziel… Na de dood. Geloof is ten diepste gericht op het eigen belang, destructief, asociaal, egoïstisch.

Dit uitgangspunt op zich hoeft nie persé gevaarlijk of schadelijk te zijn. Er zijn genoeg gelovige mensen die echt hun best doen een ‘goed’ mens te zijn, eerlijk, hulpvaardig en betrouwbaar. Alleen komen ze direct in een morele spagaat, zodra maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwere inzichten in botsing komen met de oude dogma’s. Denk aan de gifbeker van Socrates, de vervolging van de eerste christenen in het heidense Rome, het uitroeien van de Katharen, Gallilei op de brandstapel, ketterverbrandingen tijdens de reformatie, inquisitie, maar ook in de tegenwoordige tijd: vrouwenemancipatie, homoseksualiteit, abortus, euthanasie. de positie in het christelijke Europa van joden de hele geschiedenis door en die van moslims de laatste decennia.
Dit spagaat leidt tot hypocriete 'oplossingen' als: "God staat homoseksualiteit wel toe, als je het maar niet praktiseert". Of de motiveringen van confessionele politici als het om seculiere modernisering van de wetgeving gaat. Dit is allemaal erg vervelend en het belemmert de voortgang van allerlei democratische seculiere ontwikkelingen, maar het is nog niet echt heel schadelijk.

Het echte gevaar zit hem erin dat gelovigen gevoelig zijn voor de interpretaties die anderen hebben van hun ‘heilige’ teksten.
Als iemand in de juiste positie, theoloog, exegeet, dominee, pastoor, imam, rabbi… met het ‘heilige boek’ in de hand roept “God wil het” zijn ze tot de meest verschrikkelijk daden in staat.
De geschiedenis van de mensheid is bloedrood gekleurd van de voorbeelden hiervan.

Edward
15:27 11-05-2018
Jan
Lianne

als iemand me vertelt dat hij geen bewijzen nodig heeft maar liever 'gelooft', want dat hij/zij er mits de nodige bewijzen m.a.w. ook geen nood meer vreest aan te hebben om te geloven en daar klaarblijkelijk niet de voorkeur aan geeft, dan maakt die eigenlijk de redenering zelf rond, toch? Volgens mij is dit hetzelfde als inzien dat alles wat met religie te maken heeft, op fantasie is gebaseerd. Ik kan je met de hand op het hart verzekeren: voor mij was dit inzicht, na decennia van geloof, een bevrijding.

Al moet ik met deze woorden oppassen, want het vermanende vingertje - dat ik vooral van katholieke zijde ken, maar die zijn geen uitzondering - zal me gauw beschuldigen van losbandigheid en immoraliteit. Dat vermanende vingertje, de kwade toon van de vermaning, is trouwens m.i. vaak niet gewoon een kwaadheid tegenover de zogezegde zondaar of afvallige, maar verraadt ook een angst voor vergelding. Niemand kan ontkennen dat deze angst er in elke religie ingepeperd wordt en ze is één van de instrumenten om de religie in stand te houden.

Het vermanende vingertje is bovendien symbool voor de totale miskenning die van religies uitgaat voor de capaciteit van mensen als jij en ik, van de zovele atheïsten én van gelovigen, om uit eigen kracht en inzicht, zonder dat dit door eender wie gedicteerd wordt, blijk te geven van warme medemenselijkheid, van empathie, van bezorgdheid om de medemens en de hele planeet.

Dit wens ik je van harte toe: wordt kritisch, met een gerust hart. Durf denken. Zoals hier al geschreven is: het hele leven, de realiteit, is té mooi om ze op te offeren aan een mensonterende fantasie.

Jan
17:37 10-05-2018
Ben
Oh Lianne,
Je krijgt wat over je heen hier ... en toch geloof ik (laat ik die woorden ook nog eens gebruiken) dat er een kans bestaat dat je ooit echt gaat nadenken i.p.v. klakkeloos accepteren wat je allemaal bijgebracht wordt.

