Commentaar op deze site of een bepaald artikel? Uw persoonlijke mening over dit onderwerp uiten? Deel die met ons!

Commentary on this site or one of its articles?
Your personal opinion on the subject?
Share it with us!

Bericht:

10:18 10-07-2018
William
Ben,

Ik kan deze wel naar jou verwijzen als je wilt. Ze komen donderdag weer babbelen.

William
17:32 09-07-2018
Ben
En de grote vraag is, waarom een belanrijk onderwerp als de godsopenbaring en je bestemming voor de eeuwigheid, zo ingewikkeld beschreven is dat je maar hinaus kunt interpreteren.WHY?
Onze grondwet wordt zo duidelijk mogelijk geformuleerd, het wetboek van strafrecht ... idem. Maar de godsopenbaring? Je kunt er alle kanren mee op. Hij is er pas als de mensheid reeds 300.000 jaar hier rondloopt. Dus...?
Wat een onzin!!
Waarom komen die Jehova's-getuigen niet meer bij mij? Nu ik zo'n zin in ze heb!
Ben.
09:06 09-07-2018
William
Goedemorgen,

Gisteren belden twee Jehova's Getuigen aan, een man en een vrouw. Ik had wel even de tijd en we zijn gaan praten bij La Place. Ik ben meteen duidelijk geweest over mijn opvattingen.

Een ding zou ik graag willen delen met jullie uit het gesprek. De man zei: als je een goede wijsheid uit de bijbel goed interpreteert, heeft dat altijd een gunstig effect. En andersom ook: als je een goede wijsheid verkeert interpreteert, heeft dat altijd een ongunstig effect.

Ik zei dat ik dat nogal een zwart witte uitspraak vond, sterker nog, een onjuiste. De man had gelukkig een concreet voorbeeld. Stel, zei hij, dat jij nog gelooft in een hel. Maar dat dat een verkeerde interpretatie is van de bijbel. En ik geloof op basis van dezelfde bijbel terecht dat er geen hel bestaat. Ik overtuig jou ervan dat er inderdaad geen hel bestaat. Zie je wel, een goede interpretatie zorgt voor een gunstig effect op iemand die eerst een foutieve interpretatie had.

Ik was blij met een concreet voorbeeld, die kan ik prima zelf ook gebruiken. Maar dan andersom. Stel, zei ik, dat het precies andersom is. Stel dat er wel degelijk een hel is en dat ik daar terecht van overtuigd ben. Een juiste interpretatie dus. Stel nou dat u onjuist geïnterpreteerd hebt dat die niet bestaat. Vervolgens overtuigt u mij ervan dat die hel helemaal niet bestaat. Dan heeft een onjuiste interpretatie geleid tot een gunstig effect: een opgeluchte William.

Ze hadden enorm moeite met hypothetisch denken, dus ik heb dit twee keer uitgebreid moeten herhalen voordat het doordrong. Om de man te laten toegeven dat zijn uitspraak niet klopte, moest ik het haast uit zijn strot trekken (vergeef me het taalgebruik). Maar goed, ze hebben wat om over na te denken.

Overigens waren ze niet enorm overtuigend bezig, het was een beter gesprek dan ik had verwacht.

William
23:00 08-07-2018
Edward
Fijn William, dat je je zo goed hebt kunnen losmaken van het geloof. Dat is een felicitatie waard. En respect.
Ik lees ook de webstek dogmavrij.nl en zie daar hoe velen worstelen om zich van het geloof te bevrijden. Dat is om droevig van te worden. En als je je dan realiseert hoe intensief de indoctrinatie is. Onafgebroken, vanaf de dag van je geboorte je hele leven lang tot op het sterfbed en daarna. Dag na dag met de rituelen van gebed en bijbellezing, thuis en op school. De wekelijkse rituelen van kerk en zondagschool… Kerst, pasen, pinksteren, doop, huwelijk… En dan heb ik het nog niet eens over de sociale controle binnen de groep, de clubs, zondagschool… En de verwoede pogingen om twijfelaars en afvalligen ‘binnenboord’ te houden. Compleet met de dreiging van hel en verdoemenis. En inspelen op het schuldgevoel, gekwetste ouderliefde. Verloren vriendschappen. En tenslotte uit de gemeenschap gestoten als straf voor de afvalligheid.
Het vergt veel moed en veel kracht om daartegenin je eigen weg te gaan en niet iedereen lukt het. Daarom proficiat en respect.

