Commentaar op deze site of een bepaald artikel? Uw persoonlijke mening over dit onderwerp uiten? Deel die met ons!

Commentary on this site or one of its articles?
Your personal opinion on the subject?
Share it with us!

Bericht:

12:44 23-06-2018
Gerard
Edward,

Terecht fulmineerde je meerdere malen tegen het christendom, hoe zijn geschiedenis rood gekleurd is van bloed.

Lees Mattheüs 10:34-35

Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.

Bevatten deze uitspraken van Jezus, al dan niet hem in de mond gelegd, niet de kiem van het bloederige spoor van het christendom doorheen zijn hele geschiedenis?
01:15 20-06-2018
Edward
Geen verlichte monarch, geen dictator geen ideoloog, geen enkele wereldse leider weet zoveel onvoorwaardelijke trouw en blinde gehoorzaamheid bij zijn onderdanen af te dwingen als de eerst de beste geloofsleider.
Gelovigen zijn slaven, gevangen in een web van leugens en valse voorwendsels. geketend aan betekenisloze verplichtingen, formules en rituelen.
Zij doen het zichzelf aan. Zij zijn hun eigen slavendrijvers.

Edward
14:46 06-06-2018
Ben
Precies!
1. Ik proef jouw opvatting (= de mijne).
2. Van Dale bevestigt het.
3. Maar ook de beeldspraak, de vergelijking spreekt voor zich: vissen, die eerst nog vrij rondzwemmen, worden opgejaagd en daarna gevangen in een net! Het staat in het Heilige Boek.
10:14 06-06-2018
Gerard
Lucas 5:10
En Jezus zeide tot Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult gij mensen vangen.
(volgens Van Dale: erin laten lopen, beetnemen, verschalken).
En het werkt nog altijd.
11:50 01-06-2018
Edward
Even tussendoor twee berichtjes. Nos journaal:
Amerikaanse ‘predikant’ vraagt van zijn volgelingen $54.000.000 (vierenvijftig miljoen, mag ook een paar dollar meer zijn, wees vooral niet te bescheiden!) om een privéjet te kunnen kopen.
Hij heeft er al drie, maar God gaf hem de nauwkeurige opdracht, compleet met merk en type om nog een vierde toestel aan te schaffen. En zijn volgelingen trappen er nog in ook. Zo kun je met het stempel ‘boodchap van god’ je volgelingen werkelijk álles wijsmaken. Vanaf financiiële bijdragen voor idiote luxe-wensen tot en met grootschalige moord op andersdenkenden aan toe.

Tweede berichtje Landelijke krant:
kinderen op een basisschool in Hengelo komen met het idee om twee jongens als homopaar in hun eindmusical te laten optreden. Directeur verbiedt het omdat één! leerling uit een gezin van jehovah’s getuigen komt. Directeur is bang dat haar ouders haar zullen verbieden mee te doen. Nogal prematuur, want die ouders hadden nog niet eens geklaagd.
Hoe ver moet je gaan in je tegemoetkomen aan gelovigen!?
Edward
11:11 01-06-2018
Ben
... en Edward,

Of het nu in de genen zit, of dat er ergens in ons brein een gevoelig plekje is ontstaan ... Als mensen 100.000 jaar of langer met waanideeën 'tussen hemel en aarde' bezig zijn, wat hen ook nog wat oplevert ... ja, dat zal dan op een of andere manier wel ingebakken zitten.
Kinderoffers na een aardbeving? ... Het hielp jarenlang!!
Bidden voor de terugkeer van de zon tijdens de midwinter? Ieder jaar hielp het!!
Een jachthond die eeuwenlang hetzelfde aangeleerd krijgt, doet dat 'van nature' ook steeds gemakkelijker - we zeggen dan: het zit in de genen. Hoe dan ook ... dat er dan iets in het brein gebeurt staat voor mij wel vast. Religie is een placebo tegen angst, wat soms helpt. Ik heb meer vertrouwen in een goeie dokter of psychiater! Oftewel: ik heb meer vertrouwen in de wetenschap!

