Commentaar op deze site of een bepaald artikel? Uw persoonlijke mening over dit onderwerp uiten? Deel die met ons!

Commentary on this site or one of its articles?
Your personal opinion on the subject?
Share it with us!

Bericht:

20:28 08-02-2018
Harry
De wetenschap zegt ook dat het ene ras intelligenter is dan de ander. Echter als je dat zegt ben je een racist en komen er rechtzaken van. Blijkbaar heeft onderstaande wetenschappelijke conclusie algehele instemming.
15:06 29-01-2018
Maartenl
Maar dit wisten wij toch allang?:

https://www.nu.nl/wetenschap/5108636/atheisten-intelligenter-dan-gelovigen.html

(knipoog!)

gr Maarten
12:49 27-12-2017
JanT
Maarten

Jouw indruk is ook de mijne als we over onze nabije omgeving spreken, laat me zeggen West-Europa. In België is het aantal gelovigen bemoedigend laag, maar als je de interactieve kaart bekijkt, dan zijn landen als België en Nederland in de minderheid. Het christendom is bij ons stilaan aan het wegkwijnen denk ik, en inderdaad zullen het de laatste hardnekkige overblijvers zijn die hoe langer hoe luider toeteren, maar de grootste oosterse religie lijkt daar m.i. nog geen last van te hebben, integendeel: in steeds meer landen lijkt de sharia boven de seculiere wetten te staan en organisaties als sharia4Belgium herinneren er ons aan dat er heel dicht bij ons ook pogingen kunnen ondernomen worden.

Jan
08:21 27-12-2017
Maartenl
Beste JanT

Worden atheïsten steeds harder belaagd, of wordt het geroeptoeter van een deel van de gelovigen steeds luider?

Ik doe even vrijelijk de aanname dat steeds meer gelovigen langzamerhand wel in de smiezen hebben dat ze gigantisch bedonderd zijn door hun "geestelijks" leiders.

Daarentegen zal er altijd een harde kern overblijven die zich bedreigd voelt door de seculiere boodschap en steeds luider zijn tegenargumenten naar voren brengt, al dan niet gesteund door een religieus machtsapparaat.

Ik hoop eigenlijk dat het de laatste stuiptrekkingen zijn van een stervend ras: de "homo religionis" :-)

Want al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt ze wel!

Mvg Maarten
13:21 26-12-2017
JanT
vrienden

ik vroeg me af of jullie mijn licht pessimisme delen: ben ik de enige die het gevoel heeft dat atheïsten, vrijdenkers, ongelovigen,... steeds harder belaagd worden, zowel in woorden als daden?

Vanmorgen kreeg ik een artikelenreeks onder ogen die mijn gevoel bevestigt. Via www.demens.nu kwam ik bij http://www.whatsmycrime.nu en daar vond ik de weg naar
http://freethoughtreport.com/

Op de interactieve kaart staan de landen waar vrije meningsuiting en vervolging omwille van religie enz in een kleurenschaal. Het groen dat mijn voorkeur draagt, beslaat een beangstigend klein deel van onze wereldbol.

Jan
(vroeger gebruikte ik ook mijn familienaam op deze site)
13:12 26-12-2017
JanT
Frans

Tot op zekere hoogte kan ik je volgen. De gedachte (ik noemde het vroeger ook 'geloof', 'overtuiging') dat er na dit 'aardse leven' nog een toekomst voor me was, heeft me meer dan 40 jaar een geruststellend gevoel gegeven.

Beetje bij beetje, bij steeds prangende wordende vragen rond geloof, god, schepping, groeide het besef dat dit alles, dat religie in het algemeen, dat eender welke god, het product zijn van onze eigen fantasie die de leemten voor een tekortschietend verstand probeerde te vullen. En die dat op een zodanig klungelige manier deed dat ik mezelf haast belachelijk ging vinden om er ooit in geloofd te hebben.

