Commentaar op deze site of een bepaald artikel? Uw persoonlijke mening over dit onderwerp uiten? Deel die met ons!

Commentary on this site or one of its articles?
Your personal opinion on the subject?
Share it with us!

Bericht:

14:33 27-09-2018
Ben
Mooi William,

En een goed gesprek? Dan is de kans groot dat volgende keer een ander als tweede meekomt. Dit gesprek wordt echt in hun kring na-besproken (als jouw gesprekspartners dat tenminste durven?! kan ook zijn dat ze dit voor zich houden...) en het volgende gesprek wordt dan in de kring voorbereid.

groet Ben.
00:40 27-09-2018
William
We hebben een vervolggesprek gehad en die ging wat anders dan gepland. We hebben vooral het begin besproken van de Bijbel. Ik legde hen uit dat er van alles niet klopt aan het verhaal van de zondeval. Dat God met het plaatsen van die ene boom alle kwaad in gang zette. Dat God helemaal geen mensen nodig heeft met alle eigenschappen die Hij heeft. Dat volmaakte mensen niet onvolmaakt kunnen worden. Vooral dat laatste begrepen ze maar niet. Tot in den treure heb ik herhaald dat ze niet helemaal volmaakt waren omdat je dan geen verkeerde keuze kunt doen. Het drong maar niet door. Maar ze konden er niets goeds tegenin brengen. Ze kregen er geen speld tussen. Blijkbaar werkt logica, rationaliteit en nuchterheid goed als je het over sterke verhalen hebt. Ze waren duidelijk van hun stuk gebracht. Het was ook een bijzonder prettig gesprek om te voeren.

William
21:47 23-09-2018
Edward
Met bewijzen bereik je niets, William.
Bewijzen zijn voor rationele mensen zoals jij en ik en de anderen op deze webstek. Gelovigen zijn niet rationeel als het om hun geloof gaat. Hun god en hun eigen interpretatie van de bijbel zijn het alpha en omega van hun denken.
Dat zij bij discussies met ons atheïsten met ‘bewijzen’ voor het bestaan van hun god aankomen is alleen maar omdat wij voor alles bewijzen willen hebben. Voor zichzelf hebben ze geen bewijs nodig. Zij geloven (met een hoofdletter). Dat is voor hen genoeg
En dat elk ‘bewijs’ niet meer is dan een verzameling cirkelredeneringen en andere sofismen laat hen koud. Waarschijnlijk hebben ze het niet eens door.

Misschien, heel misschien, kun je een deukje in hun roestvrijstalen geloof slaan als het je lukt ze aan het denken te zetten over morele vraagstukken als de rechtvaardigheid van massamoord om één schuldige te straffen. Of het morele gehalte van het veroordelen van homoseksualiteit, terwijl de mens, dus ook de homoseksueel ‘naar zijn (met een hoofdletter) beeld geschapen is. Of: Waar gaat moraliteit eigenlijk om? Gehoorzaamheid? Of medemenselijkheid en verantwoordelijkheid?
Doorvragen William. Je hebt zelf beslist ook nog wel een stel vragen op dit punt.
Je hebt alleen al toen je struikelde over die massamoord n.a.v. de volkstelling van David je eigen aanzienlijk hogere seculiere morele niveau aangetoond. En in zekere zin, toen je je daarover schuldig voelde nog eens, al kun je dat ook zien als nog een laatste restje van de indoctrinatie die je in je vorige leven ondergaan hebt.
Ga zo door.

Edward
16:44 22-09-2018
William
Ben,

Hartelijk dank voor je antwoord. Konden we maar bewijzen aan ze dat het zeker weten waanideeen en beinvloeding betreft. Dan konden ze er niet omheen. Dan begrijpen ze mijn medelijden en mijn eigen levensopvatting. Maar helaas, dat kan niet. Ik vind dat de website zeker wel ragscherp is en hele goede punten aansnijdt. Het beste is volgens mij om daarmee verder te gaan. Het geeft mij ook allerlei inzichten die ik echt nooit door heb gehad omdat je als gelovige alles meestal zo erg van een kant bekijkt. Mijn moeder zei vaak: altijd, wat er ook gebeurt, bovenaan zetten: 'God is goed'. Over geforceerd gesproken. Maar zo'n website is een goed wapen als je weet hoe je het inzet. Dat is nog niet altijd makkelijk, maar bij gebrek aan beter prima. We gaan het zien.