Het is toch verbazingwekkend wat mensen allemaal kunnen (en willen) geloven. Nu weer zo'n Amerikaanse predikant die van God te horen krijgt dat hij een 4e privé-vliegtuig moet aanschaffen! God noemt het merk en type-nummer erbij!
Als deze man niet in de gaten heeft dat hij zich te barsten liegt (sorry dat ik het zo formuleer) dan is hij nòg meer gestoord dan je zou vermoeden.
En die volgelingen dan?! Ik heb er geen woorden voor.
En voordat iemand beweert: Maar die lui zijn gek, bij ons gaat dat anders!

Ik heb ook geen woorden voor de meester die op de Lagere School mij (notabene: een kind van 7 jaar oud!) het 2e couplet van psalm 116 voor de klas uit mijn hoofd liet opzeggen:

Ik lag gekneld in banden van den dood,
Daar d' angst der hel mij alle troost deed missen;
Ik was benauwd, omringd door droefenissen;
Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood.

... en lust het liefste hagelslag op mijn brood!

"Opent uwe mond, eist van Mij vrijmoedig."
Wij zongen: "Opent uwe mond, IJSVRIJ van m'n moeder!"

Dit is het overlevingsmechanisme, dat bij een kind in de genen zit. Gelukkig maar!!!
Geestelijke kindermishandeling vindt zondag aan zondag op vele plekken in Nederland plaats - en dat heet 'godsdienstvrijheid'.
Iedereen heeft het recht zichzelf voor de gek te houden ... maar liegen tegen kinderen is abject, infaam en immoreel!

groetjes Ben.
23:04 23-05-2018
Ben
Edward,

Niks pedant ... laten we elkaar alsjeblieft scherp houden!
Ik ga de andere artikelen ook lezen.
Opvallend aan jouw verhaal vind ik je duidelijke, heldere uitleg over het evolutie-verloop van de mens.
Met de overlevingsdrang, met de ontwikkeling van het brein om te overleven, met de vanzelfsprekende aanname dat wanneer andere mensen ook een brein hebben, dieren en planten dat vanzelf ook wel zullen hebben, met het begrijpelijk en logische ontstaan van het animisme, daarna het pantheïsme en vervolgens het monotheïsme (Herman Philipse beschrijft dat ook zo mooi!).

En boven deze uitwerking schrijf je: Ik geloof er niets van dat religie in de menselijke natuur ingebakken is. naar mijn idee beschrijf je dat juist ...

De laatste stap is dat de mens religie loslaat, omdat hij (door de verdere ontwikkeling van zijn brein - steeds groeiende wetenschap) begrijpt dat de werkelijkheid toch anders in elkaar steekt!
Dat zien we tegenwoordig toch gelukkig overal om ons heen, naast tegelijkertijd de hardnekkigheid van het voortbestaan van religie en spiritualiteit!

Ben.
12:04 23-05-2018
William
Ben,

Even kort in reactie op je "ben je er nog?"
Een tijdje heb ik dit gastenboek niet verder gevolgd omdat ik geen hulp meer nodig had om er vanuit te gaan dat God hoogstwaarschijnlijk niet bestaat en nog minder waarschijnlijk op een specifieke manier. Maar omdat het onderwerp me blijft interesseren en het vaak terugkomt in gesprekken ga ik die 'achterstand' vanaf vandaag inhalen. Voor nu even dit qua update en ik ga rustig en aandachtig jullie berichten teruglezen en de bijbehorende bronnen. Ook zou ik nog even willen herhalen hoe fijn ik het vind dat jullie me destijds zo geholpen hebben om inzicht te krijgen in mijn eigen benadering van de realiteit. Mijn leven is totaal anders nu.

William (omdat er al een andere Wim is inmiddels)
01:27 22-05-2018
Edward
Op het gevaar af voor pedant uitgemaakt te worden wil ik toch mijn scepsis naar voren brengen.
Ik verschikkende van de gelinkte webstekken gelezen: Op deatheïst de moeizame worsteling van Bart Klink om zich van zijn geloof te ontdoen. en enkele van de artikelen. Het verhaal in VN, En ook de recensies van het boek van John Gray ‘Seven types of atheïsm’ door Carel Peeters met in het kielzog daarvan die van het boek ’Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van Religie van de Nederlandse journalist Yvonne Zonderop. Plus een artikel van haar op het internet.
De boekerecensies laat ik buiten beschouwing. Dat zijn meningen, geen onderzoeksresultaten.