Dat er na mijn leven niets meer persoonlijks te beleven zal vallen, dat ik niet beloond noch bestraft zal worden (de kans dat dit laatste het geval zou worden achtte ik reëler) door een wezen dat boven mij staat, dat ik mijn eigen verantwoordelijkheid mag (en moet) nemen tegenover mijn medemens en de planeet én dat ik daartoe (groot compliment voor alle mensen van vrije wil) zelf de mogelijkheden in me heb, is dus helemaal geen bedreiging (ik voel me helemaal niet door god in de steek gelaten) maar een bevrijding. Een bevrijding van de mensonterende nonsens die door onze eigen fantasie is voortgebracht.

Terugdenken aan het toenmalig geluksgevoel een gelovige, bevoorrechte mens te zijn doet me nu glimlachen. Het potentieel geluk dat door het geloof aangereikt zou worden heeft plaats gemaakt voor een geluk veel bewuster deel te kunnen uitmaken van het hier en nu. En als het al eens tegenvalt - de wereld en zijn mensen zijn nu éénmaal verre van perfect - dan ben ik wàt blij dat ik mezelf niet meer kan bedriegen met gefantaseerde uitwegen.

(Deze laatste, trouwens, zijn voor menige fanatiekeling de vergoelijking om onze samenleving met geweld te ontwrichten. Om maar te zeggen hoe giftig religie wel is.)

Een motto voor mezelf zou dus kunnen zijn: sorry, als het fout gaat zal je je fantasie niet meer als troostende factor kunnen inzetten en zal je gewoon flink moeten zijn en de werkelijkheid onder ogen zien. Maakt dat me gelukkig? Hangt er van af wat geluk betekent. Is dat het 'zalige' onbestemde goeie gevoel dat mijn fantasie me verschafte? Of is dat de grote hoeveelheid kansen die je kan grijpen om het samenleven met anderen beter te maken, hier en nu, dat je aan dat formidabele grote geheel, als klein nietig stofje aan het universum kan deelnemen en de zekerheid dat je daar de vrije wil voor hebt?

In die optiek is religie een fopspeen.

Jan
Geantwoord op: 13:39 26-12-2017

"Het feit dat een gelovige gelukkiger is dan een scepticus heeft niet meer betekenis dan het feit dat een dronken man gelukkiger is dan een nuchtere." George Bernard Shaw

Bedankt! Je bijdrage herinnert mij aan bovenstaand citaat.

11:20 13-12-2017
Edward
Opsteker:
De liegende seksist Roy Moore heeft het op het nippertje toch niet gered in Alabama.
Dankzij de massale opkomst van zwarte kiezers, die het bij de presidentsverkiezingen vorig jaar lieten afweten is zijn Democratische (pro-abortus) opponent Doug Jones tot senator gekozen.
Een godswonder, want Alabama is diep gelovig en oerconservatief en nog nooit heeft een Democraat er een belangrijke verkiezing gewonnen.
22:40 09-12-2017
Edward
…en dan lees je in de krant of je ziet en hoort het op tv en voor de radio hoe overal ter wereld andersdenkenden –en dan vooral atheïsten en agnosten– slachtoffer van geweld worden, zowel verbaal als fysiek en in de meer extremistisch geregeerde landen zelfs wettelijk vervolgd worden.
En je leest dat in Amerika ‘evangelicals’ het morele peil van de politiek en daarmee van de hele samenleving naar beneden halen door met de bijbel in de hand het gedrag van viespeuken als senaatskandidaat Roy Moore en Donald Trump vergoelijken en hen aan machtsposities helpen.
Of je leest dat in Pakistan onder druk van protesterende fubdamentalisten een minister ontslagen is omdat hij vergeten had de naam van Mohammed onder een wetsvoorstel te zetten.
En je hoort dat er in India Hindoe-burgerwachten zijn gevorme die moslims molesteren omdat die hun ‘heilige’ koeien zouden wegjagen en mishandelen.
En dan heb ik het nog niet eens over de Rohinya of de Jezidi’s.
Je kunt dat natuurlijk achteloos opzij schuiven met de gedachte “Dat is allemaal een ver-van-mijn-bed-show”, maar intussen hebben fundamentalistische christenen in ons eigen landje via CDA en CU, met op de achtergrond SGP en de stilzwijgende steun van crypt-christenen als Rutte een machtspositie binnen de coalitie verworven. En gaan ze weer de straat op om te proberen onze seculiere en humane abortus- en euthanasiewetgeving terug te draaien, daarbij openlijk en schaamteloos voorgegaan en toegesproken door politici als Van der Staaij van de SGP en Seegers van de CU, een coalitiepartij nota bene, die het beleid zou moeten steunen.
Ik vind deze ontwikkelingen beangstigend.