William
13:28 22-09-2018
Ben
Tijs van de Brink vindt het moeilijk om te blijven geloven, zegt ie.
Nou, ik denk dat het hem nog heel lang gaat lukken, want hij heeft ooit een engel gezien, en weigert te geloven dat dat ingebeeld is!
Je krijgt hem dat niet aan zijn verstand gepeuterd!
... dat engelen niet bestaan, maar ooit zijn bedacht!

Het is als met oorsuizen: je hoort het geluid ècht - maar het bestaat toch ècht niet! Het zit in je hoofd!!!!!!!!!!!!!!!

Ben.
13:17 22-09-2018
Ben
William,

"God bepaalt zelf wat hij doet, en geen mens heeft recht op leven!" Niet te geloven!
Maar als je dat werkelijk wèl gelooft en er 100% van overtuigd bent dat dat zo is, dan is het dus goed mis met je ... en helpt er geen moedertje-lief aan om dat geïndoctrineerde waanidee uit je hoofd te halen!
Of 1000 maal doorbeuken met de vraag: "Maar vind je dat dan echt liefdevol van die God, diep in je hart???"
Of 1000 maal doorbeuken met de stelling: "Je mag echt nadenken, hoor! Dat is zelfs bijbels: in discussie gaan met God, in opstand komen tegen God! Lees maar na! ... Abraham, ... Jacob!"

Fantastisch hoe jij voet bij stuk hield; en hoe je deze mensen respectvol blijft behandelen. Chapeau!
Het is ook wat: religieus geïndoctrineerd worden - mensen zijn tot alles in staat!
Stel je voor dat ik echt zou geloven en er 100% van overtuigd zou zijn dat ik na mijn dood in de hemel zou komen (er van uitgaande dat heel fijn is!) en jij in de hel! Beste man, ik zou je direct opzoeken en alles uit de kast halen om te proberen te bereiken, dat jij daar ook komt! Toch? Zo'n respectvol mens als jij!

Zo sprak ik ooit iemand die twijfelde of hij wel in de hemel zou komen (nogmaals: ervan uitgaande dat dat heel fijn is, het lijkt mij verschrikkelijk ... alleen al omdat het eeuwig is!); ... maar ik reageerde op die persoon met de opmerking dat hij dat toch niet echt kon menen! Omdat, wanneer het zo is dat je daaraan twijfelt, je toch hartstikke gek wordt en iedere seconde van de dag zou besteden aan het redden van je eigen voortbestaan in alle eeuwigheid! Mensen die deze onzinnige ideeën werkelijk 100% gaan geloven kunnen waanzinnig (godsdienst-waanzinnig!) worden.

Mooi dat je niet verder kwam dan dit punt! Dat moet bij die mensen toch blijven hangen, zou je hopen! Wellicht beginnen ze na te denken, of ze komen nooit meer. Zoals ook religieuzen deze website verlaten, als ik zeg "Pak een flink mes uit de keukenla, ga boven het wiegje van je kind staan ... en stel je voor dat je dat kind doodt, slacht en in de fik steekt - uit liefde voor je Schepper!"
Religie? Het is: gekkenhuis!

Over tot de orde van de dag
groetjes Ben
01:25 22-09-2018
William
Zoals beloofd houd ik jullie op de hoogte over het gesprek dat ik had over debijbelzegt.nl. Ik heb het begin van het onderzoek voorgelezen, over rechtvaardigheid. Hoe rechtvaardig is het dat er 70000 mannen (vrouwen worden niet genoemd) vermoord worden omdat David de zonde begaat van het houden van een volkstelling? Ze konden er zo 1-2-3 geen pasklaar antwoord op geven, maar geen nood. Ze hadden een prachtige bron, een soort kanttekeningen. Daarin stond het allemaal uitgelegd. Ik herinner me niet alles, maar dat maakt niet uit. Het kwam erop neer dat God zelf bepaalt wat hij doet en dat geen mens recht heeft op leven (zondeval, etc.). Ongelooflijk hoe ik nu ik het typ hier zo boos van word en terplekke tegenover twee van hen me steeds schuldig voelde toen ik dat zei. Ik heb wel verteld hoe belachelijk dit argument is maar onwillekeurig schiet dan door mijn hoofd wat mijn omgeving altijd benadrukte: je eigen mening hebben over wat God doet mag niet want God is heilig, heeft ons gemaakt, enz. Het heeft allemaal nog meer invloed dan waar ik me bewust van ben. Maar ik heb het gezegd. Voor een verkeerde keuze van de een kun je niet allerlei anderen automatisch verantwoordelijk stellen. Dat is geen rechtvaardigheid, dat is het tegenovergestelde. Ik heb het allemaal gezegd, maar ze zijn er blind voor. Het ketst af als op een metalen harnas. Ze zitten helemaal in een bijbelse wereld. Ze hebben het steeds over 'de schepper' alsof ze zichzelf moeten blijven overtuigen dat die alles toch echt gemaakt heeft. Ze zeggen het ook echt met een zekere eerbied (iets zachter) omdat ze er zelf blijkbaar helemaal vanuit gaan dat die alles kan. We zijn er niet aan toe gekomen om een ander punt te bespreken maar het verbaast me weer hoe erg ze in een web van dogma's verstrikt zitten zonder dat ze het zelf door hebben. Ik heb medelijden met ze want het zijn zulke fijne respectvolle mensen.