Ik las laatst een interview met een uitgetreden jehova’s getuige. Hij zei dat zijn geloofsgroep claimt een liefdevolle gemeenschap te zijn. Maar als je besluit niet meer te geloven, of anders te geloven wordt je buitengesloten zelfs je ouders mogen geen contact meer met je hebben. Dat is voorwaardelijke liefde, maar voorwaardelijke liefde bestaat niet. Echte liefde is onvoorwaardelijk.
Hij heeft gelijk. Ook de liefde die het geloof claimt is een leugen.

Ben, dank voor je compliment.

Edward
09:49 07-07-2018
Ben
William,

Een bevriende predikant vroeg ik eens: 'Tegen wie heb jij het, als je in een volle kerk namens 350 daar aanwezigen hardop staat te bidden?'
Zijn directe antwoord was: 'Geen idee!'
Mijn onmiddellijke reactie: 'Dan moet je onmiddellijk naar de dokter!'

Prof Kuitert zei (toen ie nog een laatste millimeter geloofde) heel slim: 'Als ik bid, overweeg ik de dingen van het leven in mijzelf ... en soms neemt dat de vorm van een dialoog aan.'

Daarna knapt de ballon en overweeg je de dingen van het leven in jezelf: de zgn. dialoog (als je dat zo wilt noemen - ik denk daar anders over) speelt zich af in je brein.
Je bent aan het denken, anders niet!

Edward, jouw beschrijving van het heelal staat in mijn agenda. Prachtig!!

Ben.
00:55 07-07-2018
William
Edward en Ben,

Fijn om te merken dat ik niet alleen sta. Zelf had ik ook een lange weg te gaan om te beseffen dat inderdaad alleen mensen redenen hebben om iets te doen. Daar had ik onder andere jullie bij nodig. Wat een verademing. Gewoon alleen rekening houden met concrete dingen. Dingen die je kunt zien, horen, voelen of wat dan ook. Dingen waarmee je te maken krijgt, die relevant voor je zijn. Mensen, die je kunt aanspreken en vervolgens daadwerkelijk reageren. Wat een upgrade vanaf de muur in de slaapkamer. Wat een moment was dat, toen ik me dat realiseerde: er is gewoon echt niks, niemand die weet wat je allemaal 'bidt' omdat het in feite gewoon gedachten zijn en niks meer dan dat. Praten tegen een muur, dat doen toch alleen mentaal gestoorden? Dat dacht je maar. Nee, dit is al een stuk beter, dit wordt tenminste gelezen door mensen. Misschien een tip voor mensen die bidden: schrijf het op, vertel het aan iemand, wat dan ook. 100% garantie op meerwaarde.

Mooie berichten hier weer trouwens, ga zo door. Ze zijn een genot om te lezen.
William
00:30 05-07-2018
Edward
William,

Je staat niet alleen.
Overtuigde atheïsten, zoals ik en zoveel anderen op deze webstek moeten niets hebben van al die spirituele rimram die jij opnoemt. Niks geen geesten, goden, karma of aura. De mensen die zich daar mee bezighouden hebben zichzelf nog niet echt bevrijd van die allereerste intuïtieve verklaring dat de hele natuur ‘begeesterd’ is. Allemaal onzin natuurlijk.

En toeval is overal. Of liever gezegd, alles wat op toeval lijkt is het gevolg van een eerdere oorzaak. Let wel: geen reden, maar oorzaak.
Alleen mensen hebben redenen om iets te doen. Alleen mensen denken vooruit en nemen beslissingen of handelen om een doel te bereiken. Alleen mensen maken plannen.
Verder is het hele heelal, vanaf de oerknal 14 miljard jaar geleden tot op de dag van vandaag één grote onontwarbare in zichzelf verknoopte Gordiaanse knoop van oorzaken en gevolgen die weer nieuwe oorzaken van weer andere gevolgen zijn. Enzovoort tot in het oneindige.
De wisselwerking van energie en materie, de elementaire krachten, de invloed die de elementen op elkaar uitoefenen, de tijd. Dát zijn de krachten die het heelal draaiende houden. Daar is niets goddelijks of spiritueels aan.