Of je het accepteert dat een God de hele mensheid verzuipt (op 8 na) inclusief babytjes, oude van dagen, geestelijk en lichamelijk gehandicapten, mongooltjes, noem maar op!?
En dat diezelfde God zegt dat nooit meer te doen (Regenboog) met water, maar ondertussen straks wel met vuur!
Of je het accepteert dat God vraagt om je kind te vermoorden uit liefde voor Hem!?
Of je accepteert dat God liefde van mensen opeist met angst!?
Of je accepteert dat jij schuldig bent aan een marteldood van Gods Zoon 2000 jaar geleden!?
Of je accepteert dat God een land leeg laat moorden voor zijn uitverkoren volk!?
Of je accepteert dat God beschikt over leven en dood, ziekte en gezondheid, alles wat mensen overkomt!?
Of je accepteert dat Gods soldaten van zijn volk bij de zoveelste genocide in Palestina aanzet tot verkrachting van vrouwen, op één voorwaarde dat het buitenlandse vrouwen zijn en geen israelische.
Of je accepteert .... ach ik kan dagenlang doortypen -

Lees www.debijbelzegt.nl
Of lees met je volle verstand de bijbel, als je dat nog kunt!

Volg debatten met Hitchens, Harries, Dawkins, Carrier e.d.
Lees 'God is niet groot' van Hitchens
Lees 'God als misvatting' van Dawkins
Maar dit alles zal pas helpen als je zelf durft na te denken!!!

De paus is er mee begonnen.
Die zegt nu dat de hel niet bestaat, en de hemel ook niet, over het hiernamaals is hij op dit moment heel vaag.
Duitse bisschoppen die twijfelen of ze protestanten toe mogen laten aan de eucharistie laat hij zelf nadenken!! (Het gaat hier over protestanten die met katholieken zijn getrouwd!)
Hij keurt dat dus niet af!
Hij zegt: de bisschoppen moeten hier zelf uitkomen, zelf beslissen, zelf nadenken!
Bisschop Eijk raakt helemaal in paniek nu hij zelf moet nadenken, hij legt zijn voorzitterschap van de bisschoppenconferentie per direct neer ... zit met zijn handen in zijn haar!
Als de Paus zegt dat de hel niet bestaat heeft ie een punt (1).
Als hij zegt dat de hemel niet bestaat heeft ie nog een punt (2).
Nu nog vraag 3 (of de duivel bestaat) en 4 (of er een god bestaat). Dat haalt ie nooit - het Vaticaan heeft dan allang ingegrepen en lezen we in de krant dat de Paus helaas is ... overleden. Zo ging het in de geschiedenis tenminste vaker!

Luister naar Professor Philipsen: https://www.youtube.com/watch?v=b9hZT13_-Ks

Wederom: 'Het ga je goed!'
Ben.
16:29 10-05-2018
Maartenl
Beste Lianne,

Dank je voor de reactie, dan laten we het maar voor wat het is: een verschillende interpretatie m.b.t. de intentie van de schrijver. In ieder geval heb je jezelf nu verduidelijkt, dank daarvoor. Zelf heb ik nu geen vragen voor je. Het is voor mij duidelijk dat wij andere overtuigingen hebben en ik zie (voor nu) geen noodzaak om daarover in discussie te gaan met jou. Ik denk dat we beide betere en leukere dingen te doen hebben. Maar wellicht is er later nog een gelegenheid om van gedachten te wisselen. Je schrijft respectvol, laat je niet verleiden tot ordinaire "scheldpartijen" en staat voor je overtuigingen. Dat waardeer ik, ook al zijn het niet mijn overtuigingen.

Ik zou je willen vragen om deze site te blijven volgen en nodig je uit om te reageren op zaken en opvattingen wanneer je de behoefte voelt om jouw geluid te laten horen. Kritiek, mits fatsoenlijk geuit, kan ik goed hebben.

