Commentaar op deze site of een bepaald artikel? Uw persoonlijke mening over dit onderwerp uiten? Deel die met ons!

Commentary on this site or one of its articles?
Your personal opinion on the subject?
Share it with us!

Bericht:

00:16 19-09-2018
Edward
Katholieke nonnen die kwetsbare jonge vrouwen, vaak verkrachte of thuis verwaarloosde meisjes of ongehuwde moeders, in hun kloosters gevangen houden, vernederen, tot slavenarbeid dwingen en mishandelen zodat ze voor de rest van hun leven getraumatiseerd zijn. Hun baby’s die verwaarloosd worden totdat ze van honger en ontbering omkomen, zonder het minste respect naamloos in een massagraf dumpen. Duizenden slachtoffers in Ierland, vele honderden in Nederland. Dat zijn de bekende gevallen. Hoe groot is de ijsberg onder dit topje?
Kindermisbruik door katholieke geestelijken. Wereldwijd tienduizenden minderjarige jongens en meisjes slachtoffer, duizenden kapelaans en pastoors, honderden hoger geplaatste geestelijken ontmaskerd als dader. Het Vaticaan dat stelselmatig het misbruik in de doofpot stopt, de daders beschermt en de slachtoffers schoffeert. Pas als de hoogste baas door zijn eigen gelovigen zodanig onder druk gezet wordt dat hij geen kant meer op kan komt er voorzichtig enige beweging in de houding van de kerk. Veel te laat en veel te weinig. Ook hier weer het topje van de ijsberg.
Verkrachtingszaken in kringen van de jehova’s getuigen die nu mondjesmaat naar buiten komen, maar die al tientallen jaren gaande zijn, terwijl de groep niet bereid is aan onafhankelijk justitieel onderzoek mee te werken. (“Wij handelen dit soort zaken altijd intern af volgens onze eigen wetgeving”. Riekt dit niet naar de islamitische sharia?).
Ook is er onlangs naar buiten gekomen dat boedhistische monniken vaak van hun machtspositie misbruik maken om hun vrouwelijke volgelingen te verkrachten. En de dalai lama geeft toe dat al jaren te weten maar er niets aan te kunnen doen.
En er gaan al jaren geruchten dat kindermisbruik en incest (“Wie zijn kinderen liefheeft spare de roede niet”) binnen protestantse kringen vaker voorkomt dan in de seculiere wereld en hoe orthodoxer hoe frequenter het misbruik is. Ik ben benieuwd wanneer hier het deksel van de doofpot (of moet ik zeggen: de beerput?) gaat.
En dan heb ik nog niet eens over de openlijk en ronduit gewelddadige misogynie die in de islamitische wereld standaard is. En ze zijn er daar nog trots op ook.
En vergeet niet de stiekeme, maar bijna even schandalige vrouwonvriendelijkheid die in onze eigen christelijke wereld en binnen het jodendom nog steeds vrij gangbaar, om niet te zeggen de norm is.
Dit zijn geen incidenten. Dit is structureel.

Hoe lang duurt het nog tot het tot de mensheid doordringt dat zij al vele eeuwen bedrogen, belazerd en bedonderd is door crypto-criminele organisaties die pretenderen de hoeders te zijn van de menselijke moraal en zo hun volgelingen tot hersenloze gehoorzaamheid-tot-de-dood (voor andersdenkenden vaak letterlijk) brengen en de rest van de wereld in gijzeling houden.
Wat moet er nog meer aan het licht komen voordat de wereld beseft dat de claim van de geloofswereld dat zij de de dragers en de hoeders zijn van de universele normen en waarden van de mens een farce is?
Is het menselijk lijden dat het geloof door de eeuwen heen veroorzaakt heeft niet genoeg?
Zijn de vele bloedstollend gruwelijke martelpraktijken uit naam van het geloof niet genoeg?
Zijn de vele miljoenen dodelijke slachtoffers die door de eeuwen heen gevallen zijn niet genoeg?
Hoe lang moet het nog duren voordat de seculiere wereld inziet dat religie een immorele, zelfs misdadige… ja wat: ideologie?, filosofie? levenshouding? ethiek? is?
Hoeveel beerputten moeten nog geopend worden voordat de mensheid zichzelf van het mentale kankergezwel dat geloof is gaat genezen?
Ik word hier zo moedeloos van.

Edward
16:52 06-09-2018
Gerard
William,
eerder dit jaar had ik een gesprek met twee Getuigen aan mijn voordeur.
Toen twee collega’s van hen op het voetpad voorbijkwamen, riep één van hen: “He, daar mag je niet komen, ik ken die man”.
Blijkbaar had ik ze tijdens een vorige discussie wat overdonderd door hun drogredenen onderuit te halen en door hen vragen te stellen, waarop ze niet meteen een pasklaar antwoord vonden.
Bij mij staan ze in de positie van underdog, want ik behandel hun zaak als onverdedigbaar.
Gerard
09:47 06-09-2018
Ben
... en dat dat allemaal nodig is om er achter te komen wie die onzichtbare, onhoorbare en onwaarneembare God is, die na 300.000 jaar niksen zich openbaart aan de mensheid via een ingewikkeld multi-interpretabel boek.
09:42 06-09-2018
Ben
William,
Da's een terechte tip van Harry.
Zij 2 debaters + achterban.
Jij met 2 debaters en ons als achterban.
Succes.
21:29 05-09-2018
Harry Meerlo
William,
Om een gelijk speelveld te scheppen in het debat zou je er ook ervaren atheistische debater bij moeten halen. Twee tegen twee is wel zo eerlijk.
16:46 05-09-2018
William
Bedankt mensen, ik heb er zin in. Twijfel zaaien is meestal het beste waar je op kunt hopen. Ze hebben bij mij geen enkele kans zolang niets er concreet op wijst dat er iets bovennatuurlijks bestaat. Oftewel, geen schijn van kans.