Edward
23:35 08-12-2017
Edward
Vroeger was ik een explosief kereltje, maar met het ouder worden ben ik flink afgekoeld. Woede zit tegenwoordig niet meer in mijn emotionele bagage, hoewel de hypocrisie van het gelovig denken me er soms dicht naartoe drijft.
Er is wel verbazing, zoals over die mensen die Ben beschrijft, die in hun verdriet hardnekkig vasthouden aan de vriendelijke kant van de januskop die het geloof vertoont, terwijl ze toch juist vanwege hun gelovigheid alle reden hebben om woedend te zijn op die sadistische ‘god’ van hen. Verbazing en ook een soort besmuikt medelijden, maar geen verdriet.
Tegelijkertijd is er het wantrouwen. Je weet nooit wat de drijfveer achter hun ‘goede’ daden is. Is het werkelijk betrokkenheid? Altruïsme? Medemenselijkheid? Of gaat het ze enkel om een plekje in de hemel?
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het hen om dat plekje in de hemel gaat. Hoe anders is het te verklaren dat ze enerzijds roepen: “God is liefde” en anderzijds hun andersdenkende medemens verketteren? Enerzijds roepen dat het leven door ‘god’ gegeven en heilig is, anderzijds elkaar op grote schaal vermoorden? En ga zo maar door.

Maar mijn belangrijkste emotie is toch ongerustheid. Zeker nu ik overal om mij heen hoor, lees, zie en ervaar dat wereldwijd de orthodoxe stromingen aan invloed en prestige winnen. Ook in ons brave, o zo seculier veronderstelde Nederlandje.
Deze tendens maakt mij soms echt bang.

Edward
18:29 05-12-2017
dirk
Dank jullie Edward en Ben. Wij zitten op dezelfde lijn al brengen we dit op verschillende wijze onder woorden. Vooral jij, Edward, weet het behoorlijk wetenschappelijk te verwoorden. Dat is prima. En Ben, ik snap je woede en ergernis. Zelf word ik er niet zozeer kwaad door, er is meer een steeds toenemende verwondering over hoe de christelijke wereld met de realiteit omgaat. We blijven het volgen en ik blijf genieten van alle ingezonden stukken. Groeten Dirk
13:36 05-12-2017
Ben
... verbazing, ergernis, woede en verdriet.
Ben.
23:38 04-12-2017
Edward
“Mensen zijn denkende wezens” stelt Dirk. Terecht, maar dat geloof en bijbel denkwerk zijn zou ik graag nuanceren.
Denken is een doorlopend rationeel proces: feiten verzamelen, onderzoeken, ordenen en vergelijken, argumenten afwegen en zo tot een conclusie en/of een mening komen, twijfelen, verder kijken, tot nieuwe inzichten komen, twijfelen…
Onlosmakel/ijk met dit rationele proces verbonden is de fantasie, de verbeelding.
Dit is een creatief proces. Hierbij worden nieuwe ideeën, nieuw denkbeelden geschapen. Dit is de bron van dat typisch menselijke verschijnsel: kunst en cultuur. Het begint vaak met een ingeving, een visioen, een gedachtenflits en eindigt soms in een concreet eindresultaat, een schepping: beeldende kunst, muziek, dans, literatuur… En daarna een nieuw begin. Of het gaat als een nachtkaars uit in het brein waar het begon, wat ook bevredigend kan zijn.
De fantasiet is ook de basis van wetenschap en beschaving. Zonder fantasie geen wetenschap, geen technologische vooruitgang, geen ontwikkeling, maar ook geen inlevingsvermogen, geen empathie, geen betrokkenheid, geen medemenselijkheid en uiteindelijk geen geweten, geen beschaving.
Maar, zoals gezegd, de fantasie is pas de basis. Om tot wetenschappelijke en technologische ontwikkeling te komen, maar ook om de menselijke beschaving vooruit te brengen is een rationele uitwerking van de nieuwe denkbeelden die de fantasie gecreëerd heeft noodzakelijk. De fantasie levert de stelling, rationeel denkwerk, onderzoeken, testen, beproeven, het zoeken naar bewijzen levert uiteindelijk nieuwe inzichten en dus vooruitgang op.