Voor nu: nog een fijne middag

Gr Maarten
15:18 10-05-2018
Lianne
Maarten,
Ik was niet van plan hier nog wat te sturen, maar na het lezen van jouw reactie lijkt het me toch beter dat wel te doen. Ik zal je uitleggen wat ik met het citaat bedoelde, wat eigenlijk precies is waar alles wat ik hier gestuurd heb om draaide. Je hebt gelijk wat betreft je punt over de logica, als de atheïst gelijk heeft zal de gelovige er nooit achter komen dat hij geen gelijk had. Maar ik denk dat je de bedoeling van de gelovige met zijn opmerking niet helemaal te pakken hebt. Jij zegt dat hij dat spottend zei, maar dat is niet de houding die christenen tegenover andersdenkenden zouden moeten hebben, en dat is ook niet wat ons geleerd wordt in de Bijbel, die onze leidraad hoort te zijn. Ik geloof dat de opmerking van de gelovige meer een medelijdende strekking had. Want hij geeft de atheïst inderdaad wel lik op stuk, maar dat is volgens mij meer omdat de atheïst ook niet bepaald een tactvolle opmerking maakt. En het is natuurlijk nooit te zeggen hoe de auteur van het citaat het bedoeld heeft, en dus ook niet of jouw uitleg of de mijne de juiste is, maar ik stuurde het, en dat is ook de reden waarom ik deze gesprekken begonnen ben, omdat ik het zo erg zou vinden als jullie er achter zullen komen dat wij toch gelijk hadden en dan inderdaad door God naar de hel verwezen zullen worden. Dit klinkt heel hard, zo is het niet per se bedoeld, maar ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven.
Ik hoop dat het in ieder geval duidelijk is dat ik met dat citaat geen trap na wilde geven. Mocht je verder nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Lianne
11:53 10-05-2018
Maartenl
Beste Lianne,

Ik had nog wel zo'n respect voor je toen ik jouw reacties (op de laatste na) las. Onze overtuigingen liggen mijlenver uit elkaar maar het respect dat je toonde naar Wim, Ben en Edward deed me besluiten om me maar eens stil te houden. Ik vond het een verademing. Maar toen las ik dat citaat van je in je laatste reactie. Is dat een waardig afscheid?

Niet alleen ontbreekt het aan alle logica (waarom zou een atheïst zeggen dat een gelovige bedroefd is na zijn sterven als hij merkt dat hij zichzelf heeft bedrogen? Immers, dat zou inhouden dat er geen hiernamaals is waarin de gelovige überhaupt iets kan voelen). Tegenstrijdigheid ten top.

Maar dat vind ik nog niet het meest treurige aan het citaat, het is die laatste zin, dat verkapte leedvermaak wanneer de gelovige reageert op de vraag van de atheïst door te suggereren dat er mogelijk hel en verdoemenis staat te wachten. 'hihi, wacht maar af tot mijn god je naar de hel stuurt waar je tot in de eeuwigheid zult branden en gillen, dan heb je niet meer zoveel praatjes meer hè makker?'

Laat ik op mijn beurt eindigen met een citaat van Christopher Hitchens, een eenvoudige maar w.m.b. cruciale stelling:

“That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence.”

Mvg Maarten
11:30 10-05-2018
Edward
Lianne,

Hier moet een misverstand rechtgezet worden: Indoctrinatie is geen dwang. Integendeel. Dwang wekt weerstand op. De gedwongene komt in verzet. Pogingen om het eigen geloof met geweld aan de massa op te dringen heeft altijd tot grootschalig bloedvergieten geleid.
Indoctrinatie is sturing. Een heel subtiele maar ononderbroken manier van sturing. De geïndoctrineerde merkt er niets van maar hij gaat precies in de richting die de ‘stuurder’ wil en denkt dat hij daar zelf voor kiest.
Pas als hij andere denkpatronen ontmoet en daar serieus over gaat nadenken gaat hij twijfelen (soms) en komt hij er achter dat zijn denken gestuurd is (soms).
En dan kan hij misschien zo ver komen dat hij de beperkingen en de gevaren van het geloof, vooral in moreel-ethische zin, gaat inzien. De hypocrisie ervan ook. Maar dat is een lange weg. Een bijna onwinbare worsteling. Maar toch… Nee ik ga hier nog even niet over uitweiden. Misschien later.
Ik wil je vragen: Laat bovenstaande goed tot je doordringen en heroverweeg dan nog eens mijn vragen in mijn vorige bericht.
Mijn andere vragen en opmerkingen bewaar ik ook nog even.

Alleen nog dit:
Besef je wel dat de rituelen van het geloof, gebed, kerkgang, zondagsheiliging, bijbellezing, doop, het kerkelijk huwelijk en al die andere sacramenten die het leven van een gelovige bepalen een één op één voortzetting zijn van de offeranden en andere als ‘bijgeloof’ en ‘duivelswerk’ veroordeelde rituelen van Abraham, zijn voorchristelijke tijdgenoten en al die andere als 'heidens' geminachte culturen overal ter wereld en in alle tijden.