Wat mij het meest opvalt bij al die onderzoeken is het uitgangspunt. Stuk voor stuk lijken ze te willen bewijzen dat religie een onontkoombaar onderdeel is van de menselijke natuur Michiel van elck toont op vrij overtuigende wijze aan dat ons brein ons soms een rad voor de ogen draait en dat dat een gunstig mechanisme is voor onze overleving. Hij heeft het ook over de ‘factor verbinding’ in religieuze gemeenschappen. Hans van Eyghen die hoopt te promoveren op onderzoek naar theorieën over de fraag of het ontstaan van religie een evolutionair verhaal is, noemt religie een bijproduct bij de ontwikkeling van onze sociale vaardigheden. Robert Wright, Daniel Goleman en Richard Davidson hebben het over boeddhisme en het nut van meditatie en de Engelse professor Robin Dunbar haalt er de neurotransmitter endorfine bij.
En allemaal komen ze tot de conclusie dat religie inderdaad in de menselijke natuur ingebakken is.

Ik geloof daar niets van.
Wat deze mensen religie noemen is volgens mij het in de hele levende natuur dominante oerbeginsel/oerinstinct dat gericht is op het voortbestaan van de soort en van het individu.De mens is een lichamelijk zwak en traag zoogdier. Verre de mindere van alle dieren die niet al te veel kleiner zijn dan hij zelf. Zijn enige kans op overleving is zijn brein en de ontwikkeling daarvan. Zo ontwikkelde het gebruik van gereedschappen en wapens. Hij ontwikkelde taalvermogen en ool –heel belangrijk– leergierigheid.
Al sinds de dageraad van zijn bestaan probeert de mens de vooralsnog onverklaarbare en angstwekkende verschijnselen in de nog zo vreemde wereld om hem heen te begrijpen. en omdat hij net zijn eigen geest ontdekt heeft, het vermogen om te denken, plannen te maken, doelen te bereiken, ziet hij de hele levende natuur behept met dit vermogen. Dit is het begin van het animisme. Nog in mijn jeugd, driekwart eeuw geleden, vroeg de Indonesische boer vergiffenis aan de boom voordat hij in zijn bast ging kerven om rubber of palmsuiker te winnen.
Later werden die geesten losgekoppeld van hun dragers en geabstaheerd. Er ontstonden hele pantheons vol gespecialiseerde goden. Allemaal met bovenmenselijke vermogens. Allemaal met goede dan wel slechte bedoelingen en allemaal bemoeiden ze zich met de de gang van zaken in de wereld enin het leven van de mens. En uiteindelijk evolueerden –of misschien moet ik zeggen smolten samen– in sommige religies tot één eeuwige, alziende, alwetende en almachtige god. Zo werd al het onverklaarbare verklaard. Zo drong de godgedachte diep in het menselijke brein. Niet door evolutie in de genen, maar door leren en van ouder op kind doorvertellen in het denken.
De mens faat op een afgesproken dag naar een speciaal daarvoor ingericht gebouw. Hij luistert daar samen met de anderen eerbiedig naar het bevlogen betoog van zijn voorganger. Staand zingt hij met de anderen. Dan knielt en bidt hij met de anderen. Ondergedompeld in dit samenzijn is hij gelukkig… En noemt het god. Of hij zingt, danst en headbangt tot hij er bij neervalt. Hij raakt in trance, de endorfinespiegel in zijn bloed stijgt… En hij noemt het god. Hij eet paddo’s of drinkt vergiftige thee. Zijn neuronen springen op tilt. De synapsen schieten van hot naar her. Hij krijgt hallucinaties en wanen… En noemt het god.