De bijbel is een creatie van de menselijke fantasie, de verbeeldingskracht. Het is literatuur, maar er zit geen rationeel denkwerk achter. De bijbel is BEdacht, maar niet DOORdacht. Dat hoeft ook niet.
Literatuur (non-fictieliteratuur buiten beschouwing gelaten) –en dus ook de bijbel– is, net als alle kunstvormen, op zichzelf waardevol, al was het alleen al om het lees-/kijk-/luister-/ doeplezier ervan.

Het kwalijke van de bijbel is echter dat die pretendeert meer te zijn dan dat. De bijbel pretendeert non-fictie te zijn en de basis voor een levensbeschouwing, compleet met geschiedenis, voorbeeldige personages openbaringen en regels en wetten.
Tegelijkertijd wordt het DOORdenken ervan geblokkeerd. Wat in de bijbel staat is ‘waar’ en die ‘waarheid’ ligt onherroepelijk vast. Daar kàn en màg vooral niet aan getwijfeld worden.
Gelovigen houden op met denken zodra het om hun ‘heilige schrift’ en hun geloof geloof gaat. Dat maakt dat zij zo reageren dat atheïsten als Dirk en Ben (en ik) vol verbazing en (wat mij betreft soms ook ergernis) toekijken.

Edward
16:10 30-11-2017
Ben
Mee eens Dirk,

En die denkende wezens kunnen ontzettend van het padje raken door religieuze ideeën! Of ze schieten met 40 man een moskee leeg...! Of een jonge man (drie jaar gelukkig getrouwd) vertelt bij het graf van zijn vrouw dat hij veel troost vindt bij de god, die van de een op de andere dag zijn vrouw door haar te doden tot zich heeft genomen...! Of een vader staat bij het graf van zijn verbrande zoon blijmoedig uit volle borst te zingen tot die ondoorgrondelijke god die op deze wijze wikt en beschikt...! Nou ja, vul maar aan, zou ik zeggen...!
Denkende wezens, maar waar is de controle?
O.a. op deze webstek - maar je moet hem wel kunnen toelaten!