Edward.
23:36 09-05-2018
Lianne
Wim,
Ik weet eindelijk niet goed hoe ik op je verhaal moet reageren. Niet omdat je gelijk hebt, want ik ben er zeker van overtuigd dat dat niet zo is, maar domweg omdat ik geen argumenten heb die het tegendeel bewijzen. Want anders als het te bewijzen is, hoef ik er niet meer in te geloven, omdat de feiten me dan verplichten het te aanvaarden. Nu ga je ongetwijfeld zeggen dat de feiten me nu dwingen er niet in te geloven, maar toch blijf ik dat doen. En dat alleen omdat ik vóél dat God wel degelijk bestaat, dat Hij overal de hand in heeft. Jij schrijft dat je veel ellende gezien hebt waarbij God Zich niet liet zien. Dat kan, maar God weet altijd beter wat goed voor ons is dan dat wij dat weten. En ik weet dat het ook zo vaak juist andersom is, dat God wél laat zien dat Hij er is en dat Hij helpen wil. Maar dat is en blijft iets wat je moet voelen, en dat gevoel kan ik jullie niet geven. Dat moet God doen. Maar ik denk niet dat deze gesprekken verder veel nut hebben, dus het lijkt me beter dit te beëindigen..
Ik wens jullie toch Gods zegen, al geloven jullie daar niet in, en ik hoop dat God jullie zal bekeren. Ik las nog een citaat vanmiddag, en die wil ik als laatste nog meegeven.
'Een atheïst zei tegen een gelovige: 'Wat zal het toch droevig zijn als je sterft en er dan achter komt dat je je bedrogen hebt!' De gelovige zei: 'Dat zal dan in ieder geval minder erg zijn dan wanneer jij sterft en er achter komt dat je geen gelijk hebt!''

Lianne
19:48 09-05-2018
Wim kiewiet
Lianne

Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor het feit dat je hier in discussie wilt gaan. Ook ik wil wel even een duit in het zakje doen.
Discussies tussen gelovigen en niet gelovigen ontaarden vaak in ingewikkelde welles nietes verbale gevechten over Bijbelteksten, het wonder van het leven, het wondere heelal, de aard van god enzovoort. Ook ik vind heel veel wonderbaarlijk en de wetenschap heeft nog niet overal een antwoord op. Maar gelukkig wel steeds meer.
Ik houd het graag simpel en zeg dan het volgende :
Er is geen enkel bewijs en ook niet de geringste aannemelijkheid dat god bestaat, helemaal niets.
Er is geen snippertje bewijs dat god bestaat, dat Jezus bestaat / heeft bestaan, dat Jezus ons heeft verlost van onze zonden,dat er een hiernamaals is, dat god alles heeft geschapen. Net zo min als er ook maar een snufje bewijs is dat Wodan bestaat of Donar of Jupiter of Zeus of de zonnegod Ra, of welke van de duizenden goden die de mens ooit bij elkaar heeft gefantaseerd. Er is geen god, geen Jezus geen hiernamaals. Er is geen enkele reden om dat te denken. Het is een waanidee, een aangepraat denkbeeld wat van generatie tot generatie wordt doorgegeven.
Al eeuwen lang proberen gelovigen, kerkvaders en theologen via vernuftige taalspelletjes een godsbewijs te construeren. Je zult wel weten dat het tot niets heeft geleid. Zelfs al zou er "iets" zijn, waarvoor zoals gezegd geen enkele aanleiding is, dan weten we helemaal niets van dat "iets".
Daarom is iedere uitspraak van dominees en theologen en andere gelovigen over de aard van god, wat god van ons wil en dergelijke niets anders dan uit de dikke duim gezogen gefantaseer, het is nergens op gebaseerd. Ik weet niets van een eventuele god, jij ook niet en de dominee ook niet. Iedere uitspraak over een eventuele god door wie dan ook gedaan is een slag in de lucht zonder enige onderbouwing.
En oh ja, dat geldt ook voor alles wat in de bijbel staat. Elke bijbelpassage is gebaseerd enkel en alleen op de fantasie van de schrijvers van die bijbel. Er is geen snippertje bewijs dat er ook maar iets van waar is.
De wereld en het leven zijn prachtig, vind ik. Maak er wat van. God speelt daarin geen rol, je moet het zelf doen samen met degenen die je dierbaar zijn. Ik heb al het nodige verdriet om me heen gezien en god kwam nooit langs om de helpende hand toe te steken. Wel heb ik veel steun en hulp gezien van mensen die degenen die leed meemaakten nabij stonden. God liet zich niet zien. Ik neem dat god niet kwalijk, hij bestaat immers niet en dan kun je logischerwijs ook niets doen. Een fantasie god kan uiteraard niets doen, alleen in je fantasie kan dat.
11:02 09-05-2018
Lianne
Edward,
Je omschrijving van hoe mijn opvoeding waarschijnlijk geweest zal zijn, klopt best redelijk moet ik zeggen. Tenminste, voor zover je het over de school hebt. Ik heb inderdaad op een reformatorische basisschool gezeten, die helemaal aan je omschrijving voldoet. In onze kerk is er geen zondagsschool of bijbelclub, maar ik ga wel naar de catechisatie in de winter, dat is vergelijkbaar denk ik. Belijdenis heb ik nog niet gedaan, want daar ben ik te jong voor. Verder heb ik van kinds af aan ook vriendjes en vriendinnetjes gehad die nergens aan doen, dat stimuleerden mijn ouders juist. Ook boodschappen doen bij winkels van onze richting hebben we nooit gedaan. Ik heb de eerste drie jaar van mijn middelbare schooltijd op een reformatorische school gezeten, maar ben overgestapt naar een meer openbare school, om kennis te maken met andere geloven. Je vragen aan het einde kan ik dus met een 'Ja' beantwoorden.
Om eerlijk te zijn ben ik inderdaad zo'n beetje verder gegaan op het pad waar mijn ouders me gezet hebben, maar zoals ik eerder al zei, ben ik daar nooit toe gedwongen en is het mijn eigen keuze geweest.
Ik ben benieuwd naar je verdere vragen.