En altijd was en is er wel een opportunist met meer fantasie en ambities dan scrupules die beweerde dat hij wist wat zijn god wilde en hoe die god door offers en rituelen ertoe gebracht kon worden de wensen en de hoop zijn volgelingen te laten uitkomen.
En toen de ‘eeuwige ziel’ en het ‘hiernamaals’ eenmaal uitgevonden waren hadden de opportunisten, die nu ‘priester’ waren, of ‘druïde’ of ‘sjamaan, ‘profeet’, ‘goeroe’ of wat voor naam je nog meer kunt bedenken, een effectief stuk gereedschap in handen om hun volgelingen te manipuleren en te gebruiken om hun eigen ambities waar te maken. Het geloof wordt georganiseerd. Er komen regels, geboden en verboden/ Het ontwikkelt zich tot een doctrine met onwrikbare dogma’s En zo ontaardt het overlevingsmechenisme tot een immoreel enkwaadaardig systeem dat een loodzware sleeprem op de menselijke ontwikkeling.
Jammer dat dit aspect nooit in de onderzoeken en debatten meegenomen wordt.

Edward
12:55 19-05-2018
Ben
Dankje Jan,

Zeer interessant artikel.
Het is met ons brein voortdurend opletten geblazen!
Als je tenminste wilt weten of iets waar is of dat we onszelf voor de gek houden!
Dat geeft mij tegenwoordig vooral een kick: groeiend inzicht!
Dit artikel geeft veel inzicht, als het gaat om het hardnekkig voortbestaan van religie en spiritualiteit.

Laten wij onze endorfine halen uit steeds groeiend inzicht, uit de ware werkelijkheid waarin we leven, uit een positieve kijk tegen het leven (we zitten niet voor niks op de site: Positief Atheisme) en daarbij houden we ons aan het gebod: “Geniet van het leven, het duurt maar even!” samen met de naasten die je lief zijn, gezin, vrienden, kennissen en deelgenoten, dichtbij en wereldwijd.

Heb het goed, Ben.
22:16 18-05-2018
Jan
Ben

ik kan je helemaal volgen en deel je gevoel van vrede dat ik op dezelfde weg vond, maar er is meer aan de hand. De beweringen van Bart Klink hebben wel degelijk een grond.

Al heel lang zocht ik een antwoord op de vraag hoe het komt dat mensen gaan geloven, m.a.w. irrationele aannames toelaten, in zoverre dat ze de ratio zelfs overboord gooien als die niet overeenstemt met hun geloof.

Toevallig vond ik in een krantenoverzicht een zeer verhelderend artikel: https://www.vn.nl/religie-overlevingsmechanisme/ waarin uitgelegd wordt hoe religieuze, spirituele ervaringen ontstaan, hoe men ze zelfs kan opwekken (in essentie door alles wat onze ratio voedt uit te schakelen, zoals met de Godshelm die de zintuigen wegfiltert of in het Boeddhisme en elke vorm van spiritualiteit die op meditatie bouwt).

Het artikel legt voorts uit dat deze menselijke capaciteit een evolutionair voordeel had, wat verklaart hoe religie en spiritualiteit de tijd kunnen overleven in weerwil van toenemende rationaliteit. Deze 'vaardigheid' zichzelf te kunnen bedotten verklaart wellicht ook waarom het voor sommigen zo verdraaid moeilijk kan zijn tot een atheïstisch inzicht te komen.

Groet
Jan
11:18 16-05-2018
Ben
Op de site www.deatheist.nl klikte ik door naar het stukje over de auteur Bart Klink. Daar richt hij zich tot de gelovige en bespreekt het gevoel, waar je verstand niet bij kan. Dit gevoel waar de gelovige door gedreven wordt. De gelovige verbindt dit aan God, Bart beweert dat dit gevoel menseigen is en ook door de atheïst ervaren kan worden.
Het gaat, denk ik, om dat diepste gevoel van vrede in jezelf.
Bij mij is dat gevoel heel sterk gebleven en mijn verstand kan daar juist wel bijkomen, mijn verstand heeft aan dat gevoel notabene bijgedragen!
Nu ik de kerk en het geloof achter mij heb gelaten, merk ik dat dat gevoel van vrede in mijzelf niet weg is, maar juist sterker is geworden!
Bij mij heeft dat gevoel te maken met: 100% eerlijk zijn naar jezelf en me te verbinden met hoe ik was als kind (notabene in die kerk). Mijn innerlijk morele verzet tegen de verhalen die mij toen verteld werden ervoer ik destijds als lastig, maar later en nu als zeer waardevol, mooi en sterk!
Wat ik toen dacht was de waarheid: ‘Hier klopt iets niet!’ ‘Dit vind ik gemeen!” Dit wil ik niet!’ ‘Hier wordt ik heel verdrietig en heel boos van!’ ‘Waarom? Waarom? Waarom?’