William
11:30 05-09-2018
Ben
En William,

Ze komen niet alleen met z'n tweeën. Ze bespreken jouw gesprekken (zeker die met jou!) regelmatig in eigen kring en krijgen vanuit die kring een rugzak met bagage aan tips en weerleggingen mee voor het volgende gesprek met jou.
Het kan ook zijn dat er nu een ander meekomt als 2e persoon!
Compliment voor jou, als dat zo is!

Je praat dus eigenlijk met een hele groep (zeer getrainde debaters).
Ik had eens een collega, die Jehova-getuige was en (ben ik bang) nog steeds is. Die vertelde mij hoe dat ging, en wat voor druk er op hem uitgeoefend werd vanuit hun gemeenschap.
Ik wilde stoppen met de gesprekken, maar hij kon dat maar moeilijk.
Toen heeft hij mij uiteindelijk gevraagd een brief aan hem te schrijven, waar heel duidelijk in stond dat ik hem niet meer over geloofszaken wilde spreken, nooit meer! Met alle mogelijke uitroeptekens, toeters en bellen toegevoegd.
Toen kon hij wel stoppen met mij, omdat de kring inzag dat het verder geen zin had!

Dat je het maar weet ...
Heel veel succes - je kan het!!
Hen overtuigen denk ik niet (wie weet enige twijfel zaaien), maar voet bij stuk houden kun je wel.

groetjes Ben.
21:45 04-09-2018
Edward
Grappig inderdaad, William.
En een goed voorteken: Ze hebben ontzag voor jou. De man durft het blijkbaar niet in zijn eentje aan.
Zet hem op! En zorg er vooral voor dat je de regie houdt. Geef ze geen kans hun eigen stokpaardjes te berijden.
Succes

Edward
13:00 04-09-2018
William
Update: de volgende keer ga ik met hen over debijbelzegt.nl praten. Ik ben benieuwd. Grappig dat de man niet alleen wilde.

William
15:47 02-09-2018
Edward
correctie/aanvulling:
De Britse socioloog, antropoloog en filosoof uit mijn stukje is Herbert Spencer ((Derby, 27 april 1820 – Brighton, 8 december 1903). Hij bedacht de term na het lezen van Darwins 'Origin of Species' en publiceerde die in 1864 in 'Principles of Biology.
Met excuses voor de omissie

Edward
11:38 02-09-2018
Ben
Precies mannen!
Spinoza zei het al: Alles is verklaarbaar, alleen weten wij nog niet veel en kunnen lang niet alles verklaren ... over duizend jaar vast veel meer ... en sommige dingen kunnen we misschien nooit verklaren, omdat we inmiddels (zou kunnen) bv. zijn uitgestorven!
Wat zouden wij graag alles willen begrijpen, William. Die oerknal bv. Wetenschappers berekenen aan de hand van de temperatuur van de kosmische achtergrondstraling hoe oud het heelal is: 13,8 miljard jaar. Ik vind het ook onvoorstelbaar, maar wetenschappers vertrouw ik meer dan gelovigen die er maar op los fantaseren: alles wijst voorlopig wel in de richting van die oerknal. Er zijn dikke boeken geschreven die uitleggen wat er in de eerste seconde van de oerknal precies is gebeurd!
En hoe het hele universum uit het niets is ontstaan?
Lawrence Krauss heeft er een boek over geschreven en begint dat al aardig te verklaren!
En, William, wij hebben niet overal verstand van, dus sommige dingen moeten we van wetenschappers aannemen.
En de wetenschap bestaat per gratie van de twijfel, per gratie van de zuiverheid. En de wetenschappers die rommelen (zijn er ook) worden op de vingers getikt, of aan de kant gezet ... want de wetenschap wil weten wat waar is, en wil niet voor de gek gehouden worden.
Dat doen religieuzen, en dat willen wij niet meer.
Voor de gek gehouden worden, met een kluitje in het riet gestuurd, de stuipen op het lijf gejaagd, opgezadeld met valse hoop ... kortom wij willen niet meer belazerd worden!
Als mensen zichzelf voor de gek houden, is dat tot daar aan toe, maar 'Laat anderen met rust!'
groetjes Ben.
00:49 02-09-2018
Edward
Heel goed William,