Lianne
01:18 09-05-2018
Edward
Ben en Lianne
Ik was het niet van plan, maar nu jullie gesprek afgesloten lijkt te zijn wil ik toch ook een duit in het zakje doen. Ik zie namelijk hier en daar wat misverstanden en onnadenkendheden. En ook onbegrip. Niet zo zeer bij Ben, die zijn afkeer van het geloof en waar die vandaan komt duidelijk en goed onderbouwd naar voren heeft gebracht, maar bij jou, Lianne.
Jij zegt dat je niet geïndoctrineerd of gehersenspoeld bent. Maar je zegt ook dat je reformatorisch bent opgevoed. Dat is op zich al een contradictie, maar laat ik je een stel vragen voorleggen, waarvan ik hoop dat je bereid bent ze onbevangen, eerlijk (vooral tegenover jezelf) en weloverwogen te beantwoorden:
Ga eens in gedachten terug naar je kindertijd. Naar je eerste herinneringen of nog verder. Je ouders, je grootouders. Denk aan gewoon het dagelijkse leven. De rituelen van je geloof: Het begon al met de doop yon je een paar dagen oud was (dat is tenminste de traditie voor zover ik weet. Ikzelf ben bij de eerste de beste gelegenheid die zich voordeed in de Armeens Orthodoxe traditie gedoopt, maar door de omstandigheden in mijn geboorteland was ik toen al 7 jaar oud)). Daarna, zodra je er oud genoeg voor was, het gebed, meerdere keren per dag, het lezen uit de bijbel, samen psalmen zingen, zondags naar de kerk. En dan de school: gebed bij begin en einde van de lessen, het bijbelverhaal, zangles met psalmen en gezangen en, iets later bijbelles. De van geloof doordrenkte leerboeken (Natuurlijk niet wat soms spottend gezegd wordt ‘christelijk rekenen’, maar wel de taallessen, de boeken in de schoolbibliotheek, zelfs in de geschiedenis- en aardrijkskundemethoden zitten geloofselementen verborgen. Ik weet het, ik heb op een Hervormde Kweekschool (de voorloper van de Pabo) gezeten en (kort) les gegeven op een christelijke school.
Denk aan de zondagschool, de bijbelclubs, je belijdenis en de voorbereidingen daarvoor. Denk aan de dagelijks terugkerende vermaningen over ‘onze lieve heer die het weet als je ondeugend bent’ (om het in mijn eigen woorden te zeggen)
Denk aan je vriendjes en vriendinnetjes, de clubs waar je lid van was. Misschien zelfs de winkels waar jullie je boodschappen deden. Allemaal van kerk. Allemaal van dezelfde kerk. Afgeschermd van alle andersdenkenden, want die waren misleid door de duivel en konden jou misschien wel meeslepen in hun verkeerde geloof.
Of heb je wel kennis genomen van andere geloofsrichtingen? Andere protestants christelijke stromingen, de uitgangspunten van het katholicisme. Heb je kennis van het joodse geloof? De islam? Snap je wat het atheïsme inhoudt?
Heb je ooit overwogen meer te leren over andere geloofsrichtingen?
Dit alles overwegende, kun je dan nog oprecht volhouden “Ik ben niet geïndoctrineerd. Ik heb en zelfstandig en in alle vrijheid gekozen voor mijn geloof? Of ben je misschien gewoon verder gegaan op het pad waar je ouders je voeten op gezet hebben?
Ik heb nog meer vragen en opmerkingen, maar die bewaar ik voor later. Als je dan nog geïnteresseerd bent