Edward
.
14:36 04-07-2018
Ben
Ja Johanna,

Ook ik heb mijzelf ooit de vraag gesteld: Of ik ooit in mijn leven ook maar één aanwijzing, of één flartje van bewijs gekregen heb aangaande het bestaan van god, en de duivel, de hemel en de hel inclusief de historische Jezus?
Ik heb 100% eerlijk geantwoord: Nee!
En er is geen enkel bewijs!

Net zoals James Randi nooit één enkel bewijs voor het bestaan van bovennatuurlijk krachten heeft gekregen ... en de eerste de beste die één enkel bewijs kàn leveren krijgt van hem één miljoen dollar (dat ligt al 20 jaar op de plank).
Niemand komt er ook om, want iedereen die zogenaamd beschikt over bovennatuurlijke krachten weet donders goed dat ie bij James Randi door de mand valt.

Een medium hoort ook altijd een M of een R als letter van de naam van een overledene. Waarom niet gewoon de hele naam: "Ik ben de overledene, ik spreek nu tot je, mijn naam is Jan van Haaften, geboren in Heerhugowaard" ... of zo.
Dat zou helder zijn, toch?
Altijd een P of een S, een W of een L.

En als een Amerikaanse dominee heel heldere dingen blijkt te weten van iemand die hij nog nooit gezien heeft, moet je hem per definitie wantrouwen ... want hij heeft toevallig een oortelefoontje in, waardoor hij tijdens zijn gebedsgenezings-sessies door zijn vrouw wordt ingelicht. Zijn vrouw heeft gewoon informatie van de bezoekers in de zaal voor haar op het bureau liggen!
Toen James Randi hem in een tv-uitzending door de mand liet vallen, was deze dominee failliet! Gemeen hé?!
Ja, die dominee ... gemeen! Wat een schurk, zeg!

Nogmaals: één seintje van boven in al die 5000 jaar van de Bijbelse geschiedenis zou toch fijn zijn! Never, nooit!
Ja verhalen ... maar God?
God is altijd onzichtbaar, onhoorbaar en onwaarneembaar!
Je kunt hem niet kennen door te weten, je hebt het van horen zeggen en moet het maar geloven.
Neem eens afstand van dit hele fenomeen en zie hoe flauw en onzinnig dit eigenlijk is.

Ik blijf dit zeggen, terwijl ik weet dat deze informatie bij gelovigen aan de poort van het 'boerenverstand' wordt tegengehouden.
Maar wie weet...?
Kritisch nadenken, durf je dat?
Eén van de evangelisten roept het je toe: 'Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede!'
Ik heb het gevonden: het goede is de waarheid.
"Wat is waarheid?" roept Pilatus.
Antwoord: de werkelijkheid en niets anders dan de werkelijkheid is de waarheid!

Ben.
01:18 04-07-2018
Edward
Johanna,

Jouw bericht telt drie zinnen. Ik wil op elk van die drie reageren.

1 Jij durft zelf te denken, schrijf je. Prima, maar durf je ook kritisch te denken? Buiten de kaders van je geloof? Weet je precies wat je gelooft? Met de nadruk op precies, en dan in al zijn onderdelen. Durf je je af te vragen hoe geloofwaardig dat is wat je gelooft? Durf je te twijfelen aan je geloof? Heb je weleens getwijfeld? Heb je je weleens afgevraagd waarom je gelooft?
Ik heb nog meer vragen, maar dit is voorlopig genoeg. Probeer eerlijke antwoorden te vinden. Vooral voor jezelf.