Pas als de wetenschap het er over eens is dat een theorie bewezen is kunnen wij als leken erin geloven. Maar dan nog… Ook wetenschappers houden heel lang een slag om de arm alvorens een theorie als bewezen te aanvaarden. En het gebeurt inderdaad vrij vaak dat de situatie bij nader onderzoek toch wat ingewikkelder blijkt te zijn dan men dacht.
Neem nou de evolutietheorie van Darwin: Daar is nog steeds veel weerstand tegen. Maar die komt voornamelijk uit orthodox gelovige hoek en is daar versimpeld tot zoiets als dat de mens van de apen zou afstammen. Dat is hun eer te na, dus is de evolutietheorie onzin en het bijbelse verhaal de waarheid. Maar de theorie is heel veel ingewikkelder dan dat vol met versnellingen, vertragingen, zijpaden, onverwachte afslagen en doodlopende wegen. En de evolutietheoretici zijn nog lang niet klaar met hun onderzoeken en worden regelmatig verrast door onverwachte ontwikkelingen.
Maar de basis van Darwins theorie, zijn ‘natuurlijke selectie’ staat als een huis. (De Britse socioloog, antropoloog en filosoof bedacht korte tijd later de term “Survival of the fittest”, wat zoveel betekent als “ het overleven van (het nageslacht van) de best aangepaste binnen een populatie". Deze term is daarna ook door Darwin overgenomen.)
Deze theorie is dus voor mij absoluut geloofwaardig, temeer daar ik dagelijks de voorbeelden ervan om mij heen zie. Denk aan MRSA-bacteriën die steeds weer resistent worden tegen steeds weer nieuwe antibiotca of insecten die immuun worden voor pesticiden: survival of the fittest oftewel evolutie. Denk aan de vele hondenrassen, kattenrassen, veerassen, groente- en fruitrassen die ontwikkeld zijn en nog worden: geleide evolutie. Gentechnologie: gemanipuleerde evolutie.
En de oerknal. Je hebt volkomen gelijk daar heel voorzichtig mee te zijn. Hij wordt nog lang niet als bewezen beschouwd. Er zijn nog heel veel onbeantwoorde vragen. Het is nog steeds niet meer dan een onbewezen theorie.

Weet je wat het verschil tussen gelovigen en wetenschappers is?
Gelovigen weten het zeker. Wetenschappers lopen steeds weer tegen nieuwe vragen aan die onderzocht moeten worden.
Ik deel liever de onzekerheden van de wetenschap dan de zekerheid van het geloof. Want ik weet één ding zeker: Die zekerheid is onbewezen. Kan niet bewezen worden. Is een leugen.

Edward
12:16 01-09-2018
William
Edward, ook daar wil ik wel in mee gaan. Het wordt voor mij ook steeds moeilijker om met weinig bewijs conclusies te gaan trekken. Dat doe ik niet zo snel meer, mede dankzij jullie inhoudsvolle en nuttige berichten. Misschien ga ik daarin zelfs nog wel verder dan sommige van jullie. Neem nou bijvoorbeeld zo'n oerknal. Met zoiets ben ik uiterst voorzichtig. Volgens mij kunnen we tot een bepaald punt eenvoudigweg niet verder terugdenken of onderzoeken. Op een gegeven moment houdt het gewoon op. Dan heb je niet genoeg gegevens. Zodra er niet genoeg informatie is, zeg ik liever: een oerknal lijkt me net als een schepping zeer onwaarschijnlijk. Laten we proberen om vooral te kijken naar kennis die we wel hebben en daartoe onze conclusies beperken. Er zijn veel betrouwbare onderzoeken en gegevens beschikbaar. Maar niet over 'de oorzaak van alles' of iets dergelijks. Ik houd het graag op een eerlijk 'onbekend' als je te lang terug gaat in de tijd. Ik begrijp dat mensen graag alles willen weten. Helaas kan dat in werkelijkheid maar al te vaak niet en is het m.i. goed om je te beperken tot dingen die je wel met zekerheid kan onderstrepen of concluderen.

Graag voor de mensen die dit lezen en wel uitgaan van een oerknal een verklaring met genoeg en betrouwbare informatie. Als die er is ga ik er wellicht alsnog in mee.

William
06:16 01-09-2018
Ben
Helemaal eens, Edward.
Een 'flard' duidt op het ontbreken van ook maar een flard bewijs tot nu toe!! We gaan voor een echt bewijs! Niet wij maar zij, wel te verstaan.
Groet Ben.
11:28 31-08-2018
Edward
Liever iets meer dan een flard bewijs.
Wat mij betreft: Ik neem alleen genoegen met keihard, dubbelgechekt, door brede concensus gesteund wetenschappelijk bewijs.
Tot dan zeg ik uit volle overtuiging: God bestaat niet en het geloof in deze fictie is infantiel en schadelijk voor de geestelijke gezondheid van de individuele mens, voor de samenleving en voor de menselijke beschaving in het algemeen. Religie is immoreel, een motief voor onverdraagzaamheid en haat. Oorzaak van moord en doodslag op grote schaal, In alle tijden en wereldwijd.
Vriendelijke groet

Edward
Berichten: 1 t/m 15 van de 2365.
Aantal pagina's: 158
[1] 2 3 4 5 6 7Ouder