Edward
18:19 08-05-2018
Ben
Beste Lianne,
Laat ons weten wat je straks van Hitchens 'God is niet groot' vindt.
Wat mij betreft is ons reageren op elkaars stukjes 'Voer voor psychologen'.
Wij blijven elkaar niet begrijpen, jij mij niet en ik jou niet ... is mijn gevoel.
Misschien later?!
Het ga je goed, Ben.
14:51 08-05-2018
Lianne
Ben,
Ik ben naar mijn idee niet geïndoctrineerd of gehersenspoeld, domweg omdat alles mijn eigen keuze is. Mijn ouders verplichten me niet om naar de kerk te gaan, de Bijbel te lezen, of weet ik veel wat te doen. Ze hebben me als klein kind weliswaar meegenomen naar de kerk, maar toen ik ouder werd hebben ze me er altijd op gewezen dat ik mijn eigen keuzes moet maken en zeker niet naar de kerk moet gaan omdat zij me daar als kind gebracht hebben. En dat ik dat nog altijd doe, en waarschijnlijk zal blijven doen, is volledig mijn eigen keuze..
Ik kwam trouwens op deze site terecht via een vriend die een artikel van Einstein doorstuurde. Ik vond de naam wat vreemd en keek verder. Zo kwam ik in dit gastenboek terecht..

Ik zal Hitchens opzoeken en het lezen, want ik ben eigenlijk best nieuwsgierig naar wat andere mensen geloven en denken, en we zullen zien of het me verandert ;)

Lianne
14:43 08-05-2018
Lianne
Ben,
Ik heb je bijdrage over het lied met stijgende verbazing gelezen, moet ik toegeven. Je vertelt het daar namelijk precies zoals het is.. En ja, dit is waar ik heilig in geloof. Wat ik wel jammer vindt aan de ds in je jeugd, is dat hij het gedicht van Revius een beetje ombuigt. Het gedicht begint inderdaad met ''t en zijn de Joden niet, Heer Jesu die u kruisten' maar het eindigt niet met te zeggen 'maar gij'. Het eindigt met 'Ik ben 't o Heer, ik ben 't die U dat heb gedaan.' Ik weet zeker dat als je dat gedicht zelf beleeft, en ik spreek uit ervaring, dat je dan niet hoeft te kotsen, maar vol verslagenheid je aan Gods voeten neerlegd.. Maar ik kan wel begrijpen dat het als het zo verwoord wordt zoals de ds het in jouw verhaal doet, (sorry voor deze kromme zin) het verkeerd overkomt. Ik prijs dat dus ook niet, maar ik kan het wel begrijpen. Ik vind het wel grappig dat je er van uitgaat dat ik nu zeg dat mijn geloof niet zo is. Ik kan je vertellen, mijn geloof is, gelukkig!, wel zo. Ik niets, God alles, dat is het ware Evangelie!

Je opmerking aan het einde over Abraham vind ik heftig. Ik ben geen moeder (ben ik beetje te jong voor) maar ik heb wel jonge broertjes en zusjes en ik moet toegeven dat ik het waarschijnlijk niet zou kunnen.. Maar Abraham kon het uit zichzelf ook niet! Hij deed het door het geloof, en dat geloof had hij van God ontvangen. Dat maakt nu precies al het verschil.

Lianne
Berichten: 61 t/m 75 van de 2342.
Aantal pagina's: 157
Nieuwer2 3 4 [5] 6 7 8Ouder