2. Ik weet het niet zeker, maar misschien is de opmerking over dat afsluiten aan mij gericht. Misschien richt je je tot alle schrijvers op deze webstek. hoe dan ook, je hebt het mis.
De meesten hier zijn christen geweest maar hebben het geloof de rug toegekeerd. William zelfs pas heel kort geleden. Zij allemaal hebben nog dterke banden met gelovigen. Familie, vrioenden en andere relaties.
Wat mijzelf betreft. Ik heb al vaker duidelijk gemaakt dat ik uit een veelkleurig en waarschijnlijk daarom heel tolerant milieu kom. Voor jou: Mijn vader komt uit een Armeens orthodox priestergeslacht. In die traditie ben ik gedoopt. Mijn vaders moeder was moslima. Mijn andere grootouders komen uit de Lutherse en de Hugenootse traditie. Mijn ouders noemden zichzelf Nederlands Hervormd, maar’deden’ er niets aan, al stuurden zij mij wel naar gereformeerde scholen: lagere school, lyceum en daarna een hervormde kweekschool, waar driftig aan indoctrinatie gedaan werd., terwijl wij intussen in een katholiek kerkdorp woonden (d.w.z. in mijn lagereschooltijd). Mijn ‘thuisvriendjes’ gingen elke zondag naar de mis, waren misdienaaartjes en beredden zich voor op de heilige communie. Intussen gingen mijn schoolvriendjes elke zondag soms twee keer naar de gereformeerde kerk en gingen belijdenis doen. En ik moest mij die dag maar in mijn eentje zien te amuseren. Ondanks deze achtergrond, of misschien juist door deze achtergrond, heeft het geloof nooit vat op mij kunnen krijgen.
Als jongvolwassene heb ik openlijk gebroken met het geloof en in de loop van de jaren ben ik steeds kritischer geworden.
Mijn kritiek geldt niet de gewone gelovige. Die is volgens mij in de eerste plaats slachtoffer. En soms ook een beetje dader. Zoals een drugsverslaafde soms ook dealt om zijn verslaving te kunnen onderhouden.
Mij gaat het om het fenomeen geloof. Dat is een machtsmiddel dat door geloofsleiders (en ook wereldse) misbruikt wordt om de massa te manipuleren.
Om heel eerlijk te zijn, als het erop aankomt weet ik eigenlijk van de meeste mensen met wie ik omga niet of ze gelovig zijn of niet. En het is bijna nooit een issue. Alleen als de ander erover begint ga ik eropin en vertel ze mijn mening. Dus: Ook ik sluit me niet voor hen af. Integendeel, ik probeer ze van het verkeerde van hun geloof te overtuigen.

3. Ik heb het boek niet gelezen. Wel gegoogled. Het blijkt een door en door christelijk propagandaboek te zijn, geschreven door een tot het christendom bekeerde Jood, genaamd Richard Wurmbrand en in Nederland uitgegeven en gepromoot door De ondergrondse Kerk. Ik denk niet dat het op de leeslijst van deze webstek thuishoort.
Bovendien gaat het uit van een verkeerde premisse.
Het uitgangspunt is dat het sovjetregime het christendom bestreed vanuit een atheïstische doctrine, maar dat is niet zo. In wezen staat het communisme niet principieel tegenover het geloof. In feite hebben Lenin, Stalin en andere sovjetleiders als het zo uitkwam met de Russisch orthodoxe kerk samengewerkt.
In principe was het een ordinaire machtsstrijd. Wereldse machthebbers tegen religieuze machthebbers.
Uiteindelijk heeft religie gewonnen. Het communisme is ter ziele, de kerk bloeit.

Ik denk niet dat dit een gunstige ontwikkeling is.
Vriendelijke groet

Edward
16:23 03-07-2018
Ben
Ja William en Edward,

Ik denk dat het vooral angst is! Angst voor een leven zonder bedoeling, voor een leven zonder zin. Je moet dan helemaal zèlf, en vanuit jezelf, samen met anderen het leven zin geven! Er is geen god die dat regelt en voortdurend voor je zorgt.
Je moet, je mag op eigen benen staan ... zelf lopen, zelf gaan!
En dat vind ik nu juist zo bevrijdend. Het is zo enerverend, net als een kind dat voor het eerst gaat lopen!!

In het leven kun je goed voor jezelf en anderen zorgen, maar algehele controle is er niet! Je hebt niets in de hand en je kunt bv. ieder moment een hartstilstand krijgen.
Angstig ... nee, juist niet. Leef nou maar, want er is geen Big Brother die plannetjes met jou heeft!
'Ieder huisje heeft zijn kruisje!' Ja ... toevallig wel, maar er is niemand die daar sturing aan geeft. Allemaal onzin! Allemaal bedacht!