groetjes Ben.
18:19 25-11-2017
dirk
Mensen zijn denkende wezens. Wij handelen, functioneren altijd vanuit ons denken. Het geheugen speelt hierbij een cruciale rol. Daarnaast zijn wij voortdurend bezig onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Wat is goed voor ons, wat is slecht? Daarbij komen we uit op iets dat een ultieme goedheid is. Maximale liefde, vergevingsgezindheid, hulp, mededogen, geneeskracht, geborgenheid, en dat moet wel god zijn. Het idee van god stelt ons denken gerust. Het geeft geborgenheid en veiligheid. Maar het idee komt nog steeds voort uit ons denken. We hebben god geschapen naar onze verwachting. HoHo, roepen de christenen. En de bijbel dan? Het handboek van god, het geschiedenisboek van het christendom, het boek met alle regels, wetten en noem maar op? Dat boek dat geschreven zou zijn door geïnspireerde mensen die gods woord mochten ontvangen en op papier zetten? Helaas.... Er is de afgelopen 200 jaar heel veel kritisch-historisch bijbel- en godsdienstonderzoek geweest. Uit heel veel verschillende invalshoeken, uit heel verschillende disciplines, door wetenschappers uit heel uiteenlopende richtingen en de bevindingen pleiten bepaald niet voor een origineel boek. We komen niet verder dan een verzameling onsamenhangende verhalen, sagen en legenden. Met een totaal ongeloofwaardig scheppingsverhaal. Met een exodusverhaal waarvoor geen enkel bewijs bestaat. Met evangeliën die werkelijk rammelen aan alle kanten. Schrijvers die Jezus tot in details beschrijven maar hem nooit gekend hebben. Alles puur denkwerk, zoals dat met name de kerk goed uitkwam. De kerk, die naar hartelust van alles vervalst, toegevoegd en verwijderd heeft aan die bijbel. Kortom, ook de bijbel blijkt een puur menselijk produkt van denkwerk te zijn. Het spijt me dan ook voor Frans den Broeder dat hij hem naast zich weet en dat hij zware kruisen weet te dragen. Het is jammer dat zo veel miljoenen al moesten bezwijken onder te zware kruisen.
22:29 16-11-2017
Edward
Helemaal met je eens Ben.

Mijn post van gisteren was dan ook een reactie op de m.i. wat sneue ontboezeming van Frans den Broeder.
Wat ‘het woord ’dood’ betreft: dat is een heel gewoon, heel oud Indogermaans woord dat zoveel als 'sterven', maar ook 'eindigen' of 'tot stilstand komen' kan betekenen. Denk bijvoorbeeld aan 'een doodlopende weg' of 'de onderhandelingen zijn op een dood punt aanbeland' of ’We zitten met dit onderzoek op een dood spoor' enzovoort.

Het is kenmerkend voor (bij)gelovige mensen dat zij eufemistische synoniemen en omslachtige omschrijvingen gebruiken voor zaken waar zij eigenlijk bang voor zijn. ‘heengaan’, bijvoorbeeld, voor doodgaan, ‘de boze’ voor de duivel, ‘onze lieve heer’ of ‘de Heere Heere’ voor god of ‘verduld’ voor ‘godverdomme’. Deze gewoonte wortelt in het magische denken van de vroegste mensen die nog maar net hun eigen geest ontdekt hadden en de onbegrijpelijke en angstwekkende verschijnselen van de wereld om hen heen probeerden te verklaren door die hele wereld te ‘begeesteren’, die geloofden dat het kwaad noemen het kwaad oproepen is. Iemand of iets vervloeken of zegenen, gebeden, rituelen en sacramenten horen in dezelfde traditie thuis.
Er is sinds de dageraad van de mensheid niets veranderd in het denken van de gelovige. Geloof ís bijgeloof. De moderne monotheïstische religies verschillen in níets van de aloude polytheïstische en animistische godsdiensten. Maar hun invloed op de samenlevingen is veel schadelijker.
Probeerden de oude godsdiensten nog de wereld om zich heen te verklaren om een gevoel van veiligheid te creëren, en de nog ongeorganiseerde, letterlijk wettenloze samenlevingen enige structuur en gerechtigheid te geven, de moderne monotheïstische religies zijn er alleen maar op uit de macht en het prestige die zij in de loop van de geschiedenis hebben verworven te behouden of te vergroten. En alle middelen zijn geoorloofd: van list, leugen en bedrog tot grootschalige marteling, moord en terreur aan toe.
Vriendelijke groet

Edward
Berichten: 91 t/m 105 van de 2328.
Aantal pagina's: 156
Nieuwer4 5 6 [7] 8 9 10Ouder