- Het scheppingsverhaal met die ene boom
- Het verhaal van de zondvloed
- Abraham die zijn zoon moet offeren
(dat die jongen geen verzet bood ???? … ik snapte er niets van)
- De inname van Jericho (ik dacht aan dat jongetje aan de binnenkant van de muur: ‘Kon die er wat aan doen?’)
- De hemel en de hel; het laatste oordeel – afrekening tot in eeuwigheid
- De angst en onzekerheid over het hiernamaals

Ik was toen sterk, door deze dingen ten diepste niet te accepteren! Kinderen kunnen heel sterk zijn!
Blijkbaar hebben mijn ouders mij in liefde opgevoed met een goede moraal.
Wat ik daarin beleefde stond (voor mijn gevoel) heel vaak haaks op de Bijbelse moraal!

Niets voor niets was bl.58 van ‘God is niet groot’ van Hitchens de laatste druppel.
Het betreft hier jonge kinderen die mishandeld worden, ook weer in opdracht van die ‘God van Liefde’. Een keiharde vloek na het lezen van deze bladzijde ontsloot het diepe gevoel van vrede met het kind in mijzelf, dat het bij het rechte had en heeft!!!
En zestig jaar uitleg van die Bijbelse verhalen hebben niet geholpen.
Twee punten daaruit kwamen voortdurend terug:
1. Het is maar een verhaal
2. Je leest het verkeerd
Reactie: Als het een verhaal is, dan is het een walgelijk verhaal! En als ik (en velen met mij) het verkeerd lezen, had het misschien eens wat duidelijker opgeschreven kunnen worden!

Slotopmerking: Alles wat met religie te maken heeft is gebaseerd op fantasie!

Een goede dag allen.
09:47 16-05-2018
Jan
Momenteel springen 2 conflicten op onze planeet in het oog. Er zijn de beide Korea's die een halve eeuw officieel in staat van oorlog zijn en er zijn de spanningen in het Midden-Oosten.
Klopt mijn redenering dat het eerste een conflict van ideologieën is en het tweede een religieus getint conflict is?
Ga ik in dat geval te ver als ik meen vast te stellen dat een religieus conflict lastiger op te lossen is dan een ideologisch? Beide Korea's staan dichter dan ooit bij een vorm van verzoening. Tussen Israel en Palestina lijkt het water steeds dieper te worden. Het lijkt erop dat religie wel heel giftig is.

Jan
20:24 13-05-2018
Harry
Dat Lianne op deze site kijkt en reageert betekend misschien dat ze zich wil verdiepen in andere opvattingen. Wellicht is er nog hoop dat ze het aangeleerde geloof van zich af kan schudden. Inhoudelijk debatteren over hoe je de verzonnen verhaaltjes uit de Bijbel moet interpreteren zal daarbij niet veel helpen.

Onderstaande sites kan je ten zeerste je aanraden om je detox proces tot een goed einde te brengen. Succes!

www.deatheist.nl
www.freethinker.nl
http://www.kolumbus.fi/volwassengeloof/
15:37 13-05-2018
Ben
... Het is als met de doorgezaagde dame.
eenmaal gezien hoe het werkt en je gelooft nooit meer dat de dame wordt doorgezaagd!
Ben.
Berichten: 46 t/m 60 van de 2342.
Aantal pagina's: 157
Nieuwer1 2 3 [4] 5 6 7Ouder