Alles gebeurt wel met een reden. Maar die reden ligt altijd in de werkelijkheid. Een verkeersongeval gebeurt omdat twee mensen niet goed opletten, een hartstilstand gebeurt omdat een propje in een verstopte ader blijft zitten, etc.
Een mens is ontzettend kwetsbaar, maar ook heel taai en miljoenen jaren lang doorontwikkeld in een zelfgenezend wezen. Maar niemand buiten jou is met jou in de weer! Niemand zit ergens achter. Wat een bevrijding!!
We gaan niet dood, de dood bestaat niet. De dood komt niet, er komt niets. Er houdt iets op, het leven - voor iedereen een keer!
En zolang het niet zover is, kunnen we leven, samen leven, voor elkaar zorgen, met elkaar genieten. Niet gehinderd door enig waanidee of waanzinnige onzin!

Je kunt te doen hebben met mensen, die daar wel onder gebukt gaan. En je moet je hoeden voor mensen die vanuit waanideeën de gekste dingen uithalen.

Een goede vakantie allemaal en voorzichtig rijden onderweg ...
er zit geen engeltje op je schouder, je moet zelf goed opletten!
'Grote jongen! Grote meid!'

Ben.
10:51 03-07-2018
William
Goedemorgen,

Hoe meer gesprekken ik voer met mensen in mijn omgeving, hoe meer ik merk dat zelfs de meeste niet-gelovigen allerlei dingen voor waar aannemen buiten de waarneembare werkelijkheid om. Allerlei geesten, goden, karma, een mogelijke hogere macht, etc. Toeval bestaat niet, alles heeft een reden, niets gebeurt zomaar. Er zijn maar zo weinig mensen die net als ik proberen zo dicht mogelijk bij de waarneembare werkelijkheid te blijven en proberen zo weinig mogelijk te geloven in dingen waarvan je niet zeker kunt zijn dat ze bestaan. Vaak gebeuren er dingen met een lage kans toch, steeds probeer ik te herhalen: zie je wel, toeval bestaat wel degelijk. Maar het is bijna niet te doen, bijna overal wordt van alles bij gehaald. Geforceerde verklaringen in plaats van dat dingen toevallig bij elkaar komen. Waarom voel ik me nog steeds vaak een uitzondering in een behoorlijk seculier geworden land als ik probeer zo realistisch mogelijk te zijn en zoveel mogelijk die (wetenschappelijke) werkelijkheid te benaderen? Jullie betogen verhelderen in ieder geval het een en ander.

Even een beeld om mijn verschil in werkelijkheidsbenadering samen te vatten: het lijkt alsof ik de enige ben die het hele leven kan benaderen als een spel 'mens erger je niet': er zit niks achter als je toevallig precies op een andere pion terecht komt. Het geldt m.i. ook voor het leven: mens, erger je niet! Mens, trek niet allerlei voorbarige, vaak religieuze conclusies!

Het blijkt moeilijker dan het lijkt.
William
01:57 02-07-2018
Edward
Ik ga helemaal met je mee Ben.
En de manier waarop je het vecht-of-vluchtinstinct verwoordt klopt helemaal.

Mijn verklaring waarom godsdienst altijd en overaleen rol gespeeld heeft is de volgende (maar ik geef die graag voor een betere): In zijn zoektocht naar de veiligheid van zekerheid was de eerste, meest intuïtieve en meest voor de hand liggende verklaring voor al die angstwekkende verschijnselen in de nog vreemde wereld die de primitieve, nog onwetende mens wist te vinden: “Ik kan denken. Ik kan plannen maken, ik doe de dingen met een bedoeling. De dieren, de planten en de dingen in de wereld kunnen dat natuurlijk ook. Dat is logisch. Ze zijn gevaarlijk, maar als ik ze offers breng kan ik ze misschien gunstig stemmen en doen ze mij geen kwaad.”
Het lijkt mij dat deze gedachte op heel veel plaatsen in de wereld bij heel veel primitieve stammen onafhankelijk van elkaar is opgekomen.