William
00:16 19-09-2018
Edward
Katholieke nonnen die kwetsbare jonge vrouwen, vaak verkrachte of thuis verwaarloosde meisjes of ongehuwde moeders, in hun kloosters gevangen houden, vernederen, tot slavenarbeid dwingen en mishandelen zodat ze voor de rest van hun leven getraumatiseerd zijn. Hun baby’s die verwaarloosd worden totdat ze van honger en ontbering omkomen, zonder het minste respect naamloos in een massagraf dumpen. Duizenden slachtoffers in Ierland, vele honderden in Nederland. Dat zijn de bekende gevallen. Hoe groot is de ijsberg onder dit topje?
Kindermisbruik door katholieke geestelijken. Wereldwijd tienduizenden minderjarige jongens en meisjes slachtoffer, duizenden kapelaans en pastoors, honderden hoger geplaatste geestelijken ontmaskerd als dader. Het Vaticaan dat stelselmatig het misbruik in de doofpot stopt, de daders beschermt en de slachtoffers schoffeert. Pas als de hoogste baas door zijn eigen gelovigen zodanig onder druk gezet wordt dat hij geen kant meer op kan komt er voorzichtig enige beweging in de houding van de kerk. Veel te laat en veel te weinig. Ook hier weer het topje van de ijsberg.
Verkrachtingszaken in kringen van de jehova’s getuigen die nu mondjesmaat naar buiten komen, maar die al tientallen jaren gaande zijn, terwijl de groep niet bereid is aan onafhankelijk justitieel onderzoek mee te werken. (“Wij handelen dit soort zaken altijd intern af volgens onze eigen wetgeving”. Riekt dit niet naar de islamitische sharia?).
Ook is er onlangs naar buiten gekomen dat boedhistische monniken vaak van hun machtspositie misbruik maken om hun vrouwelijke volgelingen te verkrachten. En de dalai lama geeft toe dat al jaren te weten maar er niets aan te kunnen doen.
En er gaan al jaren geruchten dat kindermisbruik en incest (“Wie zijn kinderen liefheeft spare de roede niet”) binnen protestantse kringen vaker voorkomt dan in de seculiere wereld en hoe orthodoxer hoe frequenter het misbruik is. Ik ben benieuwd wanneer hier het deksel van de doofpot (of moet ik zeggen: de beerput?) gaat.
En dan heb ik nog niet eens over de openlijk en ronduit gewelddadige misogynie die in de islamitische wereld standaard is. En ze zijn er daar nog trots op ook.
En vergeet niet de stiekeme, maar bijna even schandalige vrouwonvriendelijkheid die in onze eigen christelijke wereld en binnen het jodendom nog steeds vrij gangbaar, om niet te zeggen de norm is.
Dit zijn geen incidenten. Dit is structureel.