Wat betreft de ‘hardware’ en de ‘software’ van het mens-zijn, ik zie het zo: (Ik ga nog even door op die vergelijking met een computer, hoewel die misschien wat mank loopt)
Elk mens wordt geboren met een basispakket van evolutionair ontwikkelde eigenschappen die maken dat hij tot de menselijke soort behoort. Ik laat even alle lichamelijke kenmerken. zoals lichaamsbouw, metabolisme enz., die je de ‘behuizing’ van de computer zou kunnen noemen, buiten beschouwing en beperk me tot de ‘hardware’, het brein met het besturingssysteem en het geheugen en de genen waarrin die evolutionair ontwikkelde eigenschappen opgeslagen liggen die een mens tot mens maken. Deze zijn in principe universeel, maar per persoon verschillend in kwaliteit en kwantiteit, waardoor iedereen ondanks die universele menselijkheid toch uniek is.
Bij de geboorte zijn al deze eigenschappen nog maar in aanleg aanwezig. Dat is wat ze in de psychologie ‘nature’ noemen, de hardware in mijn vergelijking. Het is de taak van ouders en andere opvoeders om deze eigenschappen tot ontwikkeling te brengen. Dit is de software die in het kind ingeprogrammeerd wordt. ‘Nurture’ noemen we dat.
Dit is cultuurgebonden. Zoals het kind de moedertaal en al die andere vaardigheden leert, leert het ook de oudste, meest voor de hand liggende, meest intuïtieve weg naar zekerheid: “Er is een ‘alziende, alwetende en almachtige god’ die mij beschermt, als ik maar naar ‘Zijn’ wil leef”. Dit is meteen ook de gemakkelijkste manier om met verantwoordelijkheid om te gaan: deze externe ‘alziende…’ enz. externe autoriteit heeft lang geleden al vastgelegd wat ‘goed’ en wat ‘slecht’ is. Zijn vertegenwoordigers op aarde leggen die oude teksten aan de gelovigen uit, en als je je daar maar aan houdt zit je goed. Alle andere, door ons atheïsten aanvaarde verklaringen vergen enige kennis en komen dus pas later aan de orde.
Gelovigen verwarren zo gehoorzaamheid met de eigen autonome morele standaard die een volwassen persoon zou moeten hebben om als betrouwbaar en verantwoordelijk lid van de groep te kunnen functioneren.

Ik vind dit immoreel en ik vind dat het publieke debat hierover zou moeten gaan.
De vraag of god bestaat, de claim de ‘Waarheid’ te verkondigen, de prietpraat over ‘intelligent design’ en alle andere argumenten en bewijzen voor en tegen: allemaal geneuzel in de marge.
Waar het over zou moeten gaanis de macht van de geloofsorganisaties, de invloed die zij, ook in ons land, op de samenleving uitoefenen en het kwaad dat zij aanrichten om die te behouden en te vergroten.

Edward
00:48 02-07-2018
Johanna
Ik ben een christen en durf zelf te denken.
Jammer dat u zich zo afsluit voor hen.
Mag ik u aanraden het boek "Antwoord op de Bijbel van Moskou" te lezen?
09:47 28-06-2018
Ben
Edward,

Je maakt onderscheid tussen dat wat in de genen zit en dat wat in je brein verankerd ligt (het eerste noem je hardware, het tweede software).
Het vecht-of-vluchtinstinct en het leer-en-denkvermogen hoort dan bij de hardware. Kennis, inzicht, begrip en ervaring bij de software. Als dit wetenschappelijk onderbouwd is, is het zo.

Mij gaat het vooral om het feit dat bij de hele mensheid, in alle tijden en culturen, vanaf de prehistorie, religieuze ideeën een rol hebben gespeeld: animisme, poly- en monotheïsme!
Vroeger werd mij daarbij uitgelegd: "Als alle mensen in alle tijden en in alle culturen een soort godsbesef hadden, dan zal er vast wel iets zijn tussen hemel en aarde!!"
En die conclusie is onzinnig, en die stelling is uit mijn brein gewist (for ever!) ... vooral omdat ik nu begrijp hoe logisch dat ontstaan van religie en religieuze ideeën is in de ontwikkeling c.q. evolutielijn van de mens.

Want als ik het vecht-of vluchtinstinct verwoord, is het een gevoel van:
- Ik zie de ander niet, maar hij mij wel!
- Hij houdt mij in de gaten en heeft het op mij persoonlijk gemunt!
- Ik moet hem bevechten,vluchten, afleiden of gunstig stemmen!
Allemaal 'kaasje' voor religie en het brengen van offers.
En dat dat zo lang stand hield komt omdat het meestal hielp (heb ik eerder uitgelegd: ... kinderoffers en de aardbeving bleef jarenlang weg / bidden voor de terugkeer van de zon: warempel, ieder jaar hielp het).
Het leer-en-denkvermogen (ook in de hardware) daarbij opgeteld en je kunt zeggen, dat religie bij de mens echt 'ingebakken' zit.

Dan de software: kennis, inzicht, begrip en ervaring ... die volgens jou tot religie geleid heeft. Ik weet niet hoe 'soft' dat is - en hier sla je even over dat de hardware ook behoorlijk tot religie geleid heeft.

Ik wil niet zozeer strijden over begrippen (wat wetenschappelijk vastgelegd is, is op dit moment waar!) ... ik wil voor mijzelf verklaren waarom religie altijd en overal een rol gespeeld heeft!
Nu is religie voor mij verleden tijd, maar in mijn omgeving niet.
Het praten erover met gelovigen is lastig, omdat - en daar ga ik weer - religieuze ideeën zo ingebakken zitten, dat het vechten is tegen de bierkaai!

Nu denk ik vaak: Laat maar (als je jezelf voor de gek wilt houden, moet je dat zelf weten), maar Laat het!! (als je je ideeén aan een ander wilt opdringen).

groetjes Ben.
18:12 27-06-2018
Edward
Het maakt toch wel uit, Ben of iets in de genen zit of in het brein.
De genen, dat is de hardware van de organische computer die we zijn. Veranderingen daarin vinden heel langzaam, van generatie op generatie plaats. Dat gebeurt via mutaties bij de conceptie. Volgens wetenschappers vinden bij iedere vereniging van zaad- en eicel ongeveer 50 foutieve genverbindingen (mutaties genaamd) plaats. Veruit de meeste doen niks. Een enkele keer is er een negatief effect en komt er een onvolwaardig mens ter wereld. Een enkele keer ook kan het positief uitpakken waardoor de soort een klein stapje verder komt op de weg van de evolutie.
De instincten, zoals het vecht-of-vlucht-instinct zitten zo in onze genen, net zoals andere typisch menselijke vermogens, zoals ons taalvermogen of ons vermogen rechtop te lopen. En ons leer- en denkvermogen, dat, naast de vluchtreactie het beste middel was om de soort in stand te houden (survival of the fittest), verder ontwikkeld is dan bij andere diersoorten.
Kennis, inzicht, begrip, ervaring. Dat zijn de zaken die wij in de loop van ons leven opdoen en die ons zekerheid geven. En zekerheid is veiligheid. Dit is de software die tot religie geleid heeft

Het eerste associatieve antwoord op de eerste vraag naar het waarom van al die angstwekkende en onverklaarbare gebeurtenissen in de wereld om ons heen dat in het brein van onze voorouders opkwam was zoiets als: Die boom heeft zelf zijn blaadjes laten ritselen. Hij deed dat om ons weg te jagen. Zo vestigde zich gedachte in ons brein dat de natuur ‘begeesterd’ is. Het begin van al onze religies.
Lange tijd kon dit antwoord voldoen, maar intussen ontwikkelde religie zich tot een machtsinstrument. Op deze manier was religie ook nog nuttig in een nog ongeorganiseerde wereld waar het recht van de sterkste gold en ethiek en moraal nog nauwelijks ontwikkeld.
Nu echter hebben we de raadsels van de natuur voor een groot deel opgelost. Onze samenlevingen zijn (in elk geval in de Westerse wereld) goed georganiseerd. Onze wetgeving is ontwikkeld. De innerlijke autoriteit in de vorm van het autonome geweten heeft de plaats ingenomen van de ‘alziende, alwetende, almachtige externe autoriteit. Religie is overbodig geworden en een ernstige belemmering voor onze verdere ethische ontwikkeling.
Je hebt gelijk met je stelling dat, hoe intensiever het leerproces –de indoctrinatie– is, hoe moeilijker het is om het weer af te leren. Maar het blijft mogelijk. Zoals software in je computer te updaten is maar je voor andere hardware een volgende generatie computer nodig hebt.

Edward
Berichten: 61 t/m 75 van de 2378.
Aantal pagina's: 159
Nieuwer2 3 4 [5] 6 7 8Ouder