Hoe lang duurt het nog tot het tot de mensheid doordringt dat zij al vele eeuwen bedrogen, belazerd en bedonderd is door crypto-criminele organisaties die pretenderen de hoeders te zijn van de menselijke moraal en zo hun volgelingen tot hersenloze gehoorzaamheid-tot-de-dood (voor andersdenkenden vaak letterlijk) brengen en de rest van de wereld in gijzeling houden.
Wat moet er nog meer aan het licht komen voordat de wereld beseft dat de claim van de geloofswereld dat zij de de dragers en de hoeders zijn van de universele normen en waarden van de mens een farce is?
Is het menselijk lijden dat het geloof door de eeuwen heen veroorzaakt heeft niet genoeg?
Zijn de vele bloedstollend gruwelijke martelpraktijken uit naam van het geloof niet genoeg?
Zijn de vele miljoenen dodelijke slachtoffers die door de eeuwen heen gevallen zijn niet genoeg?
Hoe lang moet het nog duren voordat de seculiere wereld inziet dat religie een immorele, zelfs misdadige… ja wat: ideologie?, filosofie? levenshouding? ethiek? is?
Hoeveel beerputten moeten nog geopend worden voordat de mensheid zichzelf van het mentale kankergezwel dat geloof is gaat genezen?
Ik word hier zo moedeloos van.

Edward
16:52 06-09-2018
Gerard
William,
eerder dit jaar had ik een gesprek met twee Getuigen aan mijn voordeur.
Toen twee collega’s van hen op het voetpad voorbijkwamen, riep één van hen: “He, daar mag je niet komen, ik ken die man”.
Blijkbaar had ik ze tijdens een vorige discussie wat overdonderd door hun drogredenen onderuit te halen en door hen vragen te stellen, waarop ze niet meteen een pasklaar antwoord vonden.
Bij mij staan ze in de positie van underdog, want ik behandel hun zaak als onverdedigbaar.
Gerard
09:47 06-09-2018
Ben
... en dat dat allemaal nodig is om er achter te komen wie die onzichtbare, onhoorbare en onwaarneembare God is, die na 300.000 jaar niksen zich openbaart aan de mensheid via een ingewikkeld multi-interpretabel boek.
09:42 06-09-2018
Ben
William,
Da's een terechte tip van Harry.
Zij 2 debaters + achterban.
Jij met 2 debaters en ons als achterban.
Succes.
21:29 05-09-2018
Harry Meerlo
William,
Om een gelijk speelveld te scheppen in het debat zou je er ook ervaren atheistische debater bij moeten halen. Twee tegen twee is wel zo eerlijk.
16:46 05-09-2018
William
Bedankt mensen, ik heb er zin in. Twijfel zaaien is meestal het beste waar je op kunt hopen. Ze hebben bij mij geen enkele kans zolang niets er concreet op wijst dat er iets bovennatuurlijks bestaat. Oftewel, geen schijn van kans.

William
11:30 05-09-2018
Ben
En William,

Ze komen niet alleen met z'n tweeën. Ze bespreken jouw gesprekken (zeker die met jou!) regelmatig in eigen kring en krijgen vanuit die kring een rugzak met bagage aan tips en weerleggingen mee voor het volgende gesprek met jou.
Het kan ook zijn dat er nu een ander meekomt als 2e persoon!
Compliment voor jou, als dat zo is!

Je praat dus eigenlijk met een hele groep (zeer getrainde debaters).
Ik had eens een collega, die Jehova-getuige was en (ben ik bang) nog steeds is. Die vertelde mij hoe dat ging, en wat voor druk er op hem uitgeoefend werd vanuit hun gemeenschap.
Ik wilde stoppen met de gesprekken, maar hij kon dat maar moeilijk.
Toen heeft hij mij uiteindelijk gevraagd een brief aan hem te schrijven, waar heel duidelijk in stond dat ik hem niet meer over geloofszaken wilde spreken, nooit meer! Met alle mogelijke uitroeptekens, toeters en bellen toegevoegd.
Toen kon hij wel stoppen met mij, omdat de kring inzag dat het verder geen zin had!

Dat je het maar weet ...
Heel veel succes - je kan het!!
Hen overtuigen denk ik niet (wie weet enige twijfel zaaien), maar voet bij stuk houden kun je wel.

groetjes Ben.
21:45 04-09-2018
Edward
Grappig inderdaad, William.
En een goed voorteken: Ze hebben ontzag voor jou. De man durft het blijkbaar niet in zijn eentje aan.
Zet hem op! En zorg er vooral voor dat je de regie houdt. Geef ze geen kans hun eigen stokpaardjes te berijden.
Succes

Edward
Berichten: 31 t/m 45 van de 2402.
Aantal pagina's: 161
Nieuwer1 2 [3] 4 5 6 7Ouder